Головна

Модуль 1. лінійна алгебра | Частина 1. Лінійні рівняння та їх системи | Частина 2. Лінійні нерівності та їх системи | Завдання для вирішення на занятті | Актуалізація шкільних знань. | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Вектори і їх координати | Завдання для домашнього рішення | Рівняння лінії на площині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Рішення задач по новому матеріалу.

  1. B - права на страхову виплату переходять до нового власника автоматично;
  2. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  3. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  4. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  5. I. Мета і завдання курсових робіт
  6. II. завдання
  7. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).

Для вирішення завдань студенту необхідно:

1) знати алгоритм рішення слу методом визначників (Крамера);

2) формулювати ознаки спільної, несумісною, визначеною і невизначеною слу (за допомогою визначників);

3) вміти знаходити значення невідомих по формулами Крамера;

4) вміти записувати загальне рішення в разі невизначеною слу.

№2.Решітесістеми 2-х лінійних рівнянь з двома невідомими методом Крамера (визначників). Обгрунтуйте, яка слу певна, несумісні або невизначена. У разі єдиного рішення системи виконайте перевірку.

1)  ; 2)  ; 3) .

№3.Вирішіть систему 3-х лінійних рівнянь з трьома невідомими методом Крамера (визначників). Обгрунтуйте, яка слу певна, несумісні або невизначена. У разі єдиного рішення системи виконайте перевірку.

1)  ; 2)  ; 3) .Завдання для домашнього рішення | Закріплення знань і умінь.