Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

мартенівській плавці

  1. Гарячий хід доменної плавки.
  2. Завдання на виконання розрахунку шихти основний мартенівської плавки
  3. Вихідні матеріали для виплавки алюмінію. Електроліз і рафінування первинного алюмінію.
  4. Вихідні матеріали для виплавки магнію. Електроліз і рафінування первинного магнію.
  5. Вихідні матеріали для виплавки міді та підготовка для їх виплавки. Випал концентратів, плавка на штейн, конвертація штейнов і рафінування чорної міді.
  6. Класифікація процесів плавки і їх загальна характеристика.
  7. Класифікація процесів плавки і методи їх здійснення.

Методичні вказівки для виконання

домашнього завдання / контрольної роботи

з дисципліни «Теорія і технологія виробництва сталі»

для студентів напряму 150400 «Металургія»,

профіль «Металургія чорних металів»

всіх форм навчання

 Підписано до друку 24.10.2011    
 формат 60х90 Рег.№ 2  Друк офсетнаяТіраж 50 екз.  Уч.-вид. л. 2,7

Новотроїцький філія ФГАОУ ВПО «Національний дослідний технологічний університет« МИСиС »

462359, Оренбурзька обл., М Новотроїцьк, вул. Фрунзе, 8.

Е-mail: nfmisis@yandex.ru

Контактний тел. 8 (3537) 679729.

Надруковано в друкарні ТОВ «РА Маркет Сервіс»

Оренбурзька обл., М орск, вул. краматорська, 2б

Контактний тел. 8 (3537) 236161.

 бібліографічний список | СЦЕПЛЕНИЕ