На головну

Введено: «ІМЦ» (г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т / ф. 249-34-04) 1.1 Загальні вказівки | Механізована розробка грунтів (екскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гідромеханізації і ін.) | Розробка грунту методом гідромеханізації | Розробка грунту вручну | Група 12 Розробка грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 -1 м3 | Група 14 Розробка грунту траншейними роторними екскаваторами | Розробка грунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди | Група 18 Розробка грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами з ковшем місткістю 0,25 - 0,4 м3 | Група 20 Робота на відвалі | Група 22 Розробка грунту скреперами причіпними |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Правила обчислення обсягів робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ
  6. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  7. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.

1.2.1 Обсяг земляних робіт слід визначати за проектними даними з розбивкою в залежності від способів їх виконання, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, та класифікації грунтів за складністю розробки згідно з таблицею 1.

1.2.2 Обсяг робіт по влаштуванню виїздів і з'їздів в котловани, в'їздів на насипу, а також розширенню насипів для розвороту автомашин при відсипки на болотах слід визначати додатково.

1.2.3 Обсяг робіт при механізованому розробці котлованів і траншей при будівництві будівель і споруд, виїмок при будівництві автомобільних і залізних доріг, слід визначати за проектними даними за вирахуванням обсягу недобору грунту.

Обсяг недобору і спосіб його розробки слід приймати відповідно до глави СНиП 3.02.01-87 "Земляні споруди, основи і фундаменти" та проектом організації будівництва.

У складі робіт по розробці виїмок екскаваторами "драглайн" з відсипання ґрунту в кавальєри (група 31) врахована часткова перекидання грунту. У разі, якщо проектом передбачається робота другого екскаватора - для забезпечення перекидання грунту в Кавальєрі, ці роботи враховуються за проектними даними додатково з урахуванням вимог 1.1.7.23.

1.2.4 Обсяг зливний призми і кюветів залізничної виїмки визначається кількістю грунту виїмки нижче рівня, що проходить на відстані 10 см над верхом зливний призми.

1.2.5 При визначенні обсягу розробки мокрих грунтів слід вважати, що до мокрих грунтів відносяться як грунти, що лежать нижче рівня грунтових вод, так і грунти, розташовані вище цього рівня:

на 0,3 м - для пісків великих, середньої крупності і дрібних, на 0,5 м - для пісків пилуватих і супісків і на 1 м - для суглинків, глин і лесових грунтів.

1.2.6 Глибину котлованів або траншей для магістральних трубопроводів, фундаментів під стіни, обладнання, колони, а також глибину котлованів під будівлі та споруди з підвальними приміщеннями та технічними підпідлоговими слід приймати за проектними даними від чорної відмітки до відмітки закладання трубопроводу (підошви підстави під трубопроводи ), до підошви закладення фундаменту (подушки під фундамент), до підошви підстилаючого шару під поли.

Для об'єктів, будівництво яких передбачається почати після виконання робіт з вертикального планування, глибину виїмок слід обчислювати від червоних відміток.

1.2.7 Глибина траншей і котлованів під фундаменти заглиблених стін, колон і обладнання в межах дна котловану, позначки закладення яких знаходяться нижче відміток заложення основної частини фундаментів будівлі або споруди, повинна визначатися від позначки дна котловану, а не від поверхні чорної відмітки землі.

Глибина траншей і котлованів при наявності різних проектних відміток підошов заложення основної частини фундаментів в різних частинах одного котловану визначається за відмітками уступів підошви основної частини фундаментів.

1.2.8 Глибина котлованів і траншей, обчислена відповідно до вказівок 1.2.6 і 1.2.7, повинна бути зменшена на товщину шару зрізання рослинного грунту, якщо обсяг зрізання підрахований окремо.

1.2.9 Ширину по дну котлованів і траншей для фундаментів, траншей для укладання трубопроводів, розміри приямків для монтажу трубопроводів, а також крутість укосів котлованів і траншей, які розробляються без кріплень, слід приймати відповідно до вказівок глави СНиП 3.02.01-87 "Земляні споруди, основи і фундаменти ".

1.2.10 Обсяг зайвого грунту, що підлягає відвезенню або плануванні на місці, слід приймати за кількістю грунту, витісненого фундаментами, підвалами, технічними підпідлоговими, колодязями, камерами, трубами, підставами під трубопроводи, спеціальними піщаними засилання приямків, траншей, пазух і іншими заглибленими спорудами .

1.2.11 Діяльність переміщення грунту слід приймати: при роботі скреперів - дорівнює половині всього шляху (в обидва кінці) за один цикл, при роботі бульдозерів - відстані між центрами тяжіння виїмки і насипу (відвалу).

