На головну

Визначити систему показників ефективності діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення стадії життєвого циклу організації. | Процедура формування параметрів оцінки з урахуванням ЖЦП | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації.

  1. D) Теорія портфеля цінних паперів.
  2. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  3. G4 Розвиток і адміністративно - керівної інфраструктури ПСО
  4. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  5. I.4.2. Фундаментальна трансформація структури ринку
  6. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  7. III. Плітовідіий тип структури

Основна методики оцінки складу і структури портфеля базується на сучасних теоріях управління портфелями. Основний теорією є теорія Гаррі Марковіца. За його теорією оцінка портфеля цінних паперів повинна проводитися з точки зору диверсифікованості портфеля. За теорією Марковіца портфель необхідно складати з паперів з найменшою кореляцією. Таким чином перший показник - коефіцієнт кореляції.

В результаті портфель з цінних паперів матиме меншу дисперсію, ніж будь-який вид цінних паперів, взятих окремо. Після оцінки кореляції портфеля проводиться оцінка його оптимально і оптимізація, якщо необхідно. Суть даний процедури полягає в аналізі цінних паперів та їх аналогів і вибірка паперів з найкращим співвідношенням ризику і прибутковості.

Мал. Сучасна теорія портфеля [2]

Проводячи аналіз за даною методикою необхідно враховувати введене Марковіца поняття «ефективна межа». Ефективна межа - це набір портфелів у верхньому лівому кутку графіка, збільшення прибутковості яких неможливо без збільшення ризику і ризик яких не може бути зменшений без зменшення прибутковості.

Мал. Ефективна межа [3]

Портфелі, які знаходяться в середині кордону є найбільш оптимальними з точки зору диверсифікації.

Таким чином, використовуючи дану методику можна проаналізувати склад і структуру портфеля і оптимізувати її відповідно до показників, якщо це необхідно.

 Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій.