Головна

Визначити систему показників ефективності діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення стадії життєвого циклу організації. | Процедура формування параметрів оцінки з урахуванням ЖЦП | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. | Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій.

  1. Способи визначення положення ЕОС.
  2. D. Іменник з лівими і правими визначеннями
  3. F11.2 Можливості
  4. I-й алгоритм покаяння
  5. I. Програмування лінійних алгоритмів.
  6. II етап Розрахунок фінансових результатів
  7. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією

Визначення можливості фінансових інвестицій базується на аналізі грошових потоків за підсумками року і фінансового результату, а також на основі майбутніх фінансових потоків.

Насамперед необхідно вивчити грошові потоки за рік, найзручніше це робити при складанні звіту про фінансові результати. Після визначення частини прибутку, яка йде на поповнення резервного фонду та частини прибутку, яка буде розподілена між акціонерами у вигляді дивідендів, необхідно визначити яка частина нерозподіленого прибутку буде спрямована на фінансові інвестиції.

Існує кілька причин вкладення в фінансові активи. Перша-збереження купівельної спроможності грошей, тобто захист від інфляції. Якщо компанія хоче здійснити фінансові інвестиції з метою захисту від інфляції та у неї є необхідні кошти, то найкращим варіантом буде придбання облігацій федеральної позики або паперів з ломбардного списку центрального банку. Така стратегія дозволить організації в разі необхідності швидко отримати вкладені кошти, оскільки перераховані вище активи мають високу ліквідність. Необхідно розуміти, що організація шляхом інвестування в цінні папери може отримати прибутковість більшу ніж від банківського депозиту, що дозволить їй не тільки захистити кошти, але і трохи заробити. Дана стратегія використовується для погашення можливих витрат майбутніх періодів. Наприклад, якщо організація повинна буде погасити частину кредиту або відсотки по кредиту, вона може використовувати купонні виплати для зменшення майбутньої фінансового навантаження.

Друга причина вкладення в фінансові активи - це страховка або хеджування поточної діяльності. Наприклад, організація хоче застрахувати себе від валютного або процентного ризику. Якщо у неї є необхідні кошти і фінансовий посередник (брокер), які необхідний і для наведеного вище випадку, тоді організація може придбати необхідні фінансові інструменти (ф'ючерси, форварди, опціони).

Таким чином, вся фінансова діяльність базується на визначенні мети інвестування, аналізу грошових потоків і наявності нерозподіленого прибутку за рахунок якої відбувається інвестування.Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників.