Головна

Робоча навчальна програма з дисципліни | Мета і завдання освоєння дисципліни | Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни | Тема 4. Християнська церква в раннє середньовіччя. | Інтернет ресурси. | Тема, запропонована студентом самостійно. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Оціночні кошти для поточного контролю успішності та проміжної атестації

  1. G9.4 Оціночні місії з розвитку можливостей ПСО
  2. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  3. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси
  4. I1 Керівництво ІНСАРАГ по переатестації
  5. II. Засоби, що діють на адренергічні синапси
  6. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  7. III етап Підбиття підсумків атестації

При оцінюванні результатів освоєння дисципліни (поточний контроль і проміжна атестація) застосовується бально-рейтингова система.

В якості оціночних засобів атестації для обліку активності і якості роботи в семестрі використовуються:

· Співбесіду щодо актуалізації знань

· Фронтальне опитування за підсумками засвоєння навчального матеріалу

· Комплексна контрольна робота

· есе

· Виявлення навичок роботи з інформацією, представленою в цифровому, табличному, графічному форматах

Критерії рівня компетентності студентів:

· Самостійність;

· Аргументованість суджень і висновків;

· Володіння фактичним і теоретичним матеріалом;

· Грамотність використання історичних чинників і термінів;

· Чіткість і доказовість основних положень;

· Вміння в короткій формі представити основні положення;

· Знання різних точок зору з питання;

· Вміння використати історичний досвід для вирішення практичних завдань.

Продуктивність роботи учнів в семестрі.

 № п / п  Види оцінюваних навчальних робіт з дисципліни в семестрі  Бали за одиницю виду  Кількість одиниць виду  Максимальна сума рейтингових балів
 написання есе
 відповідь на практичному занятті
 конспект монографії
 участь в обговоренні питань, дискусіях
 комплексна контрольна робота
 відвідування занять
   РАЗОМ: 196 балів

Оцінка результатів навчання бакалаврів.

Підсумковою атестацією з дисципліни є іспит.

Для отримання оцінки «відмінно » необхідно:

1) підготувати та здати 3 есе за вказаними темами;

2) підготувати та здати 3 конспекту монографій;

3) отримати не менше 170 рейтингових балів за активність роботи в семестрі за наступною схемою:

 № п / п  Види оцінюваних навчальних робіт з дисципліни в семестрі  Сума рейтингових балів (максимально)
 написання есе
 відповідь на практичному занятті  46-54 (не менше 85% від максимуму)
 конспект монографії
 участь в обговоренні питань, дискусіях  30-36 (не менше 85% від максимуму)
 комплексна контрольна робота  34-40 (не менше 85% від максимуму)
 відвідування занять  30-36 (не менше 85% від максимуму)
   РАЗОМ:  не менше 170 балів

Для отримання оцінки "добре" необхідно:

1) підготувати та здати 3 есе за вказаними темами;

2) підготувати та здати 3 конспекту монографій;

3) отримати не менше 146 рейтингових балів за активність роботи в семестрі за наступною схемою:

 № п / п  Види оцінюваних навчальних робіт з дисципліни в семестрі  Сума рейтингових балів (максимально)
 написання есе
 відповідь на практичному занятті  38-46 (не менше 70% від максимуму)
 конспект монографії
 участь в обговоренні питань, дискусіях  25-30 (не менше 70% від максимуму)
 комплексна контрольна робота  28-34 (не менше 70% від максимуму)
 відвідування занять  25-30 (не менше 70% від максимуму)
   РАЗОМ:  Проте 146 балів

Для отримання оцінки «Задовільно» необхідно:

1) підготувати та здати 3 есе за вказаними темами;

2) підготувати та здати 3 конспекту монографій;

3) отримати не менше 114 рейтингових балів за активність роботи в семестрі за наступною схемою:

 № п / п  Види оцінюваних навчальних робіт з дисципліни в семестрі  Сума рейтингових балів (максимально)
 написання есе
 відповідь на практичному занятті  28-38 (не менше 50% від максимуму)
 конспект монографії
 участь в обговоренні питань, дискусіях  18-25 (не менше 50% від максимуму)
 комплексна контрольна робота  20-28 (не менше 50% від максимуму)
 відвідування занять  18-25 (не менше 50% від максимуму)
   РАЗОМ:  Проте 114 балів

У разі отримання недостатньої кількості балів або незгоди з отриманими балами студенти на іспиті відповідають за контрольними питань для перевірки знань.

 Тема 1. Візантія епохи Македонської династії і Комнінів. | Комплексна контрольна робота (приклад).