Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Завдання на виконання розрахунку шихти основний мартенівської плавки

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. II. Виконання роботи
  3. II. основний розділ
  4. II. основний етап
  5. II. основний етап
  6. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг

Мета роботи - розрахунок шихти і загальної кількості матеріалів на плавку скрап-рудно-кисневого мартенівського процесу.

Для виконання розрахунку плавки стали в будь-якому сталеплавильному агрегаті необхідно розташовувати певним мінімумом вихідних даних, які вказуються студенту в завданні на розрахунок (див. Додатки А і Б). Варіант завдання відповідає порядковому номеру студента за алфавітним списком навчальної групи. Вихідними даними для розрахунку є:

- Садка печі в тоннах;

- Витрата рідкого чавуну і металевого брухту на плавку в процентах від маси металошихти;

- Склад чавуну в процентах;

- Виплавляється марка стали;

- Інтенсивність продувки ванни технічним киснем.

Задані величини не можуть бути змінені в процесі розрахунку, однак, це тільки частина необхідних відомостей. Інші дані вибираються самостійно, керуючись довідковою літературою або практикою роботи мартенівських цехів.

Як приклад нижче наведено розрахунок шихти для виплавки стали Ст3сп в основний мартенівської печі садкой 500 тонн скрап-рудно-кисневим процесом за таких умов: зміст чавуну і брухту в Металлозавалка відповідно 65 і 35%; чавун містить 4,2% вуглецю; 0,7% кремнію; 0,7% марганцю; 0,18% фосфору і 0,040% сірки; інтенсивність продувки киснем - помірна.

В результаті розрахунку повинні бути визначені витрати матеріалів, необхідні для виплавки стали заданої кількості і хімічного складу.

При розрахунку шихти необхідно розподілити плавку на періоди: I - від початку завалювання до повного розплавлення шихти; II - від розплавлення до розкислення.

Розрахунок рекомендується проводити в наступній послідовності:

- Визначення середнього складу металевої шихти;

- Визначення складу металу по розплавлення;

- Визначення кількості залізної руди і вапняку в завалку;

- Розрахунок кількості технічного кисню в перший період плавки;

- Визначення складу металу перед раскислением;

- Визначення кількості залізної руди і вапна в другий період плавки;

- Розрахунок кількості технічного кисню в другий період плавки;

- Визначення витрати шихтових матеріалів на плавку.

В ході проведення розрахунків студентам необхідно самостійно вибирати і приймати дані, не обумовлені в завданні, відповідно до наведених у вказівках рекомендаціями або відповідно до даних довідкової літератури. В останньому випадку необхідно дати посилання на джерело.
Основні положення технології виплавки сталі в мартенівської печі | бібліографічний список