На головну

Визначити систему показників ефективності діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення стадії життєвого циклу організації. | Процедура формування параметрів оцінки з урахуванням ЖЦП | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту.

  1. F2.4 Стадія проведення ПСР
  2. F4.4 Стадія проведення ПСР
  3. F5.6 Під час проведення ПСР
  4. I-й алгоритм покаяння
  5. I. Програмування лінійних алгоритмів.
  6. II. Програмування розгалужених алгоритмів.
  7. II.3.3. Знайомство з методикою проведення різних видів страхування (особистого, майнового, страхування відповідальності, підприємницьких ризиків)

При проведенні аналізу чутливості виділяють дві основні категорії факторів:

· Вплив на обсяг надходжень

· Вплив на розміри витрат

Для аналізу впливів конкретних відібраних ризик-змінних на ефективність проекту можна використовувати підхід «що, якщо?».

В результаті такого аналізу виявляється абсолютна величина зміни ефективності проекту в залежності від заданого зміни однієї з ризик-змінних.

Еластичність чистої приведеної вартості (NPV) проекту виражається наступною формулою:

Ставлення відносного збільшення в NPV до відносного приросту в змінними параметрами, помножене на 100%.

Потім відбувається ранжування факторів ризику проекту в наступній таблиці:

Змінна, x % Змін x % Змін NPV еластичність NPV Рейтинг
1 2 3 4 = 3: 2 5
 ставка відсотка  2,5
 Оборотний капітал
 Залишкова вартість
 змінні витрати
 Об'єм продажу
 Ціна реалізації  1,5

Чутливість і прогнозованість ризик змінних

Змінна, x  Чутливість (важливість)  можливість прогнозування
 Об'єм продажу  висока  низька
 змінні витрати  висока  висока
 ставка відсотка  Середня  Середня
 Оборотний капітал  Середня  Середня
 Залишкова вартість  Середня  висока
 Ціна реалізації  низька  низька
 прогнозованість  чутливість
 висока  Середня  низька
 низька I I  II
 Середня I  II  III
 висока  II  III  III

Переваги методу аналізу чутливості полягають в його об'єктивності, теоретичної прозорості, простоти розрахунків, економіко-математичної природності результатів, а також його наочності.

Однак існує і визначені недолік, який супроводжує методу аналізу чутливості. Це його однофакторного, тобто орієнтованість на зміни тільки одного фактора проекту, що призводить до неврахування можливий зв'язок між окремими факторами або неврахування їх кореляції.

При проведенні аналізу чутливості проектний аналітик повинен виділяти змінні, які будуть незалежні один від одного, або, якщо останнє неможливо, такі змінні, взаємовплив яких буде мінімально.Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання.