Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

А. А. Веселовський

НОВОТРОЇЦЬКИЙ ФІЛІЯ

Кафедра металургійних технологій

А. Н. Шаповалов

РОЗРАХУНОК ШИХТИ ОСНОВНИЙ

мартенівській плавці

Методичні вказівки

для виконання домашнього завдання / контрольної роботи

з дисципліни «Теорія і технологія виробництва сталі»

для студентів напряму 150400 «Металургія»,

профіль «Металургія чорних металів»

всіх форм навчання

Новотроїцьке, 2011


УДК 669.053

ББК 34.327

Ш-24

рецензенти:

Професор кафедри металургії сталі НіТУ «МИСиС», д. Т. Н.

А. В. Явойський

Доцент кафедри технології машинобудування ОГТІ, філія ОГУ, к. Т. Н.

А. А. Веселовський

Шаповалов А. Н. Розрахунок шихти основний мартенівської плавки: Методичні вказівки для виконання домашнього завдання / контрольної роботи для студентів напряму 150400 «Металургія». - Новотроїцьке: НФ НіТУ «МИСиС», 2011. - 43 с.

Методичні вказівки призначені для виконання домашнього завдання / контрольної роботи з дисципліни «Теорія і технологія виробництва сталі» з метою закріплення студентами теоретичних знань за профілем «Металургія чорних металів».

Розглянуто основні положення технології виплавки сталі в основний мартенівської печі і приведена методика спрощеного розрахунку основних параметрів технології виплавки сталі в мартенівської печі з основною футеровкою скрап-рудним процесом із застосуванням технічного кисню для інтенсифікації процесу.

Вказівки відповідають державному освітньому стандарту вищої професійної освіти за напрямом 150400 - «Металургія».

Рекомендовано Методичною радою НФ НіТУ «МИСиС»

© Новотроїцький філія

ФГАОУ ВПО «Національний

дослідний технологічний університет «МИСиС», 2011


зміст

Вступ. 4

1 Основні положення технології виплавки сталі в мартенівської печі. 5

2 Завдання на виконання розрахунку шихти основний мартенівської плавки. 7

3 Розрахунок шихти першого періоду. 9

3.1 Визначення середнього складу металевої шихти .. 12

3.2 Визначення складу металу по розплавлення .. 12

3.3 Визначення кількості залізної руди в завалку. 14

3.4 Визначення кількості вапняку в завалку. 17

3.5 Визначення кількості технічного кисню в перший період плавки. 21

4 Розрахунок шихти другого періоду плавки. 25

4.1 Визначення складу металу перед раскислением. 25

4.2 Визначення кількості залізної руди в другий період плавки. 26

4.3 Визначення кількості вапна в другий період плавки. 27

4.4 Визначення кількості технічного кисню в другий період плавки. 28

5 Розрахунок виходу рідкої сталі перед раскислением. 32

6 Розрахунок розкислення сталі і її хімічного складу. 33

7 Визначення витрати шихтових матеріалів на плавку. 37

8 Оформлення пояснювальної записки. 38

Бібліографічний список. 39

Додаток А Варіанти індивідуальних завдань. 40

Додаток Б Хімічний склад сталей. 41

 Визначення витрати шихтових матеріалів на плавку | Вступ