На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Модуль 2 1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Педагогиканы оқыту әдістемесі

Растырған: Омарова. Г.

Кредит саны - 3

Lt;question1> - 90

Lt;question2> - 90

Lt;question3> - 45

Модуль 2

<question1> Педагогика нені оқытады:

<variant> адамның дамуы туралы ғылым

<variant> оқыту мен тәрбилеу туралы ғылым

<variant> тұлғаны әлеуметтендіру

<variant> адам тәрбиесі туралы ғылым

<variant> «баланы өмір жолымен жүргізу»

<question1> Педагогикалық инновациялар:

<variant> педагогикалық жүйені сапалы жетілдірудің бірлігіне алынған идеялар мен үдерістер, құралдар мен нәтижелер

<variant> оқу-тәрбие үдерістерін жақсарту

<variant> жаңалықтар енгізу

<variant> педагогикалық жүйені өзгерту

<variant> «жақсы ескірген естеліктер»

<question1> Материалдық және идеалдық (мұраттық) - бұл жіктелуі:

<variant> оқытуды ұйымдастыру формаларын

<variant> оқыту әдістерін

<variant> оқыту құралдарын

<variant> оқыту принциптерін

<variant> оқыту тәсілдерін

<question1> Оқу материалының мазмұнын ауызша бірізділік пен жүйелі баяндау дегеніміз:

<variant> дәріс

<variant> пікірталас

<variant> практикалық сабақ

<variant> семинар сабағы

<variant> эвристикалық әңгіме

<question1> Даму диагностикасы - бұл...

<variant> жеке тұлғаның даму қасиеттері мен деңгейін зерттейтін кең тараған әдіс

<variant> адамның дамуы салыстырмалы түрде қарапайым диагностикаланады

<variant> оқылған нысан туралы алдын-ала тірек болатын ақпаратты алу тәсілі

<variant> білім алушылар дамуының жекелеген жақтарын диагностикалау

<variant> даму деңгейлерін диагностикалау

<question1> Әдістеме дегеніміз - бұл...

<variant> іс-әрекеттің әдістері мен тәсілдерін зерттеумен айналысатын ғылым саласы

<variant> белгілі іс-әрекеттің соңғы нәтижесін саналы түрде елестету

<variant> жаңа білімдер хабарламасы

<variant> оқытудың әдістері мен тәсілдері туралы ғылым

<variant> жаңа тәсілдерді қолдануды ұғыну

<question1> Педагогикалық үдеріс дегеніміз - бұл...

<variant> педагогтар мен тәрбиеленушілердің өзара әрекеттестігі

<variant> жеке тұлғаны тәрбиелеу

<variant> кәсіби ойлар жетістігі

<variant> әлеуметтендіру үдерісі

<variant> адам дамуы

<question1>Педагогиканы оқыту әдістемесі дегеніміз - бұл...

<variant> іс-әрекеттің әдістері мен тәсілдерін зерттеумен айналысатын ғылым саласы

<variant> педагогикалық білімді оқытудың әдістерін, түрлері мен тәсілдерін зерттеумен айналысатын ғылым саласы

<variant> мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті мен білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің қорытындысын анықтауға көмек беретін әдістердің түрлері мен тәсілдерін зерттеумен айналысатын ғылым саласы

<variant> оқыту технологияларын зерттейтін ғылым саласы

<variant> педагогика әдістерін зерттейтін ғылым саласы

<question1> Педагогиканың ғылым ретіндегі пәні:

<variant> дәріс

<variant> пікірталас

<variant> практикалық сабақ

<variant> семинар сабағы

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question1> Педагогика жоғары оқу орнында оқу пәні ретінде:

<variant> педагогикалық болмысты бейнелейді

<variant> ғылыммен еш байланысы жоқ

<variant> бұрын оқылған фактілерді, құбылыстарды салыстыру

<variant> ғылым құрылымына жақын

<variant> эмпирикалық тәжірибе құрылымына жақын

<question1> Оқыту үдерісі дегеніміз:

<variant> дидактикалық мақсаттарға жетудегі білім беруші мен білім алушының өзара әрекеттескен екі жақты үдерісі

<variant> жеке тұлғаны қалыптастырудың мақсатты бағытталған және ұйымдасқан үдерісі

<variant> белгілі бір дағдыларды қалыптастыруға мақсатты бағытталан үдеріс

<variant> білімді меңгерудің күрделі үдерісі

<variant> білім беру міндеттерін жүзеге асыратын үдеріс

<question1> Өзіндік жұмыс дегеніміз:

