На головну

Україна в першій половині ХІХ ст. | Україна в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. | Українська революція 1917-1920 рр. | Радянська Україна між двома світовими війнами | Розвиток України у 1950-х-1991 рр. | Незалежна Україна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Україна в Другій світовій війні

  1. Винниченко В. Записки кирпатого Мефістофеля [упор. І. О. Кошова] / В. Винниченко. - Черкаси: БрамаУкраїна, 2005. - 264 с.
  2. Західна Україна між двома світовими війнами
  3. Незалежна Україна
  4. Незалежна Україна
  5. Радянська Україна між двома світовими війнами
  6. Україна в 1945‑1991 рр.
  7. Україна в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

1. Проблеми періодизації Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

2. Дискусії навколо термінології: "Велика Вітчизняна війна" чи "радянсько-німецька війна".

3. "Українське питання" у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

4. Використання ідеї "Великої України" А. Гітлером у дипломатичні боротьбі проти західних держав та СРСР.

5. Карпатська Україна: основні етапи діяльності.

6. "Мюнхенська змова" та її наслідки для українського народу.

7. Проголошення незалежності Карпатської України - відновлення української держави чи дипломатична гра "великих держав".

8. Входження України у Другу світову війну - розподіл Польщі. Об'єднання українських земель у складі УРСР, політика радянізації.

9. Підготовка Німеччини до нападу на СРСР, план "Барбаросса".

10. Напад нацистської Німеччини на СРСР, початок Великої Вітчизняної війни.

11. Оборонні бої 1941‑1942 рр., причини поразок радянських військ.

12. Становлення нацистського окупаційного режиму на території України: адміністративно-територіальний поділ, економічна політика, масові репресії.

13. Знищення мирного населення нацистськими окупаційними властями.

14. Аграрна реформа А. Розенберга та основні етапи її реалізації.

15. Боротьба українського населення проти нацистських загарбників на окупованій території.

16. Радянський підпільно-партизанський рух опору: основні етапи діяльності.

17. Радянські партизанські з'єднання та загони. Радянські підпільні групи опору.

18. Командири радянського партизанського руху: С. Ковпак, М. Наумов, О. Сабуров О. Федоров та інші.

19. Діяльність ОУН. Розкол на ОУн (М) та ОУн (Б), боротьба за домінування у національному визвольному русі. Створення та діяльність УПА.

20. Боротьба за відновлення Української держави. ОУн (М). ОУн (Б).

21. Українська повстанська армія Т. Бульби-Боровця.

22. Військово-політична діяльність Р. Шухевича.

23. Визволення українських територій від тимчасової нацистської окупації.

24. Основні наступальні операції Червоної армії.

25. Битва за Дніпро. Визволення Києва.

26. Втрати України у Другій світовій війні.

27. Внесок українського народу у перемогу над нацизмом.

28. Культура України в роки Другої світової війни.

Джерела

Архіви окупації. 1941-1944 / Упорядник Н. Маковська. - К., 2006.

Баграмян И. Х. Так начиналась война. - К., 1975.

Бойко В. Слово після страти; Якщо на землі є пекло ...: Документальні повісті. - К., 1990.

Бок Федор фон. Я стоял у ворот Москвы. Военные дневники 1941-1945 / Перевод А. Кашина; науч. ред. А. Исаев, Н. Баринов. - М., 2006.

Вайцзеккер Эрнст фон. Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата. 1932-1945 / Перевод Ф. С. Капицы. - М., 2007.

Гальдер Ф. Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальника генерального штаба сухопутных войск Германии / Пер. с нем. - Смоленск, 2006.

Гальдер Ф. Военный дневник: лето 1942 года. Ежедневные записи начальника генерального штаба сухопутных войск Германии / Пер. с нем. - Смоленск, 2004.

Гудериан Гейнц. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска в Германии во Второй мировой войне. 1939-1945 / Пер. с англ. Д. А. Лихачева. - М., 2007.

Дзвони пам'яті: Книга про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Голова редакційної колегії Ю. О. Збанацький. - К., 1986.

Жуков Г. К. Спогади і роздуми. - К., 1985.

Конев И. С. Записки командующего фронтом 1943-1945. - М., 1981.

Манштейн Э. фон. Утерянные победы. Воспоминания фельдмаршала. - М., 2007.

Рокоссовский К. К. Солдатский долг. - М., 1984.

"Совершенно секретно! Только для командования!": Стратегия фашистской Германии в войне против СССР: Документы и материалы / Под редакцией Н. Г. Павленко. - М., 1967.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Документы и материалы в трех томах. - Т. 1: Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.). - К., 1980.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Документы и материалы в трех томах. - Т. 2: Украинская ССР в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942 г. - конец 1943 г.). - К., 1980.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Документы и материалы в трех томах. - Т. 3: Украинская ССР в завершающий период Великой Отечественной войны (1944 г. - 1945 г.). - К., 1980.

Література

Аллен У. Э. Д., Муратов П. П. Русские кампании германского вермахта. 1941-1945. - М., 2005.

Антипартизанская война 1941-1945 гг. / Под общей редакцией А. Е. Тараса. - М., 2005.

Армстронг Джон. Партизанская война. Стратегия и тактика. 1941-1943 / Пер. с англ. О. А. Федяева. - М, 2007.

Битва за Днепр. 1943 г. / Сост. В. Гончаров. - М., 2007.

Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 2006.

Боярский В. И. Партизаны и армия: История утерянных возможностей / Под общей редакцией А. Е. Тараса. - Минск; М, 2003.

Гусєв В. І., Калінцев Ю. О, Кульчицький С. В. Історія України: Навчальний посібник / За ред. С. В. Кульчицького. - К., 2003.

Залесский К. А. Вооруженные силы ІІІ Рейха. История организации, структура, боевое применение. - М., 2008.

Історія держави і права України: Підручник / За ред. А. С. Чайковського. - К., 2006.

Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; За ред. В. М. Литвина. - К., 2006.

Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під загальною редакцією В. А. Смолія. - К., 1996. - Т. 2.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Голова редакційної ради В. М. Литвин. - Т. 2. - К., 2006.

Иринархов Р. С. Киевский особый ... ‑ Минск, 2006.

Исаев А. Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, которую мы не знали. - М., 2005.

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). - К., 1999. - (Україна крізь віки. - Т. 12).

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

Купчик О. Р. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.): Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів. - К., 2008.

Кучер В. І., Чернега П. М. Україна у Другій світовій війні (1939-1945 рр.): Посібник для вчителя. - К., 2004.

Лазарович М. В. Історія України: Навчальний посібник. - К, 2008.

Лановик Б. Д., Лазарович М. В. Економічна історія: Курс лекцій. - К., 2005.

Литвин В. М. Історія України. У 3-х томах. - Том ІІІ: Новітній час (1914-2004). - Книга перша. - К., 2005.

Литвин В. М., Мордвінцев В. М., Слюсаренко А. Г. Історія України: Навчальний посібник. - Київ, 2008.

Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історія України: Навчальний посібник для старшокласників. - К., 2005.

Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. - К., 2002.

Панченко П. П., Мельник Ю. Ф., Вергунов В. А. Аграрна історія України: Навчальний посібник для студентів і викладачів сільськогосподарських закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. - К., 2007.

Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. - К., 2006.

Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. - Харків, 2007.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І. І. Танцюри. - К., 2002.

Ширер Уильям. Взлет и падение Третьего Рейха: В 2-х кн. - М., 2007.


Тема 7Західна Україна між двома світовими війнами | Особливості післявоєнної відбудови в Україні