Головна

Загальне правило визнання доходів від реалізації | Рішення | Позареалізаційні ДОХОДИ | ЯК ВРАХУВАТИ ВИТРАТИ ПРИ МЕТОД НАРАХУВАННЯ | ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ВИТРАТИ | ОЦІНКА ЗАЛИШКІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА | ОЦІНКА ЗАЛИШКІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СКЛАДІ | АЛЕ НЕ РЕАЛІЗОВАНОЇ НА КІНЕЦЬ МІСЯЦЯ ТОВАРІВ | Податком на прибуток, потрібно враховувати окремо | ГЛАВА 6. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗБИТКІВ НА МАЙБУТНЄ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Позареалізаційні ТА ІНШІ ВИТРАТИ

  1. I. Адміністративно-господарські витрати
  2. II. Витрати з обслуговування працівників будівництва
  3. А.5 Інші об'єкти
  4. Позареалізаційні ДОХОДИ
  5. Позареалізаційні ДОХОДИ
  6. позареалізаційні доходи

Загальні правила визнання таких витрат містяться в п. 7 ст. 272 НК РФ і застосовуються, якщо інше не встановлено ст. ст. 261, 262, 266, 267 НК РФ.

---T---¬

¦ Вид витрати ¦ Дата визнання ¦

+---+---+

¦Расходи у вигляді сум податків ¦Дата нарахування податків (зборів) ¦

¦ (авансових платежів по податках), ¦ ¦

¦сборов та інших обов'язкових платежів ¦ ¦

¦ (пп. 1 п. 7 ст. 272 ??НК РФ) ¦ ¦

+---+---+

¦Сумми відрахувань в резерви (пп. 2 ¦Дата нарахування суми відрахувань в ¦

¦п. 7 ст. 272 НК РФ) ¦резерв ¦

+---+---+

¦Расходи у вигляді (пп. 3 п. 7 ст. 272 ??¦Одна з наступних дат: ¦

¦НК РФ): ¦- дата розрахунків відповідно до ¦

¦- сум комісійних зборів; ¦условіямі укладених договорів; ¦

¦- оплати стороннім організаціям за ¦- дата пред'явлення документів, ¦

¦виполненние ними роботи ¦служащіх підставою для проізведенія¦

¦ (надані послуги); ¦расчетов; ¦

¦- орендних (лізингових) платежів за ¦- останнє число звітного ¦

¦арендуемое (прийняте у лізинг) ¦ (податкового) періоду ¦

¦імущество; ¦ ¦

¦- інших подібних витрат ¦ ¦

+---+---+

¦Расходи у вигляді: ¦Дата перерахування грошових коштів с¦

¦- виплачених підйомних; ¦расчетного рахунку (виплати з каси) ¦

¦- компенсації за використання для ¦ ¦

¦служебних поїздок особистих легкових ¦ ¦

¦автомобілей і мотоциклів (пп. 4 п. 7¦ ¦

¦ст. 272 НК РФ) ¦ ¦

+---+---+

¦Расходи: ¦Дата затвердження авансового звіту ¦

¦- на відрядження; ¦ ¦

¦- на утримання службового ¦ ¦

¦транспорта; ¦ ¦

¦- представницькі; ¦ ¦

¦- інші подібні витрати (пп. 5 п. 7 ¦ ¦

¦ст. 272 НК РФ) ¦ ¦

+---+---+

¦Расходи у вигляді: ¦Одна з наступних дат: ¦

¦- від'ємної курсової різниці по ¦- дата переходу права власності ¦

¦імуществу і вимогам ¦ на іноземну валюту і дорогоцінні ¦

¦ (зобов'язаннями), вартість яких ¦металли; ¦

¦виражена в іноземній валюті <1>; ¦- останнє число поточного місяця ¦

¦- негативної переоцінки стоімості¦ ¦

¦драгоценних металів (пп. 6 п. 7 ¦ ¦

¦ст. 272 НК РФ) ¦ ¦

+---+---+

¦Расходи, пов'язані з придбанням ¦Дата реалізації чи іншого вибуття ¦

¦ценних паперів (пп. 7 п. 7 ст. 272 ??¦ценних паперів, дата припинення ¦

¦НК РФ) ¦обязательств по їх передачі заліком ¦

¦ ¦встречних однорідних вимог <2> ¦

+---+---+

¦Расходи, пов'язані з порушенням ¦Одна з наступних дат: ¦

¦договорних або боргових ¦- дата визнання боржником; ¦

¦обязательств, у вигляді: ¦- дата набрання законної сили ¦

¦- сум штрафів, пені та (або) інших ¦решенія суду <3> ¦