<variant> оқытушының тапсырмасы бойынша жоспарланған уақыт аясында жеке орындалатын жұмыс

<variant> ғылым фактілері, негізгі ұғымдарын, заңдарын меңгеруге педагогикалық жағынан бағытталған нәтиже

<variant> бірнеше мәрте орындаудың нәтижесінде қалыптасқан оқу іскерлігі

<variant> оқытудың дағдыларын жетілдіру

<variant> жеке жұмыс

<question1> Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі төмендегі құрылымдардан тұрады:

<variant> мектепке дейінгі, мектептік, кәсіптік, жоғары кәсіптік, жоғары оқу орнынан кейінгі

<variant> мектепке дейінгі, мектептік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік, жоғары оқу орнынан кейінгі

<variant> мектепке дейінгі, орта мектептік, кәсіптік, жоғары кәсіптік, жоғары оқу орнынан кейінгі

<variant> мектепке дейінгі, мектеп, кәсіптік, жоғары кәсіптік, жоғары оқу орнына дейінгі, жоғары оқу орнынан кейінгі

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question1> Педагогиканы оқыту әдісі дегеніміз:

<variant> мұғалімнен оқушыға білім беру мақсатындағы берілетін ойлар қозғалысының жолы

<variant> танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру жолдарын көрсететін кисындық категория

<variant> педагогиканы оқыту мақсатын жетуге бағытталған педагог пен оқытушының ретке келтірілген іс-әрекеті

<variant> оқу үдерісін ұйымдастыруды сипаттайтын заңдылықтар

<variant> оқу үдерісіндегі оқушылардың бірлескен іс-әркетінің тәсілі

<question1> Педагогиканы оқытудың тәжірибелік әдістері тобына жататын әдіс:

<variant> жаттығу

<variant> түсіндіру

<variant> демонстрациялау

<variant> әңгіме

<variant> иллюстрация

<question1> Педагогика оқулығын толықтыратын немесе алмастыра алатын оқу басылымы:

<variant> әдістемелік сілтеме

<variant> әдістемелік нұсқаулар

<variant> оқу құралы

<variant> практикум

<variant> монография

<question1> Орта ғасырлардан 19 ғасырға дейін алғашқы университеттердің пайда болуынан бастап тыңдаушыларға білім берудің негізгі формасы болып не табылған:

<variant> дәріс

<variant> практикалық сабақ

<variant> «дөңгелек үстел»

<variant> пікірталас

<variant> семинар сабақтары

<question1> Педагогикалық білімділікті диагностикалау дегеніміз:

<variant> бақылау, тексеру, бағалау, статистикалық мәліметтер жинақтау, оларды таңдау, динамикасын анықтау, үрдісін анықтау, нәтижесін болжалдау

<variant> ағымдық тексеру және білім жүйесін қалыптастыру деңгейін бағалау, оқу нәтижелерін бағалау, алдағы болашақты анықтау

<variant> оқу пәні бойынша білімді объективті бағалау жүйесі, меңгерген ақпараттың сапасын тексеру

<variant> әрбір білім алушының жеке рейтингін қалыптастыру, оқу пәндерінің жекелеген циклі бойынша білім, іскерлік және дағдыларының деңгейін анықтау

<variant> білім мен іскерліктерін бағалау, оқыту үдерісіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді болжау

<question1> «Мектептану» бөліміне кірмейтін тақырыптар:

<variant> азаматтық-құқықтық тәрбие <variant> мектепішілік басқару

<variant> білім беру жүйесін басқару

<variant> мектепішілік менеджмент

<variant> педагогикалық ұжымның іс-әрекетін ұйымдастыру

<variant> Жалпы педагогика.

