На головну

Запропонувати алгоритм визначення стадії життєвого циклу організації. | Процедура формування параметрів оцінки з урахуванням ЖЦП | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій.

  1. Способи визначення положення ЕОС.
  2. D. Іменник з лівими і правими визначеннями
  3. I-й алгоритм покаяння
  4. I. Програмування лінійних алгоритмів.
  5. II етап Розрахунок фінансових результатів
  6. II. Програмування розгалужених алгоритмів.
  7. III. Програмування циклічних алгоритмів.

Найпростішою і надійної методикою визначення джерел фінансування фінансових інвестицій є співвідношення витрат на джерело і передбачуваний дохід від джерела. Необхідно відзначити, що дана операція дає більший ефект при роботі з низько ризиковими активами, наприклад, облігаціями з хорошим кредитним рейтингом.

Якщо мова йде про більш ризикованих фінансових інвестиціях, особливо деривативи, таких як опціони ф'ючерси, то необхідно більш детально підходити до формування джерел фінансування. Необхідно відзначити, що будь-які інвестиції, в яких присутня кредитне плече, пов'язані з підвищеним ризиком і повинні фінансуватися тільки з вільних коштів, наприклад, частини нерозподіленого прибутку. Також повинні бути прораховані найкращий і найгірший варіант розвитку подій, після чого повинен бути створений резерв або повний, або частковий для покриття можливого збитку при найгіршому варіанті. Засоби, поміщені в резерв, теж входять в джерело фінансування таких угод.

В основному алгоритм прийняття рішення такої:

· Визначення класу фінансового активу, під який необхідний джерело (акція, облігація тощо)

· Визначення методу виконання операції (пряма купівля, маржинальна (з плечем), за допомогою дереватівов.

· Сценарний аналіз

· Виділення резерву під найгірший сценарій для покриття збитку, якщо такий передбачається

· Оцінка ліквідності активу

· Визначення стратегії інвестування (дрібна або одномоментна)

· Розрахунок навантаження на операційну діяльність за рахунок зменшення грошових коштів

· Облік і розподілу відсотків до сплати за використання позикових коштів, якщо такі є (плече)

· Формування джерела і проведення фінансової операції.Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. | Запропонувати методи визначення прибутковості та ризику по портфелю цінних паперів.