На головну

Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни | Тема 4. Християнська церква в раннє середньовіччя. | Тема 1. Візантія епохи Македонської династії і Комнінів. | Оціночні кошти для поточного контролю успішності та проміжної атестації | Комплексна контрольна робота (приклад). | Інтернет ресурси. | Тема, запропонована студентом самостійно. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Робоча навчальна програма з дисципліни

  1. G9.1 Програма навчання фахівців оперативного реагування (First Responders)
  2. II. Програма з юридичної психології
  3. II. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  4. II. Робоча навчальна програма
  5. III. Програма проміжної атестації студентів
  6. V. Програма змагань
  7. АЛГОРИТМ, ПРОГРАМА І РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ

Б1. В. ОД.8 «СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЗАХОДУ»

З метою надання 035300.62 Мистецтва та гуманітарні науки

Профіль підготовки: Історія цивілізацій

Кваліфікація (ступінь) випускника - Бакалавр

Форма навчання - ОФО

Краснодар 2013


Робоча програма розроблена відповідно до ФГОС ВПО за напрямом підготовки 035300.62Мистецтва та гуманітарні науки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 13 січня 2010 року, наказ № 7 і основний освітньою програмою.

рецензенти:

Кандидат історичних наук, старший викладач

Кубанського державного технологічного

університету Бондарева В. В.

доктор історичних наук, професор

кафедри дореволюційної історії

ФГБОУ ВПО «Кубанський державний університет» С. С. Мінц

укладач: _______________ О. А. Переніжко, кандидат історичних наук, доцент кафедри зарубіжної регионоведения і дипломатії

Робоча програма розглянута і затверджена на засіданні:

кафедри зарубіжного регіонознавства і дипломатії «___» вересня 2013 р протокол № 1.

Завідувач кафедри,

кандидат історичних наук, професор __________________ Р. М. Ачагу

Робоча програма схвалена на засіданні навчально-методичної комісії ФІСМО «23» вересня 2013 р протокол №1.

Голова Навчально-методичної комісії ФІСМО,

доктор історичних наук, професор ________________ Е. Г. Вартаньян




Рефлекторні Без рефлектора. | Мета і завдання освоєння дисципліни