На головну

Організація комунікативних тренінгів як способу вдосконалення корпоративної культури організації | Аналіз механізмів сприйняття демотиваторів з позицій принципів діалектичних тріад | Лексичні засоби відображення корпоративної культури працівників телевізійних засобів масової інформації | Засоби інформаційної екології як елемента корпоративної інформаційної культури в саморегулювання рекламної діяльності | Культурна семантика кольору як складова шахового лінгвокультурного субкоду в мас-медіа | До питання про концепцію комунікативного тренінгу як способу підвищення рівня корпоративної культури | Гендерний фактор в організації рекламного тексту | Антіметафора в масової комунікації як експресивно-стилістичний феномен | К. В. Федорова | Сигнали інтолерантності мовної поведінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Презентація агресивного компонента на сторінках російської преси

  1. III. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  2. IV. МЕТА І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  3. Альтернативні методи друку
  4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА І НАУКИ ПРАКТИКИ СКЛАДАННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ БАНКУ З КЛІЄНТОМ
  5. Аналіз змісту нормативних документів Російської Федерації
  6. Аналіз, інтерпретація даних і презентація результатів дослідження
  7. БІЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Анотація. У даній статті розглядається проблема маніфестації агресії в сучасному інформаційному просторі. Увага акцентується на тому, що кошти реалізації агресивного компонента в друкованих текстах різноманітні і є відображенням діяльності соціуму.

Ключові слова: агресія; агресивний компонент; ЗМІ; способи презентації агресії.

Мовну діяльність, що складається з мовних актів, що відбуваються відповідно до прийнятих в суспільстві принципами і правилами мовної поведінки, можна проаналізувати з точки зору наявності чи відсутності елементів агресії. Сцени насильства, жорстокість, опис різних конфліктів (побутових, кримінальних, політичних, етнічних, релігійних і т. Д.), Акцентуація на беззаконня, антисоціальна поведінка, «смакування» подробиць (досить важких і неприємних) того чи іншого інциденту, епатажність (нарівні з шоком) висвітлення інформації стали звичайним явищем для ЗМІ. У науковий обіг введено навіть термін «медіанасілія» [1], т. Е. Тема насильства, що демонструється за допомогою засобів масової інформації. Предметно-тематичний спосіб презентації агресії в друкованому тексті найбільш впізнаваний і тиражуємо.

В якості другого за значимістю способу презентації агресивного компонента ми виділяємо семантико-аксіологічний, Що реалізується на лексичному рівні. Таким чином, слово виступає як агресивний компонент або частина слова (лексико-семантичний варіант, конотація, відтінок значення) несе «агресивний» заряд. Засобом вираження цього способу є:

а) слова, що містять тільки негативну характеристику для номінації, контекстуальне вживання яких може бути розцінено як агресивне або образливе (погань, сволота, мразь, фашист, повія, повія). Найчастіше такі слова мають лексикографічно закріплену посліду лайливе. У нашому розумінні «агресивне» не завжди образливе, але «образливе» завжди агресивне. Наприклад, в словах екстремізм, екстреміст, екстремістський, терорист, терористичний, терор, бойовик, вбивця, кілер, пояс шахіда містяться яскраві агресивні концепти «смерть», «страх», «руйнування», «деструкція», «збиток»: Не розумію і того, чому «військову» операцію проти мирних жителів стали проводити із залученням спецпідрозділів, явно заточених на боротьбу з терористами? [АіФ, № 4, 2010];

б) ксенофобізми, службовці для позначення певного етносу або є маркерами релігійної приналежності (чучмек, хач, хачик, даги (Про жителів Дагестану), Негр, цигани і т.д.; невіра, шахід, протирічить і т.д.). У зв'язку з цим відзначимо, що часто проста номінація за національною ознакою стає предметом обурення і розцінюється як агресивний випад. Відзначимо, що в російській мові такі слова, як кавказці, чукчі, вахаббіти (Судячи з газетних публікацій), найчастіше вживаються з негативним забарвленням і для опису негативних дій: І тоді люди вийшли на вулиці громити магазини і ларьки, що належать кавказців. Відвівши душу, кондопожци зібрали народний сход, який визначив вимоги до влади. Першим пунктом стояло «виселити з міста о 24 годині всіх кавказців » [КП, 31.08.2007];

в) переносні значення слів з презирливою, принизливій, лайливої ??забарвленням (чорний, чурка, колода, Черножопий), Часто в цьому випадку мова йде зоосемантіческіх метафорах з агресивним компонентом (скотина, козел, гад, свиня). Наприклад, фраза «ріж російських свиней!»В Кондопозі (Карелія) послужила закликом, сигналом до масової бійки на національному грунті [Известия, 22.07.2008]. В цьому випадку зоосемантіческая метафора «свині» розцінюється як агресивна, образлива. Йдеться про кримінальну ксенофобії.

При цьому можна говорити про подвійність, амбівалентності значення цих одиниць (зоосемантіческіх метафорах). Наприклад, А. П. Чехов свою дружину, О. Кніппер, називав «актрісуля »,«собака »,« конячка»,« Милий мій зяблик »- актриса Художнього театру Ольга Кніппер»[КП, 29.01.2010];

г) лайливі слова при зверненні до людини, сказані на адресу людини. Сюди можна віднести інвективи, лихослів'я, прокльони, злопожеланія, прізвиська, ярлики.

Для діагностування агресивного компонента важливі не формальні ознаки (лайливе, жаргонне, просторічне, нелітературне, табуйоване і т. Д.), А глибинно-смислові (інтенціональність, адресність, ситуативна обумовленість і т. Д.). Агресивний компонент, формально виражений в слові, може і не виконувати функцію вторгнення, придушення, захоплення, корекції і т. Д. Ольга Кучкина в «Комсомольской правде» за 29.01.2010 наводить такий приклад з листа А. Чехова рідного брата Миколи: «Вони не грають на струнах чужих душ, щоб у відповідь їм зітхали і няньчилися з ними. Вони не говорять: "Мене не розуміють!" Або: "Я розміняли на дрібну монету! Я <Б ...>! ", Тому що все це б'є на дешевий ефект, пішло, старо, фальшиво... »;

д) жаргонні слова, часто вже ангажують агресивний компонент і нерідко мають негативну оцінку, яка в «незвичному» для жаргонізмів оточенні тільки посилюється в результаті дисонансу з літературним контекстом (450 тис. Руб. за рішенням суду повинен заплатити Г. Зюганов за образу губернатора Кемеровської області А. Тулєєва. В одному зі своїх виступів Зюганов сказав, що Тулєєв влаштував в області «паханат» [АіФ, № 8, 2008]. Ступінь прояву агресивного компонента, що формується за допомогою жаргонних слів, може варіюватися від соціально-культурного зрізу, від політико-економічної ситуації. При описі сталінської епохи в газеті «Комсомольская правда» (27.01.2010) використано жаргонне слово «шарашка» для номінації секретних НДІ і КБ, в яких працювали ув'язнені інженери: Але тоді її могли прочитати лише друзі письменника по «Шарашці»... Крім того, в павільйонах «Мосфільму» були побудовані дві масштабні декорації - «Шарашки» і Луб'янській в'язниці. В цьому випадку ми не можемо говорити про агресивну компоненті значення. Він дуже сильно розмитий для сучасного читача. При цьому, безсумнівно, оцінність слова ігнорувати не можна;

е) певні ідеологеми і стереотипи, які вже цілеспрямовано впливають на свідомість адресата, т. е мова про базову ідеологемі «образ ворога» [2] (терорист, шахід, шахидка, пояс шахіда, протирічить). Ці слова демонструють приналежність до групи ідеологем і стереотипів, т. К. Вони виступають в функції ідеологем в певній ситуації, в конкретному місці, т. Е. Реалізований темпоральна-локальний ознака, який нерідко домінує. Зміщення полюсів оцінки (від агресивного заряду до позитивного) продемонструємо прикладом: Ющенко повторно визнав бандерівців борцями за незалежність [Lenta.ru, 29.01.2010], таким чином, якщо раніше бандерівці були ворогами, бандитами, То зараз вони борці за незалежність, герої, патріоти;

