На головну

Україна в першій половині ХІХ ст. | Західна Україна між двома світовими війнами | Україна в Другій світовій війні | Особливості післявоєнної відбудови в Україні | Розвиток України у 1950-х-1991 рр. | Незалежна Україна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Українська революція 1917-1920 рр.

  1. Тема 7. Гражданское противоборство в России в 1917-1920 гг.

1. Лютнева революція в Росії і початок демократичних процесів в Україні.

2. Утворення Центральної Ради. I-й Універсал та автономія.

3. ІІ Універсал Центральної Ради. Проблеми взаємовідносин Центральної Ради та Тимчасового уряду.

4. ІІІ Універсал. Проголошення автономії.

5. ІV Універсал. Побудова незалежної держави.

6. Соціально-економічні реформи Центральної Ради.

7. Зовнішня політика УНР: результати й можливість альтернативного сценарію розвитку подій.

8. Брестський мирний договір та його наслідки для України.

9. Взаємовідносини УНР та німецьких й австро-угорських окупаційних властей.

10. Причини поразки Центральної Ради.

11. М. Грушевський - перший президент України.

12. Політична діяльність гетьмана П. Скоропадського.

13. Внутрішня політика Української Держави.

14. Науково-освітні реформи гетьмана П. Скоропадського.

15. Зовнішня політика Української Держави.

16. Утворення Директорії. Відродження УНР.

17. Володимир Винниченко - політик, урядовець, письменник

18. Встановлення радянської влади в Україні.

19. Білогвардійський рух в Україні.

20. ЗУНР: історія розвитку.

21. Культура України в роки революції

Джерела

Винниченко В. Відродження нації: Історія української революції. Март 1917 р. - грудень 1919 р. - Відень, 1920.

Грушевський М. На порозі нової України. - К., 1991.

Грушевський М. С. Між Москвою й Варшавою. - Б. м.; Б. в.; Б. р.

Грушевський М. С. Якої ми хочемо автономії і федерації. - К., 1917.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. В 2 ч. - Прага, 1923-1924.

Міхновський М. Самостійна Україна. - К., 2003.

Петлюра С. В. Вибрані твори та документи. - К., 1994.

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. - К., 1999.

Скоропадський П. Спомини. - К., 1992.

Література

Білокінь С. І. Київська школа академіка М. С. Грушевського // УІЖ. - 1996. - № 5. - С. 106-131.

Верба І. В. Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х рр. // УІЖ. - 1996. - № 5. - С. 131-149.

Верстюк В. Ф. М. С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради // УІЖ. - 1996. - № 5. - С. 37-50.

Верстюк В. Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // УІЖ. - 2004. - № 3. - С. 112-126.

Горак В. С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // УІЖ. - 2008. - № 4. - С. 110-121.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX ст. - К., 1996.

Грищенко А. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 - початок 1919 рр.). - К., 1993.

Гунчак Т. Україна: Перша половина XX ст. Нариси політичної історії України. - К., 1993.

Дорошенко Д. Нарис історії України. - Л., 1992.

Дорошенко Д. Історія України 1917-1923. - Т. 1: Доба Центральної ради. - Ужгород, 1932; Т. 2: Українська Гетьманська держава 1918 р. - Ужгород, 1932.

Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.). - К., 2003.

Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України. 1917-1920 рр.: Навчальний посібник. - К., 1997.

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція // УІЖ. - 2005. - № 4. - С. 47-70.

Литвин В. Україна: доба війн і революції (1914-1920). - К., 2003.

Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. - К., 1994.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. - К., 1995.

Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського. - К., 1993.

Полонська-Василенко Н. Історія України. 1917-1923 рр. - К., 1993.

Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Сторінки біографії М. С. Грушевського в світлі таємних документів ДПУ-НКВС // УІЖ. - 1996. - № 5. - С. 83-89.

Притуляк П. П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. // УІЖ. - 1997. - № 1. - С. 62-72.

Реєнт О. П. Павло Скоропадський. - К., 2003.

Реєнт О. П., Коляда І. А. Україна між світовими війнами (1914-1939). - Події. Люди. Документи: Нариси історії: Навчальний посібник. - К., 2004.

Савченко О. Симон Петлюра. - Харків, 2004.

Сергійчук В. І. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 рр. - К., 1999.

Сергійчук В. Симон Петлюра. - К., 2004.

Ситник В. Державницькі концепції М. Міхновського та В. Липинського // Історичний журнал. - 2003. - № 1. - С. 57-66.

Солдатенко В. Ф. Еволюція суспільно-політичних поглядів В. К. Винниченка в добу української революції // УІЖ. - 1994. - № 6. - С. 12-25; 1995. - № 1. - С. 13-22.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.). - К., 1999.

Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень. - К., 2005.

Терещенко Ю. І. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // УІЖ. - 2008. - № 4. - С. 19-37.

Турченко Ф. "Харківський проект" Миколи Міхновського // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Запоріжжя, 2003. - Вип. XV. - С. 7-34.

Феденко П. Влада Павла Скоропадського. - К., 1995.

Шаповал Ю. І., Верба І. В. Михайло Грушевський. - К., 2005.

ТЕМА 4Україна в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. | Радянська Україна між двома світовими війнами