¦санкцій; ¦ ¦

¦- сум відшкодування збитків (шкоди) ¦ ¦

¦ (пп. 8 п. 7 ст. 272 ??НК РФ) ¦ ¦

+---+---+

¦Расходи від продажу (купівлі) ¦Дата переходу права власності на¦

¦іностранной валюти (пп. 9 п. 7 ¦іностранную валюту ¦

¦ст. 272 НК РФ) ¦ ¦

+---+---+

¦Расходи у вигляді вартості ¦Дата реалізації ¦

¦пріобретенія часток, паїв (пп. 10 ¦ ¦

¦п. 7 ст. 272 НК РФ) ¦ ¦

+---+---+

¦Расходи за договорами позики та іншим ¦ на одну з наступних дат: ¦

¦долговим зобов'язаннями, (включаючи ¦- на кінець місяця <4>; ¦

¦ценние паперу), термін дії ¦- на дату припинення дії ¦

¦которих доводиться більш ніж на одін¦договора (погашення боргового ¦

¦отчетний період (п. 8 ст. 272 ??НК РФ) ¦обязательства). ¦

¦ ¦ в аналітичному обліку такі витрати ¦

¦ ¦отражаются щомісяця ¦

+---+---+

¦Расходи з придбання переданого ¦ в тих звітних (податкових) періодах, ¦

¦ в лізинг майна (п. 8.1 ст. 272 ??¦ в яких відповідно до условіямі¦

¦НК РФ) ¦договора передбачені орендні ¦

¦ ¦ (лізингові) платежі ¦

+---+---+

¦Суммовая різниця у ¦ на дату погашення дебіторської ¦

¦налогоплательщіка-продавця (абз. 2 ¦задолженності за реалізовані ¦

¦п. 9 ст. 272 НК РФ) ¦товари (роботи, послуги), ¦

¦ ¦імущественние права ¦

¦ --- ¦ --- --- ¦

¦ в разі перерахування авансів ¦ на дату реалізації товарів (робіт, ¦

¦ ¦услуг), майнових прав <5> ¦

+---+---+

¦Суммовая різниця у ¦ на дату погашення кредиторської ¦

¦налогоплательщіка-покупця (абз. 3¦задолженності за придбані ¦

¦п. 9 ст. 272 НК РФ) ¦товари (роботи, послуги), майно, ¦

¦ ¦імущественние чи інші права ¦

¦ --- ¦ --- --- ¦

¦ в разі перерахування авансів ¦ на дату придбання товарів (робіт, ¦

¦ ¦услуг), майна, майнових ілі¦

¦ ¦іних прав <5> ¦

+---+---+

¦Расходи зі сплати внесків на ¦ на дату нарахування внесків <6> ¦

¦обязательное соціальне страхування ¦ ¦

¦ (пп. 1 п. 7 ст. 272 ??НК РФ) ¦ ¦

¦ ¦ ¦

L---+---

---

<1> При цьому не враховується в складі витрат негативна курсова різниця, що виникла при переоцінці виданих та отриманих авансів в іноземній валюті (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ, п. 21 ст. 2, ч. 1 ст. 17 Закону N 281-ФЗ).

<2> Під однорідними вимогами розуміються вимоги по передачі цінних паперів одного емітента, виду, категорії (типу) або одного пайового інвестиційного фонду. При цьому такі цінні папери також повинні надавати однаковий обсяг прав (абз. 3 п. 3 ст. 271 НК РФ).

<3> Відзначимо, що нерідко виникають ситуації, коли санкції за порушення договірних чи боргових зобов'язань продовжують нараховуватися і після вступу в законну силу рішення суду до повного погашення заборгованості. Також суд може зобов'язати боржника провести такі виплати декількома платежами за певним графіком. При цьому можливо, що платежі будуть здійснені в різних звітних (податкових) періодах. Оскільки пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ не регулює порядок визнання таких витрат в цьому випадку, слід застосовувати загальне правило п. 1 ст. 272 НК РФ. А саме витрати визнаються в тому звітному (податковому) періоді, до якого вони належать. Тому санкції за порушення договірних чи боргових зобов'язань потрібно буде враховувати на дату їх нарахування (Постанови Президії ВАС РФ від 02.09.2008 N 3873/08, ФАС Уральського округу від 16.02.2009 N Ф09-466 / 09-С3).

Також потрібно відзначити, що, на думку Мінфіну Росії, компенсація упущеної вигоди до витрат не включається. Фінансове відомство вважає такі витрати необгрунтованими (Листи Мінфіну Росії від 12.10.2011 N 03-07-05 / 26, від 14.09.2009 N 03-03-06 / 1/580). Викликано це тим, що в пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ пойменовано тільки відшкодування збитку. А упущена вигода в силу п. 2 ст. 15 ГК РФ є не збитком, а збитком. Однак подібна позиція не зовсім відповідає Податковому кодексу РФ. По-перше, перелік позареалізаційних витрат є відкритим (пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ). По-друге, відповідно до пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ витрати у вигляді відшкодування збитків враховуються на дату їх визнання боржником або на дату набрання законної сили рішенням суду.

<4> При цьому витрата визнається незалежно від фактичної виплати відсотків кредитору (позикодавцю, векселедержателю і ін.). Такий висновок випливає з абз. 1 п. 8 ст. 272 НК РФ і підтверджується роз'ясненнями контролюючих органів (Лист Мінфіну Росії від 17.12.2008 N 03-08-05).

Незважаючи на це, на думку Вищого Арбітражного Суду РФ, витрата не можна визнати раніше того звітного (податкового) періоду, в якому у організації відповідно до умов договору (емісії, векселі і т.п.) виникає зобов'язання по виплаті відсотків (Постанова Президії ВАС РФ від 24.11.2009 N 11200/09, яким залишено в силі постанову ФАС Московського округу від 22.07.2009 N КА-А40 / 5982-09). Пояснюється це тим, що витрати враховуються безпосередньо в тому звітному (податковому) періоді, до якого вони відносяться (п. 1 ст. 272 ??НК РФ). При цьому сума виплачених відсотків, що належать до витрат звітного (податкового) періоду, визначається відповідно до умов договору (п. 4 ст. 328 НК РФ). Більш того, витратами можуть визнаватися тільки реально понесені витрати (абз. 2 п. 1 ст. 252 НК РФ), а до виникнення зобов'язання зі сплати відсотків таких витрат платник податків не несе.

У той же час ФНС Росії з Президією ВАС РФ не згодна і підтримує позицію Мінфіну Росії. Податкове відомство вважає, що відсотки треба рівномірно враховувати в періоді користування позиковими засобами незалежно від дати їх фактичної виплати відповідно до договору (Лист ФНС Росії від 17.03.2010 N 3-2-06 / 22).

Примітка

Детальніше про це читайте в розд. 19.5 "Дата визнання (обліку) відсотків за договорами позики, кредиту і іншим борговими зобов'язаннями в складі витрат".

До 2010 року ці витрати відбивалися на кінець відповідного звітного періоду (абз. 1 п. 8 ст. 272 ??НК РФ, пп. "Б" п. 24 ст. 2, ч. 1 ст. 17 Закону N 281-ФЗ).

<5> Це пояснюється тим, що при здійсненні передоплати зобов'язання покупця виконані повністю і не змінюються при переході права власності на товари, передачі результатів виконаних робіт, надання послуг. Додатково див. Листи Мінфіну Росії від 04.09.2008 N 03-03-06 / 1/508, від 30.09.2004 N 03-03-01-04 / 60, ФНС Росії від 20.05.2005 N 02-1-08 / 86 @.

<6> Федеральний закон від 27.07.2010 N 229-ФЗ вніс зміни в ст. 264 НК РФ, згідно з якими страхові внески на обов'язкове соціальне страхування враховуються на підставі пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ у складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією (п. 22 ст. 2 цього Закону). Поправки вступили в силу після закінчення одного місяця з дня офіційного опублікування Закону N 229-ФЗ (його текст опублікований в "Російській газеті" 2. серпня 2010 року). При цьому нові правила застосовуються до правовідносин, які виникли з 1 січня 2010 року (ч. 1, 5 ст. 10 Закону N 229-ФЗ).

До вступу в силу цих змін питання про те, в яку групу витрат входять внески на обов'язкове соціальне страхування, не було чітко врегульовано податковим законодавством. Однак контролюючі органи неодноразово вказували, що внески, що сплачуються згідно з Федеральним законом від 24.07.2009 N 212-ФЗ, визнаються іншими витратами на підставі пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (Листи Мінфіну Росії від 01.06.2010 N 03-03-06 / 1/362, від 25.05.2010 N 03-03-06 / 2/101 (п. 1), від 12.05.2010 N 03-03 -06/1/323 (п. 2), від 23.04.2010 N 03-03-05 / 85 (направлено для доведення до відома нижчестоящих податкових органів і платників податків Листом ФНС Росії від 05.05.2010 N ШС-37-3 / тисяча сто шістьдесят два @), від 13.04.2010 N 03-03-06 / 1/256, від 02.04.2010 N 03-03-06 / 1/214, від 24.03.2010 N 03-03-06 / 1/171, від 22.03 .2010 N 03-03-06 / 1/163, від 22.03.2010 N 03-03-06 / 1/160, від 15.03.2010 N 03-03-06 / 1/136, від 15.03.2010 N 03- 03-06 / 2/43, від 11.02.2010 N 03-03-05 / 25, ФНС Росії від 07.04.2010 N 3-2-12 / 21, УФНС Росії по м Москві від 13.04.2010 N 16-15 / 038575 @).

Таким чином, враховувати внески слід на дату нарахування як інші обов'язкові платежі (пп. 1 п. 7 ст. 272 ??НК РФ). Контролюючі органи дотримувалися такої ж думки і до вступу в силу Закону N 229-ФЗ (Листи Мінфіну Росії від 01.06.2010 N 03-03-06 / 1/362, від 25.05.2010 N 03-03-06 / 2/101 ( п. 2), від 12.05.2010 N 03-03-06 / 1/323 (п. 2), від 23.04.2010 N 03-03-05 / 85 (направлено для доведення до відома нижчестоящих податкових органів і платників податків Листом ФНС Росії від 05.05.2010 N ШС-37-3 / одна тисяча сто шістьдесят-два @), від 13.04.2010 N 03-03-06 / 1/258 (п. 1), від 13.04.2010 N 03-03-06 / 1/256 , від 05.04.2010 N 03-03-06 / 1/230, від 02.04.2010 N 03-03-06 / 1/214, ФНС Росії від 07.04.2010 N 3-2-12 / 21).

У Листі від 16.03.2010 N 03-03-06 / 1/140 Мінфін Росії також вказав, що подібні внески обліковуються на дату нарахування виплат фізичним особам, оскільки витрати визнаються такими в періоді, до якого ставляться, незалежно від дати їх оплати (п . 1 ст. 272 ??НК РФ).

Однак раніше фахівці УФНС Росії по м Москві в Листі від 03.03.2010 N 16-15 / 022061 @ вказали, що внески відносяться до витрат на обов'язкове страхування (п. 2 ст. 263 НК РФ). Тому, на думку податкового органу, врахувати внески можна тільки в періоді їх фактичної виплати (п. 6 ст. 272 ??НК РФ). Таку ж точку зору в 2009 р висловив Мінфін Росії в Листі від 19.10.2009 N 03-03-06 / 2/197.

Однак подібна аргументація, на наш погляд, не узгоджується з нормами Податкового кодексу РФ. По-перше, п. 2 ст. 263 НК РФ є підставою для обліку витрат на обов'язкове майнове, але не соціальне страхування. Отже, до вступу в силу Закону N 229-ФЗ внески не можна було враховувати в силу ст. 263 НК РФ. А по-друге, положення п. 6 ст. 272 НК РФ, згідно з якими внески на обов'язкове страхування відносяться на на дату фактичного перерахування відповідно до договору, в даному випадку не застосовуються. Адже внески на обов'язкове соціальне страхування сплачуються не на підставі договору, а в силу Закону N 212-ФЗ.

А на яку дату можна врахувати для цілей оподаткування витрати на ліквідацію виведених з експлуатації основних засобів і суми недоначисленной по них амортизації, які на підставі пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ ставляться до позареалізаційних витрат? Пункт 7 ст. 272 НК РФ не дає однозначної відповіді на це питання. Мінфін Росії дозволяє врахувати такі витрати одноразово на дату підписання акта про списання відповідного основного засобу, складеного за формою N ОС-4, N ОС-4а або N ОС-4б (Листи від 11.09.2009 N 03-05-05-01 / 55 , від 09.07.2009 N 03-03-06 / 1/454, від 21.10.2008 N 03-03-06 / 1/592).

 ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИРОБНИЦТВОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ | Враховуються в особливому порядку, визначається окремо