Головна

Модуль 1. лінійна алгебра | Частина 1. Лінійні рівняння та їх системи | Частина 2. Лінійні нерівності та їх системи | Завдання для вирішення на занятті | Завдання для домашнього рішення | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Вектори і їх координати | Завдання для домашнього рішення | Рівняння лінії на площині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Актуалізація шкільних знань.

  1. III. Матеріали для контролю знань.
  2. XX. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в дошкільних освітніх установах.
  3. XXI. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в шкільних освітніх установах.
  4. Для учасників Круглого Столу ДМОО, дитячих громадських об'єднань, шкільних учнівських рад та творчих об'єднань району,
  5. Підсумковий контроль засвоєння знань.

При вирішенні завдання №1 повторити поняття: 1) лінійне рівняння,

2) система лінійних рівнянь, 3) рішення системи рівнянь,

4) несумісної системи рівнянь, 5) невизначена система рівнянь.

№ 1. Усне опитування.

1) Яка з даних пар чисел є розв'язком рівняння :

а) (2; 3); б) (- 2; - 3); в) (2; - 3); г) (- 2; 3).

2)Чи є пара чисел рішенням системи рівнянь ?

3) Чи має рішення кожна система рівнянь і скільки? Відповідь обґрунтуйте.

1)  ; 2) .

№2.Вирішіть систему рівнянь:  методами:

а) підстановки; б) алгебраїчного додавання. Виконайте перевірку.

 Закріплення знань і умінь. | Рішення задач по новому матеріалу.