Головна

Розрахунок шихти першого періоду | Визначення складу металу по розплавлення | Визначення кількості залізної руди в завалку | Визначення кількості вапняку в завалку | Розрахунок кількості шлаку, що залишився в печі | Визначення кількості технічного кисню в перший період плавки | Розрахунок витрати кисню на утворення оксидів заліза в шлаку | Розрахунок кількості кисню, що надійшов в ванну з окалиною брухту | Розрахунок шихти другого періоду плавки | Визначення кількості залізної руди в другий період плавки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Визначення кількості технічного кисню в другий період плавки

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).
  3. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  4. III. визначення категорій
  5. III. визначення категорій
  6. III. визначення категорій
  7. III. визначення категорій

Витрата технічного кисню в другому періоді плавки визначається з виразу:

 (11)

де  - Витрата кисню на окислення домішок шихти в другому періоді плавки, кг (в розрахунку  = 0,430 кг);

 - Кількість активного кисню оксидів заліза шихти, який бере участь в окисленні домішок ванни в другому періоді, кг;

 - Кількість кисню, що надійшов в ванну з атмосфери, кг (в розрахунку  = 0,425 кг).

Для визначення  необхідно розрахувати кількість шлаку, що утворюється перед раскислением і кількість активного (FeO) і (Fe2O3) в ньому.

Визначимо кількість оксидів, крім оксидів заліза і летючих, що беруть участь в шлакообразованіе в другому періоді плавки. В освіті шлаку беруть участь заправні матеріали (магнезит, доломіт), разжижители, вогнетриви зводу, шлак першої половини плавки, залізна руда, флюс і домішки металу.

У металі по розплавлення міститься: 0,5% вуглецю; 0% кремнію; 0,11% марганцю; 0,020% фосфору; 0,039% сірки. У порівнянні зі складом металу по розплавлення вміст марганцю в період доведення збільшується на 0,04% (0,04кг), вміст сірки знижується на 0,004%, вміст фосфору знижується на 0,003% (див. Таблицю 13). В результаті в шлаку знижується концентрація MnO і підвищується вміст Р2О5 і Са. Крім того, в процесі шлакоутворення другої половини плавки беруть участь флюс (за розрахунком витрата вапна 1,723 кг), руда, боксит, футерування та шлак першого періоду плавки (див. Таблицю 14).

Розрахунок кількості шлакоутворюючих оксидів другої половини плавки наведено в таблиці 15.

Таким чином, кількість оксидів, крім оксидів заліза і летючих, що беруть участь в шлакообразованіе в другому періоді плавки  становить 1,931 кг.

Кількість шлаку перед раскислением можна визначити з виразу:

 (12)

де (% FeO) і (% Fe2O3) - Вміст FeO і Fe2O3 в шлаку перед раскислением,%.


Таблиця 15 - Кількість оксидів, крім оксидів заліза і летючих, що беруть участь в шлакообразованіе в другому періоді плавки

 джерело  Витрата, кг  Кількість шлакообразующіхоксідов, кг
 метал  0,0080,003-0,020  0,008 • 72/32 = 0,018 * 10,003 • 142/62 = 0,005 0,020 • 71/55 = - 0,020
 Руда  0,025  0,025 • 0,01 • 14,4 = 0,004 * 2
 вапно  1,013  1,013 • 0,01 • 92,56 = 0,937
 боксит  0,160  0,16 • 0,01 • 63 = 0,099
 магнезит  0,330  0,33 • 0,01 • 96,4 = 0,318
 Доломіт об.  0,460  0,46 • 0,01 • 96,7 = 0,444
 доломіт сирий  0,070  0,07 • 0,01 • 52,9 = 0,036
 матеріал зводу  0,090  0,09 • 0,01 • 79 = 0,071
 Шлак по розплився.  4,000  0,025 • 0,01 • (100-18,5) = 0,020 * 3
 Разом    1,931
 * 1 - CaS, P2O5 і MnO відповідно; * 2 - 14,4 і т. Д. Зміст в матеріалі шлакообразующих оксидів, крім оксидів заліза і летючих (за таблицею 3); * 3 - 18,5 - сума оксидів заліза в шлаку (див. П. 3.5.1).

