Головна

Модуль 1. лінійна алгебра | Частина 1. Лінійні рівняння та їх системи | Частина 2. Лінійні нерівності та їх системи | Завдання для вирішення на занятті | Завдання для домашнього рішення | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Актуалізація шкільних знань. | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Завдання для домашнього рішення

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

№7.Накресліть 3 неколінеарних вектора  . Побудуйте вектори:

а)  (За правилом трикутників),

б)  (За правилом паралелограма),

в) .

№8. побудувати вектори ,  з початком в точці .

№9.дано вектори , , . побудувати .

№10. дано точки , , .

1)знайти координати векторів , , , .

2)обчислити довжини векторів и .

№11. дано вектори , , . визначити аналітично (без побудови векторів), які вектори: 1) колінеарні; 2) ортогональні?

№12.Обчисліть скалярний добуток векторів и  , якщо ,  , А кут між ними дорівнює .

№13.Обчисліть скалярний добуток векторів и  , якщо , .

Практичне заняття 8.Вектори і їх координати | Рівняння лінії на площині