Головна

Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. | Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій. | Запропонувати методи визначення прибутковості та ризику по портфелю цінних паперів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Коваріація і кореляція між прибутковістю активу.

  1. B. МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА З ПИТАНЬ ПОШУКУ І ПОРЯТУНКУ (ІНСАРАГ)
  2. B. По колу в якомусь порядку виписані числа від 1 до 77 [до 88, до 99]. Яка мінімально можлива сума модулів різниць між сусідніми числами?
  3. F. МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
  4. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  5. II Міжнародний фестиваль народних промислів
  6. II. Паризька мирна конференція 1919 р р Створення Версальської системи міжнародних відносин в Європі.
  7. III Міжнародні документи

Коваріація і кореляція між прибутковістю активів характеризують тісноту зв'язку між ними. На практиці дуже часто прибутковість одного активу цілком певним чином реагує на зміну прибутковості іншого активу. Інвестору необхідно знати міру зв'язку між прибутковістю різних активів. Припустимо, що нам дано прибутковості

за двома активами X, Y за однакові проміжки часу. позначимо через  середні прибутковості, а через  . Коваріація між активом X і активом Y обчислюється за формулою

.

Кореляція визначається за формулою

.Очікуваний ризик активу. | Ризик портфеля, що складається з двох активів.