Головна

Робоча навчальна програма з дисципліни | Мета і завдання освоєння дисципліни | Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни | Тема 4. Християнська церква в раннє середньовіччя. | Тема 1. Візантія епохи Македонської династії і Комнінів. | Оціночні кошти для поточного контролю успішності та проміжної атестації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Інтернет ресурси.

· Http://www.kubsu.ru/University/library/ - Електронний каталог наукової бібліотеки КубГУ

· Http://www.biblioclub.ru - Електронна бібліотечна система контролю «Університетська бібліотека ONLINE»

· Http://www.elibrary.ru/ - Наукова електронна бібліотека (НЕП)

· Http://dlib.eastview.com - Бази даних компанії «Іст-В'ю»

· Http://www.rba.ru/ - Інформаційні ресурси Російської Бібліотечної Асоціації (РБА)

· Http://uisrussia.msu.ru - Університетська інформаційна система Росія (УІС Росія)

· (Http://www.oxfordrussia.com) - Електронна колекція Оксфордського Російського Фонду

· Http://www.hist.msu.ru/ - Історичний факультет МГУ

· Http://www.shpl.ru/ - Державна публічна історична бібліотека (електронний каталог)

· Http://www.rsl.ru/ - Російська державна бібліотека (електронний каталог)

· Http://www.hrono.info/ - Хронос

· Http://www.srednieveka.ru/ - Середні століття - журнал інституту загальної історії РАН

7.5 Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни.

Для оптимізації організації та підвищення якості навчання з дисципліни студентам рекомендується керуватися наступними методичними рекомендаціями, наявними на кафедрах ФІСМО і офіційному сайті - http://www.kubsu.ru/University/departments/FISMO/obrazci_dlya_studentov.php:

  • Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і роботи з лекційним матеріалом.
  • Методичні рекомендації щодо організації та проведення поточного та проміжного контролю.
  • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів.
  • Методичні рекомендації з підготовки та захисту курсової роботи.

 Комплексна контрольна робота (приклад). | Тема, запропонована студентом самостійно.