Головна

Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. | Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Очікуваний ризик активу.

  1. Коваріація і кореляція між прибутковістю активу.
  2. Очікуваний економічний ефект від впровадження основних рекомендацій щодо реформування системи видачі дозволів та погоджень
  3. Очікуваний ефект від реалізації проекту

Основними заходами ризику активу є такі показники, як стандартне відхилення (волатильність) і дисперсія його прибутковості. Нехай є прибутковості акції за n рівних періодів ( ,  ), Тоді дисперсія і стандартне відхилення розраховують за формулами

 - Дисперсія,

 - стандартне відхилення,

де .

Припустимо, що при розрахунку цих показників період дорівнював одному року. Для того щоб на основі цих даних визначити волатильність за період часу t, Використовують наступну формулу

,

де 252 - середнє число торгових днів в році, ця величина може змінюватися в залежності від періодів часу. На практиці волатильність часто визначають на основі даних про щоденної дохідності активу. Припустимо, що  - Ціна акції при закритті на i-ий день, тоді прибутковість акції за i- Перший день складе

.Запропонувати методи визначення прибутковості та ризику по портфелю цінних паперів. | Коваріація і кореляція між прибутковістю активу.