Головна

Тема 4. Християнська церква в раннє середньовіччя. | Тема 1. Візантія епохи Македонської династії і Комнінів. | Оціночні кошти для поточного контролю успішності та проміжної атестації | Комплексна контрольна робота (приклад). | Інтернет ресурси. | Тема, запропонована студентом самостійно. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Мета і завдання освоєння дисципліни

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  6. I. Мета і завдання курсових робіт
  7. II. завдання

Основна мета викладання дисципліни «Середньовічна цивілізація Заходу» полягає у вивченні багатої культурної спадщини європейських країн, основних еволюційних етапів і різноманіття форм розвитку європейської культури з V по XV ст.

З поставленої вище мети формуються основні завдання вивчення дисципліни:

· Показати студентам зв'язок європейської середньовічної культури з античною цивілізацією і епохою Відродження;

· Охарактеризувати основні віхи і проблеми розвитку вітчизняної і зарубіжної медієвістики;

· Сформувати у студентів уявлення про закономірності розвитку історії та культури європейських країн в їх нерозривному зв'язку з закономірностями світового історичного процесу;

· Познайомити студентів з літературними, філософськими та історичними творами, а також основними пам'ятками матеріальної культури;

· Сформувати у студентів уявлення про особливості «середньовічної ментальності».

· Позначити загальні пласти розвитку середньовічних цивілізацій Заходу і Сходу, а також російської середньовічної культури.

2. Місце дисципліни в структурі ООП В ПО

Дисципліна «Середньовічна цивілізація Заходу» є обов'язковою, відноситься до варіативної частини гуманітарного, соціально-економічного циклу. Навчальна дисципліна займає важливе місце в системі підготовки бакалавра і тісно пов'язана з курсом «Всесвітньої історії», що формує у студентів загальне уявлення про розвиток історичного процесу. Також, дисципліна «Середньовічна цивілізація Заходу» є логічною структурною частиною модуля «Історія світових цивілізацій» і дозволяє студентам порівняти події і процеси середньовічної Європи з попередніми чи наступними епохами, що вивчаються в рамках дисциплін «Давньосхідні цивілізації», «Антична цивілізація», «Цивілізація Відродження »,« Цивілізація Нового часу »,« Культура модернізму і постмодернізму ». Знання, отримані при вивченні даної дисципліни, є базовими для майбутньої професійної діяльності бакалаврів.Робоча навчальна програма з дисципліни | Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни