Головна

Завдання для вирішення на занятті | Завдання для домашнього рішення | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Актуалізація шкільних знань. | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Вектори і їх координати | Завдання для домашнього рішення | Рівняння лінії на площині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Частина 1. Лінійні рівняння та їх системи

  1. C-білки системи комплементу
  2. I. Вступна частина
  3. I. Чи не даси свого щастя в тому, що не в твоїй владі
  4. II частина
  5. II. Основна частина _70__мін. (___) (___)
  6. II. Паризька мирна конференція 1919 р р Створення Версальської системи міжнародних відносин в Європі.
  7. II. Практична частина.

№1.(1 бал) Яке з рівнянь є лінійним рівнянням з двома змінними?

А) 3х + 5у = ??10; Б) ху = 20; В) 4х + 3 = 15; Г) х  + у  = 17.

№2. (1 бал) Через яку з даних точок проходить графік функції х + 4у = 14?

А) А (6; 3); Б) У (-10; 6); В) С (7; 7); Г) К (0; 4).

№3. (1 бал) Яка з пар чисел є розв'язком системи рівнянь ?

А) (-2; 0); Б) (0; -5); В) (3; 1); Г) інша відповідь.

№4. (2 бали) Вирішіть систему рівнянь: .

№5. (3 бали) Побудуйте графік функції  . Користуючись побудованим графіком, установіть, при яких значеннях аргументу функція набуває додатних значень.

 Модуль 1. лінійна алгебра | Частина 2. Лінійні нерівності та їх системи