Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Основні правила диференціювання.

  1. D2 - ступеня точності 2, 3; основні відхилення n, p, r
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ
  3. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. II. Загальні правила

1. Похідна постійної дорівнює нулю, тобто

.

2. Похідна аргументу дорівнює 1, тобто

Далі будемо розглядати диференціюються и

3. Похідна алгебраїчної суми кінцевого числа функцій, що диференціюються дорівнює сумі похідних цих функцій, тобто

4. Похідна добутку двох диференційовних функцій дорівнює добутку похідної першого співмножники на другий плюс твір першого співмножники на похідну другого, тобто

Слідство. Постійний множник можна виносити за знак похідної:

5. Похідна частки двох функцій, що диференціюються може бути знайдена за формулою

(за умови, що  ).Алгоритм обчислення похідної | Похідна складної функції