1.2.12 Обсяг скельних грунтів природного щільності, необхідний для відсипки насипів (крім насипів гідротехнічних - ДБН Д.2.2-38 "Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд"), слід визначати за проектним обсягом насипу з коефіцієнтом 0,83. Розмір коефіцієнта встановлено з урахуванням втрат ґрунту при транспортуванні і укладанні в земляні споруди, а також при ущільненні його до проектної щільності.

1.2.13 Обсяг нескельних ґрунтах природної щільності, необхідний для зведення насипу, повинен прийматися рівним проектному обсязі насипу. Якщо необхідна за проектом щільність фунта в насипу перевершує природну щільність в природному заляганні (в резервах або кар'єрах), обсяг, обчислений за профілями, слід помножити на коефіцієнт ущільнення.

При відсипанні насипів залізних і автомобільних доріг дренирующим грунтом з промислових кар'єрів, обсяг якого обчислений в розпушеному стані в транспортних засобах, кількість потрібного дренирующего грунту приймається з коефіцієнтами: при ущільненні до 0,92 стандартної щільності -1,12; понад 0,92 - 1,18.

У разі, якщо дренуючих фунт відпускається в кар'єрі з щільністю менше 1,5 т / м3, Потрібний обсяг фунта в насипу визначається зі співвідношення щільності фунта, оплачуваного за рахунками в кар'єрі і прийнятої проектом щільністю в насипу.

1.2.14 Обсяг робіт з копання і засипання траншей для магістральних трубопроводів слід визначати по довжині трубопроводів з урахуванням переходів через яри і балки (сухі і з струмками) без вирахування ділянок, займаних арматурою і фасонними частинами.

1.2.15 У нормах групи 140 враховані особливості роботи екскаватора при черпанні фунта з-під води. Улаштування та утримання сланей слід враховувати додатково по нормам групи 21.

1.2.16 Число циклів обкатки і обсяг контрольного буріння насипів на болотах визначається за проектними даними.

1.2.17 Обсяг фунта для відсипки насипів на болотах висотою до 3 м і шириною по верху Ними менш слід визначати з урахуванням влаштування розширень для роз'їзду і розвороту транспортних засобів на насипу.

Додатковий обсяг фунта на розширення слід враховувати коефіцієнтами до профільного обсягом насипу, наведеними в таблиці 9.

Таблиця 9 - Коефіцієнти до профільного обсягом насипу

  Найменування робіт  Коефіцієнти до профільного обсягом насипу при типі болота
 1 Відсипка підводного і надводної частини насипу на болотах протяжністю до 1 км  1,02  1,06  1,1
 2 Те ж, протяжністю понад 1 км  1,13  1.14  1,19
 Примітка. Коефіцієнти визначені з урахуванням обсягу фунта, розташованого нижче площини, що підноситься над поверхнею болота 1 типу на 0,5 м, болота 2 і 3 типи - на 0,8 м.

1.2.18 У нормах групи 142 враховано переміщення фунта для відсипання всього обсягу насипу в межах болота, включаючи і надводну частину, а також зміст землевозних доріг. На ділянках, де немає землевозних дороги на СЛАН (при переміщенні по відсипатися насипу або грунтовій дорозі без сланей), норми витрат колод будівельних виключаються.

1.2.19 При плануванні дна і укосів каналів, гребеня і укосів насипу вручну нормами групи 90 передбачена середня товщина шару зрізання 0,1 м.

1.2.20 Обсяг робіт з відкриття та закриття "лаштунків" (група 101) визначається незалежно від обсягу зрізаного і переміщуваного при плануванні грунту.

1.2.21 Норми груп 130-132 дані в залежності від товщини шару ущільнення і від числа проходів ковзанок і тракторів по одному сліду, а саме: на перший прохід і на кожний наступний прохід. Число проходів ковзанок і тракторів приймається за проектом.

1.2.22 Норми 4-7 групи 145 - планування площ ручним способом - слід застосовувати при обсягах робіт до 3000 м2 і в умовах обмеженого простору, що ускладнюють роботу машин.

1.2.23 При необхідності додаткового поливу в посушливих районах укосів земляних споруд, засіяних травами, норму групи 153 слід збільшувати пропорційно числу поливів.

1.2.24 Норми 1-4 і 9-12 групи 167 передбачають риття траншей під шляхами в поперечному напрямку і поширюються на всю довжину траншей, включаючи междупутья і укоси насипу.

