Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок проведення експериментів

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. F2.4 Стадія проведення ПСР
  3. F4.4 Стадія проведення ПСР
  4. F5.6 Під час проведення ПСР
  5. II. Порядок виконання курсової роботи
  6. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.

Експеримент 1. Вимірювання напруги і обчислення струму через діод.

Зберіть схему, зображену на малюнку 1, і включіть схему. Мультиметр покаже напругу на діоді U пр при прямому зміщенні. Переверніть діод і знову запустіть схему. Тепер Мультиметр покаже напругу на діоді Uоб при зворотному зміщенні.

Запишіть показання в розділ "Результати експериментів". Розрахуйте струм діода при прямому Іпр і Iобр зміщенні відповідно до формул (1) і (2).

Експеримент 2. Вимірювання струму.

Зберіть схему, зображену на малюнку 2, і включіть схему. Мультиметр покаже струм діода Іпр при прямому зміщенні. Поверніть діод і знову запустіть схему. Тепер Мультиметр покаже струм Iобр діода при зворотному зміщенні. Запишіть показання в розділ "Результати експериментів".

Експеримент 3. Вимірювання статичного опору діода.

Виміряйте опір діода в прямому і зворотному підключенні, використовуючи мультиметр в режимі омметра. Малі значення опору відповідають прямому підключенню.

Експеримент 4. Зняття ВАХ діода.

4.1 Пряма гілка ВАХ. Зберіть схему зображену на малюнку 3. Увімкніть схему.

Послідовно встановлюючи значення ЕРС джерела рівними 10В, 5В, 4В, 3В, 2В, 1В, 0.5В, 0В запишіть значення напруги Uпр і Іпр діода в таблицю 4.1 розділу "Результати експериментів".

4.2 Зворотній гілка ВАХ. Переверніть діод. Послідовно встановлюючи значення

ЕРС джерела рівними 0В, 5В, 10В, 15В запишіть значення напруги Iобр і

напруги Uобр в таблицю 2.

4.3 За отриманими даними побудуйте графіки Іпр (Uпр) і Iобр (Uобр).

4.4 Побудувати дотичну до графіка прямої гілки ВАХ при Іпр = 4мА та оцініть диференціальне опір по похилій дотичній. Виконайте ту ж процедуру для Іпр = 0.4мА і Іпр = 0.2мА. Відповіді запишіть у розділ "Результати експериментів".

4.5 Аналогічно пункту 4 оціните Rдіф. При зворотній напрузі 5 В запишіть експериментальні дані в розділ "Результати експериментів".

4.6 Розрахуйте опір діода на постійному струмі Іпр = 4мА за формулою Rст =

Uпр / Іпр і занесіть в розділ "Результати експериментів".

4.7 Визначте напругу вигину в розділі "Результати експериментів". Напруга вигину визначається з ВАХ діода, зміщеного в прямому напрямку, для точки, де характеристика зазнає різкий злам.

Експеримент 5. Отримання ВАХ на екрані осцилографа.

Зберіть схему, зображену на малюнку 4. Увімкніть схему. На ВАХ, що з'явилася

на екрані осцилографа, по горизонтальній осі зчитується напруга на діоді в мілівольтах (канал А), а по вертикальній осі - струм в міліампер (канал В, 1мВ відповідає 1 мА). Зверніть увагу на вигин ВАХ. Виміряйте і запишіть в розділ "Результати експериментів" величину напруги вигину.

 Короткі відомості з теорії | результати експериментів