<question1> Білім алушылардың өз бетімен құбылысты анықтап, оның барысын жан-жақты бақылап, өз бақылауларының нәтижесінде жинақталған қорытынды жасайтын оқытудың тәсілі:

<variant> жаттығу

<variant> әңгіме

<variant> зертханалық жұмыстар

<variant> иллюстрация

<variant> демонстрация

<question1> Білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекеті мен педагогикалық жұмыстар нәтижесін анықтайтын тәсілдер:

<variant> бақылау әдістері

<variant> бағалау құралдары

<variant> талдау материалдары

<variant> болжау тәсілдері

<variant> оқыту формалары

<question1> Проблема қою арқылы оқылатын дәріс түрі:

<variant> проблемалық дәріс

<variant> кіріспе дәріс

<variant> монолог-дәріс

<variant> пресс-конференция дәрісі

<variant> жұптасқан дәріс

<question1> Жоғары орнында өткізілетін зертханалық жұмыстар, практикумдар мен семинарлар мыналардың қайсысына жатады:

<variant> практикалық сабақтар

<variant> өзіндік жұмыстар

<variant> дәріс сабақтары

<variant> оқыту әдістері

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question1> Жаппай сұраудың басты ерекшелігі неде:

<variant> барлық оқушылардың жұмысын белсендендіреді

<variant> уақытын үнемдейді

<variant> білімнің тереңдігін анықтамайды

<variant> көпшілігінен сұрауға мүмкіндік береді

<variant> жолдастырың жауабынан кейін барлығына оны толықтыруға, нақтылауға жағдай туғызады

<question1> Ұжымдық жұмыстың принциптеріне негізделген, әрбір оқушыны іс-әрекетпен айналысуын қамтамасыз ететін, шектеусіз шығармашылық еліктіру мен рөлдік ойынға қатысудан тұратын педагогикалық әдіс:

<variant> көрнекілік-демонстрациялық әдісі

<variant> проблемалық баяндау әдісі

<variant> жеке-ізденушілік әдісі

<variant> ізденушілік әдісі

<variant> ойын әдісі

<question1> Мұғалім мен балалардың бірлесу еңбегіне сүйеніп, оларды қуаныш сезіміне бөлейді, табысқа жеткізді:

<variant> ынтымақтастық педагогика

<variant> әміршілік педагогика

<variant> ымырашылық педагогика

<variant> педагогикалық техника

<variant> әлеуметтік педагогика

<question1> Дүниетанымның құрамды бөлігі:

<variant> білім, дүниетаным, сенім, адам мұраты

<variant> философия, жаратылыстану, өнер

<variant> білім, дағды мен іскерлік

<variant> білім, өнер, дін

<variant> табиғат, өнер, өмір

<question1> Өзін-өзі тәрбиелеу құралдарына не жатады:

<variant> барлығы дұрыс

<variant> өзіндік есеп беру

<variant> өзіндік бұйыру

<variant> өзін-өзі талдау

<variant> өзіндік міндеттеме

<question1> К. Д. Ушинскийдің өзін-өзі тәрбиелеу ережесіне қайсысы жатады:

<variant> жаттығулар жасау, өзіндік есеп беру

<variant> әрекетті жан-жақты ойластыру

<variant> асқан сабырлық, ең болмағанда сырт көзге

<variant> сөзде және қылықтардағы турашылық

<variant> батылдық

<question1> Ойлау түрінің қайсысы затты тікелей қабылдауға мүмкіншілік береді:

<variant> нақты логикалық ойлау

<variant> алгоритмдік ойлау

<variant> абстракт логикалық ойлау

<variant> жинақтай ойлау

<variant> индуктивті ойлау

<question1> Күрделі мәселелерді шешудегі біздің ой-пікірлеріміз, яғни пайымдау, ой жүгірту- ойлау түрлерінің қайсысына жатады:

<variant> абстракт логикалық ойлау

<variant> алгоритмдік ойлау

<variant> нақты логикалық ойлау

<variant> жинақтай ойлау

<variant> индуктивті ойлау

<question1> Ойлаудың қай түрі ғылыми зерттеу немесе оқушыларға жаңа білімдерді баяндауда ойын жекеден жалпыға, жекеден жинақтауға қарай қозғалуын қажетсінеді:

<variant> индуктивті ойлау

<variant> абстрактылық ойлау

<variant> дедуктивтік ойлау

<variant> алгоритмдік ойлау

<variant> нақты логикалық ойлау

<question1> Ойлаудың қай түрі жалпыдан жекеге, дербестікке қарай жүретін ойлау процесімен байланысты:

<variant> дедуктивтік ойлау

<variant> абстрактылық ойлау

<variant> алгоритмдік ойлау

<variant> нақты логикалық ойлау

<variant> индуктивті ойлау

<question1> Оқушыларға кәсіптік бағдар беру жүйесінің компоненттеріне қайсысы жатпайды:

<variant> профессиограмма

<variant> кәсіптік диагностика

<variant> кәсіптік консультация

<variant> кәсіптік адаптация

<variant> барлығы дұрыс

<variant> Жалпы педагогика.

<question1> Білім беру мазмұнына қандай факторлар әсер етеді:

<variant> ғылым мен техниканың дамуы

<variant> саясат

<variant> экономика

<variant> озат педагогикалық тәжірибе

<variant> ғылымдардың методологиялық көзқарасы

<question1> Балалардың оқу іс-әрекетіне қызығушылықтарын арттыру, ынталандыру әдістері:

<variant> танымдық ойындар, пікірталастар

<variant> бақылау жұмыстар

<variant> кітаппен жұмыс жасау, жекелеп сұрау

<variant> жазбаша жұмыстар, лекциялар

<variant> лабораториялық жұмыстар, жаттығулар

<question1> Практикалық оқыту әдістері:

<variant> жаттығулар, тәжірибелік жұмыстар, оқыту-өндіріс еңбек, экскурсия

<variant> лекция, хабарландыру, конференция

<variant> тест, емтихан, лекция

<variant> сынақ, емтихан, лабораториялық сабақ

<variant> иллюстрация, демонстрация, әңгіме

<question1> Оқу еңбегінің ерекшелігі:

<variant> оның нәтижелері оқушылардың өздеріне бірден білінбейді, оқу негізінен интеллектуалдық еңбек

<variant> оқу еңбегінің барысында ғылымға деген ынтасы артады

<variant> шыдамдылықты қажет етендігінде

<variant> оқу еңбегінің нәтижесінде еңбек дағдыларының іскерліктері қалыптасады

<variant> оқу еңбегінің барысында еңбекке әдеттенеді

<question1> Мектепте оқыту процесін ұйымдастырудың негізгі түрі:

<variant> класс-сабақ жүйесі

<variant> лекция сабағы

<variant> семинар сабағы

<variant> практикалық сабақ

<variant> конференция сабағы

<question1> Білім мазмұны қандай құжаттар негізінде анықталады:

<variant> оқу жоспары, оқу бағдарламасы

<variant> карталар, бағдарламалар, әдебиеттер

<variant> кестелер, таблицалар

<variant> кітап, бағдарламалар

<variant> әдебиеттер, газеттер, журналдар

<question1> Кластық-сабақ жүйесін құрған кім:

<variant> Я. А. Коменский

<variant> К. Д. Ушинский

<variant> И. Я. Лернер

<variant> Т. А. Ильина

<variant> Р. Г. Лемберг

<question1> «Оқушы мен мұғалімнің өзара әрекетіне бағытталған, мақсат көзделген процесс, оның барысында балаоарға білім беру, тәрбие беру және дамыту жүзеге асырылады »- бұл ненің анықтамасы:

<variant> оқыту процесі

<variant> оқыту әдістері

<variant> оқытудың принциптері

<variant> білім берудің мазмұны

<variant> оқытуды ұйымдастыру формасы

<question1> « Жеке адамның жан-жақты дамуы және қалыптасуы үшін меңгеретін білім, іскерлік, дағды жүйесі » деп нені айтамыз:

<variant> білім берудің мазмұны

<variant> оқытуды ұйымдастыру формасы

<variant> оқыту процесі

<variant> оқыту әдістері

<variant> оқытудың принциптері

<question1> «Арнайы ұыымдастырылған, белгіленген тәртіп пен режимде жүргізілетін оқу-таным іс-әрекетінің процесі » деп нені айтамыз:

<variant> оқытуды ұйымдастыру формасы

<variant> білім берудің мазмұны

<variant> оқыту процесі

<variant> оқыту әдістері

<variant> оқытудың принциптері

<question1> Таным сатыларын атаңыз:

<variant> нақты пайымдау, абстрактылы ойлау, практика

<variant> абстрактылы ойлау, сөйлеу, қорыту

<variant> оқыту, білім алу, практика

<variant> білім алу, практика

<variant> нақты пайымдау, ес, елес

<question1> Танымдық іс-әрекет неше сатыдан тұрады:

<variant> 3

<variant> 6

<variant> 5

<variant> 2

<variant> 4

<question1> «Тәжірибе барысында алынған мерзімдердің ақиқаттығын тексеру »- танымдық процестің қай сатысындағы міндетке жатады:

<variant> практика

<variant> қорытындылар

<variant> нақты пайымдау

<variant> абстрактылы ойлау

<variant> білім беру

<question1> «Алынған дәлелдерді, бейнелерді өңдеу, олардың арасындағы байланыстарды, заңдықдарды көрсету » танымдық процестің қай сатысындағы міндетке жатады:

<variant> абстрактылы ойлау

<variant> практика

<variant> қорытындылар

<variant> нақты пайымдау

<variant> білім беру

<question1> «Бейнелерді, түсініктерді, дәлелдерді елестету »- танымдық процестің қай сатысындағы міндетке жатады:

<variant> қорытындылар

<variant> практика

<variant> абстрактылы ойлау

<variant> нақты пайымдау

<variant> білім беру

<question1> «Оқушылардың топқа ұйымдасқан, класс деп аталатын тұрақты құрамы- мен, мұғалім басшылығымен жүргізетін оқу жұмысы »- деп нені айтамыз:

<variant> сабақ

<variant> танымдық іс-әрекет

<variant> оқыту процесі

<variant> білім беру

<variant> мектеп

<question1> Қазіргі мектепте қалыптасқан негізгі оқыту формаларының жүйесі:

<variant> класс-сабақ жүйесі

<variant> лекциялық-семинарлық

<variant> жеке оқыту

<variant> бригадалық-лабораториялық

<variant> Белль-Ланкестер жүйесі

<question1> Қазіргі жоғарғы оқу орындарында қалыптасқан негізгі оқыту формаларының жүйесі:

<variant> лекциялық-семинарлық

<variant> класс-сабақ жүйесі

<variant> Белль-Ланкестер жүйесі

<variant> жеке оқыту

<variant> бригадалық-лабораториялық

<question1> «Негізгі және қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын, жоғары сатыдан оқушыларды кәсіби бағдарлап оқытуды жүзеге асыратын жалпы орта білім беретін оқу орны »;

<variant> гимназия

<variant> колледж

<variant> лицей

<variant> шағын жинақталған мектеп

<variant> кәсіптік мектеп

<question1> Латын тілінен аударғанда «инновация»термині нені білдіреді:

<variant> жаңару

<variant> нәтиже

<variant> даму жолы

<variant> ұйымдастыру

<variant> жаңа

<question1> Басқаруды ақпараттық қамтамасыз етуге бағытталған нысанның жағдай туралы кез-келген уақыт көлемінде пікір білдіруге және оның дауы туралы болжам жасайтын білім беру жүйесі мен оның жекелеген элементтері туралы ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, тарату жүйесі дегеніміз:

<variant> білім беру мониторингі

<variant> білім беру сапасы

<variant> баға

<variant> менеджмент

<variant> барлық жауап дұрыс

<question1> Дәрісті оқыту формасы ретінде жағымды жағынан сипаттайтын пайымдаудың түрін таңдаңыз:

<variant> оқытушының материалды объективті түрде баяндауын жүзеге асырады

<variant> сапалы ғылыми білімдерді алудың экономикалық тәсілі

<variant> студенттердің бір-бірімен өзара әрекеттесуі

<variant> әр түрлі көзқарастармен танысу мүмкіндігі

<variant> студенттердің оқытушылармен өзара байланысқа түсуі

<question1> Дәріс қызметінің түріне қайсысы жатпайды:

<variant> түзетушілік

<variant> дүниетанымдық

<variant> нанымдық

<variant> әдістемелік

<variant> тәрбиелік

<question1> Оқу жоспары дегеніміз:

<variant> оқу пәндерінің толық тізімін анықтайтын, оларды оқытудың жылдары бойынша орналастыратын әр пәнге байланысты сағат санын көрсететін құжат

<variant> оқылатын материалдың тақырыптық мазмұны көрсетілген құжат

<variant> негізгі дүниетанымдық сұрақтар тізімі

<variant> жалпы білім беретін мектептердегі оқу үдерісін ұйымдастыруға сілтеме жасау

<variant> оқушылардың білім, іскерлік және дағдыларына қойылатын негізгі талаптарды ашып көрсететін құжат

<question1> Педагогикалық шынайылықтың дамуын алдын ала көруді жүзеге асыратын педагогикалық ғылымының қызмет түрі:

<variant> прогностикалық (болжалдық)

<variant> түсіндірмелі

<variant> ғылыми-теориялық

<variant> қайта құрушылық

<variant> тәрбиелік

<question1> Педагогиканы оқыту әдістемесі пәні қандай екі бөлімнен тұрады:

<variant> инновациалық және дәстүрлі

<variant> жалпы және жекеЩитовидна залоза | Модуль 2 2 страница