Норми 5-8 групи 167 повинні застосовуватися тільки в тих випадках, коли грунт з траншеї не може бути розміщений між коліями. При виконанні робіт в умовах, що не вимагають отвозкі вийнятого з траншей грунту, повинні застосовуватися норми на розробку траншей в звичайних умовах.

1.2.25 У нормах групи 193 передбачена обробка деревини з заготівлею дров. При обробленні деревини без заготівлі дров до норм зазначеної групи слід застосовувати коефіцієнти, наведені в таблиці 10 (п. 1.3.205).

1.2.26 Обсяги робіт, які виконуються способом гідромеханізації, приймаються:

а) при укладанні грунту в відвали - по проектному обсязі корисної виїмки з урахуванням допустимих переборовши;

б) при укладанні грунту в спорудження або в штабель - по проектному обсязі земляного споруди або штабеля з урахуванням загальних втрат ґрунту. При намивання першого шару (ярусу) з вільними або пляжними схилами, на заболочених або затоплених територіях, насипів з укосами, що підлягають кріпленню, і в інших випадках слід враховувати обсяг грунту, намитого за межі проектного профілю, використовуваного в окремих випадках для пристрою обвалування, підстав під трубопроводи, насипів під'їзних автодоріг і технологічного розширення гребеня. В цьому випадку намиту за межі проектного профілю грунт слід відносити до проектного обсягу земляної споруди або штабеля;

в) при укладанні грунту в ківш-накопичувач (при роботі з розривом технологічного циклу) - за обсягом грунту, укладають в ківш-накопичувач. Об'єм грунту для намиву земляних споруд, що доставляється засобами річкового флоту з підводного кар'єра, слід приймати на 12% більше проектного обсягу споруди і з урахуванням втрат ґрунту, що визначаються відповідно до вказівок, наведених у 1.2.27.

1.2.27 Загальні втрати грунту при намивання земляних споруд (різниця обсягу грунту, розробленого в кар'єрі, і проектного обсягу насипу штабеля), встановлюються за проектними даними відповідно до державних нормативних документiв на зведення земляних споруд і можуть складатися з наступних втрат: на збагачення грунту кар'єра (при скиданні дрібних частинок разом з водою), на винесення грунту плином і хвилюванням води, на винесення грунту вітром, втрати при транспортуванні пульпи, на винос грунту за межі профільного споруди або штабеля фільтраційної водою, перемиваючи, яких припускаються нормами.

Розміри цих втрат визначаються у відсотках від проектного об'єму споруди або штабеля:

а) втрати на збагачення грунту кар'єра, при необхідності його збагачення відповідно до державних нормативних документiв на зведення земляного споруди і технологією намиву, слід встановлювати в проекті в залежності від якості грунту кар'єра. При збагаченні грунту до подачі пульпи на карту намивають споруди до встановленого в проекті розміром втрат грунту на збагачення слід додатково враховувати втрати на скидання грунту з водою в процесі намиву споруди або штабеля;

б) втрати грунту при скиданні разом з водою через водоскидні споруди в процесі намиву насипів, при відсутності вимог на збагачення грунту, слід приймати згідно із середньозваженим гранулометричному складу грунту кар'єра з розрахунку скидання фракцій від 0,05 до 0,01 мм - 20% і фракції менше 0,01 мм - 100%. Розмір цих втрат при відсутності проектних даних слід приймати не менше 3%; Втрати грунту при намивання гідротехнічних земляних споруд слід визначати за методикою, наведеною у СНіП 2.06.05.84. При використанні пилуватих пісків і супісків гранична крупність частинок, що скидаються з водою, а також їх кількісний вміст встановлюється проектом;

в) втрати на винесення грунту плином і хвилюванням води при намивання підводної частини насипу, а також при намивання заплавних насипів в період підтоплення слід визначати в проекті в залежності від напрямку і швидкості течії води, хвильового режиму і гранулометричного складу грунту (при відсутності даних орієнтовно слід приймати 1-2%);

г) втрати грунту при гідравлічному транспортуванні пульпи слід приймати в розмірі 0,25%;

д) втрати на винос грунту фільтраційної водою за межі проектного профілю слід приймати в розмірі 0,5% для великого і середньої крупності піску і 1% для дрібного і пилувато піску;

е) втрати на винесення грунту вітром і на перемивши проектного профілю споруди слід визначати по п. 5 табл.11 і п. 5.34 глави СНиП 3.02.01-87 "Земляні споруди, основи і фундаменти".

При роботі землесосних снарядів з розірваним технологічним циклом через ковші-накопичувачі втрати грунту визначаються для кожного землесосного снаряда окремо з урахуванням втрат ґрунту в кожному ковші-накопичувачі.Підготовчі роботи | Розробка грунту екскаваторами у відвал