Головна

Визначити систему показників ефективності діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення стадії життєвого циклу організації. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. | Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників.

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  3. II. Основні критерії інвалідності
  4. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  5. IV. Показники оцінки РБ.
  6. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
  7. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
 № п / п  показник  Формула розрахунку
 1. Роль в економіці страни2. Перспективи розвитку галузі
 1.1  Частка продукції галузі / ВВП  
 1.2  Приріст обсягу продажів продукції галузі / приріст ВВП  
 1.3  Чисельність в галузі / чисельність зайнятих в країні  
 1.4  Власні фінансові ресурси / обсяг капіталовложенійСобственний капітал / активи  
 3. Ефективність діяльності галузі
 3.1  Ціна / дохід  
 3.2  Ринкова ціна акції / балансова вартість акцііРиночная капіталізація / чисті активи  
 3.3  Ринкова вартість компанії / виручка від реалізації  
 3.4  Ринкова вартість компанії / EBITDA  
 3.5  ROA  Виручка / Активи
 3.6  Рентабельність реалізованих товарів (робіт, послуг)  Чистий прибуток / Виручка
 3.7  Податкове навантаження  Сума нарахованих податків / Виручка
 4. Ступінь держпідтримки
 4.1  Обсяг бюджетних коштів  
 4.2  Обсяг бюджетних кредитів  
 4.3  Податкові пільги  
 5. Рівень інвестиційних ризиків
 5.1  монополізованість  
 5.2  Конкурентоспроможність організацій галузі  
 5.3  інфляційна стійкість  
 5.4  Стабільність забезпечення (матеріального, сировинного, енергетичного та ін.)  
 6. Фактичний стан галузі
 6.1  коефіцієнт капиталоотдачи  Виручка / Величина активу
 6.2  Коефіцієнт рентабельності інвестицій  (Доходи - З / С) / Повна сума інвестицій
 6.3  рентабельність активів  ПП / Активи
 6.4  рентабельність витрат  Прибуток до податків / Повна з / с
 7. Динаміка розвитку галузі
 7.1  коефіцієнт еластичності

 Процедура формування параметрів оцінки з урахуванням ЖЦП | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників.