Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Похідна складної функції

  1. I Лабораторне дослідження функції нирок
  2. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  3. IV. Обчислити среднеквадратическую помилку наближення заданої функції обраної часткової сумою, використовуючи мінімальну властивість коефіцієнтів Фур'є.
  4. IV. Іменник у функції визначення лівого

Теорема.якщо и  - Диференціюються своїх аргументів, то похідна складної функції  існує і дорівнює похідній даної функції з проміжного аргументу, помноженої на похідну самого проміжного аргументу по незалежній змінній:

Таблиця похіднихОсновні правила диференціювання. | Основні правила диференціювання