ж) евфемізми. Агресивний компонент часто найопуклішим демонструється в разі евфемізаціі, коли, в прагненні бути політкоректними, виходить «як завжди». При цьому формальна зміна аксіологічного компоненту не зачіпає глибинної семантичної тканини вираження. Вираз «особа кавказької національності» часто розцінюється як більш образливе для номінації жителів республік Закавказзя, а «мешканці Куршевеля» асоціюються лише з олігархами, як «солдати півмісяця» з ісламістами;

з) реалізація національно-культурного «агресивного» компонента значення слова. Йдеться про слова, які в залежності від соціокультурного національного мовного простору можуть набувати «агресивну» забарвлення (порівняйте: звернення до людини «Гарбуз!»В російській мові і пестливе« Pumpkin »(гарбуз) в англійському. Аналогічний приклад можна привести зі словами «негр», «чорний», що є образливими для афроамериканського населення. Ще одним прикладом відмінності в інтерпретації слів і виразів в міжкультурному просторі можна вважати і конфлікт з піснею «Put in», з якою Грузія збиралася виступати на конкурсі Євробачення і яку заборонив Європейський мовний союз [КП, 13.03.2009]. Фонетичне звучання англійського «Put in» і «Путін» ясно навіть і не знає англійської людині. Був угледівши потенційний конфлікт на культурному рівні як відображення політичного конфлікту Грузія - Росія;

і) іншомовні слова, які виконують або функцію «експансії» російського мовного простору (аутсорсинг, варант, денонсація, консумация, куртуазний маньерист, маржа, ритейл, спред, екаунтинг, енігматічні, естімейт і т. п.) або зневажливу функцію по відношенню до адресата (коли адресант спеціально використовує слова іншомовного походження, свідомо незрозумілі адресату, або ж автор демонструє своє негативне, агресивне, ставлення до описуваного): А головним виховним меседжемстає заклик у всьому покладатися на свою сім'ю ... [Ред, 30.05.2008]; Гус пристрастився до російської класичної літератури... збирається коуч взятися навіть за «Війну і мир» ... [КП, 06.06.2008].

Як показав вищенаведений аналіз, загальна думка тексту, як і його тональність, в нашому випадку мова йде про агресивну тональність, не може бути виділена лише на основі формальних ознак. Необхідний комплексний підхід, облік зв'язків між усіма одиницями тексту і категоріями (словами, словосполученнями, реченнями, сверхфразовом єдностями і їх граматичної характеристикою). Комунікативна діяльність автора і реципієнта, на нашу думку, і визначає глибинний зміст тексту з агресивним компонентом або агресивними компонентами.

Найбільш яскравими способами маніфестації агресії в сучасному інформаційному просторі є предметно-тематичний і семантико-аксіологічний, засоби реалізації агресивного компонента в друкованих текстах різноманітні і є відображенням діяльності соціуму.

література

1. Еніколопов С. Н. Засоби масової комунікації і насильство / С. Н. Еніколопов // Проблеми медіапсіхологіі: матеріали секції «медіапсіхологіі» міжнар. наук.-практ. конф. «Журналістика 2000 року: Реалії та прогнози розвитку». - М.: МГУ, 2002. - С. 87-103.

2. Клушина Н. І. Стилістика публіцистичного тексту / Н. І. Клушина. - М.: Медіасвіт, 2008. - 244 с.

M. Cherkasova

PRESENTATION OF AGGRESSIVE component
 on the pages of RUSSIAN PRESS

Abstract. This article discusses the problem of aggression in modern information space. It focuses on the fact that the means of implementing the aggressive component in printed texts are varied and reflect the activities of the society.

Key words: aggression; aggressive component; the media; methods of presentation of aggression.

Секція «Корпоративна культура:
 актуальні питання теорії і практики »

 Парадокс як спосіб репрезентації сенсу рекламного слогана | Позитивний досвід створення ефективної корпоративної культури серед волонтерів сочинської олімпіади - 2014