Вміст монооксиду заліза в шлаку перед раскислением залежить від основності шлаку і залишкового вмісту вуглецю в металі. При виборі концентрації FeO в шлаку використовуємо дані таблиці 16.

Таблиця 16 - Вміст FeO в шлаку перед раскислением

 основностьшлаку  Зміст вуглецю в металі перед раскислением,%
 0,05  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30  0,35  0,40  > 0,45
 2,0  11,6  10,2  9,4  8,6  8,4  8,2  8,1  8,0  7,9
 2,5  14,2  12,2  11,0  9,8  9,5  9,2  9,1  9,0  8,9
 3,0  16,4  14,2  12,6  11,0  10,6  10,2  10,1  10,0  9,9
 3,5  18,0  16,6  13,9  12,2  11,7  11,2  11,1  11,0  10,9

У розглянутому прикладі при [% C]раск = 0,20% і основності шлаку Враск = 3 приймаємо (% FeO)раск = 11%.

Ставлення (% FeO) до (% Fe2O3) В шлаку перед раскислением зазвичай коливається в межах 3,0-4,0, причому з підвищенням основності воно зменшується. У розрахунку приймаємо відношення (% FeO) / (% Fe2O3) = 3,2.

Тоді (% Fe2O3)раск = (% FeO)раск/ 3,2 = 11 / 3,2 = 3,44%.

Кількість шлаку перед раскислением складе:

Кількість оксидів заліза в шлаку перед раскислением складе

З кінцевим шлаком втрачається заліза

Кількість оксидів заліза, що надійшли в ванну в другому періоді плавки з усіх джерел, наведено в таблиці 17.

Таблиця 17 - Кількість оксидів заліза, що надійшли в ванну в другому періоді плавки

 джерело  Витрата, кг  Вноситься оксидів заліза, кг
 Fe2O3  FeO
 Руда  0,025  0,025 • 0,01 • 78,9 *  = 0,020  0,025 • 0,01 • 1,6 = 0,000
 вапно  1,013  1,013 • 0,01 • 1,14 = 0,012 -
 боксит  0,160  0,16 • 0,01 • 26 = 0,041 -
 магнезит  0,330  0,33 • 0,01 • 3,0 = 0,010 -
 Доломіт об.  0,460  0,46 • 0,01 • 1,38 = 0,006 -
 доломіт сирий  0,070  0,07 • 0,01 • 1,0 = 0,001 -
 матеріал зводу  0,090  0,09 • 0,01 • 11 = 0,010  0,09 • 0,01 • 10 = 0,009
 Шлаки розплився.  4,000  4,0 • 0,01 • 3,85 = 0,153  4,0 • 0,01 • 14,65 = 0,583
 Разом    0,252  0,592
*  - Вміст оксидів заліза в матеріалах.

Таким чином, у другій половині плавки в ванну вноситься 0,252 кг Fe2O3 (  ) І 0,592 кг FeO (  ).

залишок Fe2O3 в шлаку другого періоду:

Тоді надмірна кількість Fe2O3 складе:

 - 0,180 = 0,252 - 0,078 = 0,175 кг.

При відновленні надлишкового Fe2O3 вийде FeO:

При цьому звільниться кисню: 0,175 - 0,157 = 0,017 кг.

Тоді сумарна кількість FeO складе:

(% FeO)II = 0,950 +  = 0,157 + 0,592 = 0,749 кг.

Залишається FeO в шлаку другого періоду перед раскислением:

Надлишок FeO складе:

(% FeO)хат = (% FeO)II - 0,248 = 0,749- 0,248 = 0,501 кг.

При відновленні надлишкового FeO в метал перейде заліза:

При цьому звільниться кисню: 0,501 - 0,389 = 0,111 кг.

Всього звільниться кисню:

Технічний кисень в другому періоді плавки повинен внести кисню:

При ступеня засвоєння вдуваемого кисню 90% і чистоті кисню 98% на одну тонну металлозавалки потрібно технічного кисню

 Визначення кількості вапна в другий період плавки | Розрахунок розкислення сталі і її хімічного складу