На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

А д а ч а 3. Визначення допустимої тривалості роботи в цехах заводу на зараженій місцевості.

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).

А так ч а 4. Визначення можливих радіаційних. втрат робітників і службовців першої зміни на відкритій місцевості.

А д а ч а 5. Визначення режиму захисту робітників, службовців і виробничої діяльності об'єкта.

Таблиця 1.6 Вихідні дані для вирішення задач 3,4 і 5

 Номерваріанта  завдання 3  завдання 4  завдання 5
 Задана доза опромінення-ня Дзад, р (рентген)  Кількість робочих і службовців 1-ої зміни, чол.  Раніше полученнаядоза ДРП Р (рентген)  Час, що минув після першого опромінення, (тижнів)  Косл радіації захистів-ними спорудами
           
           I60
         б  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Продовження таблиці 1.6

         
           
           
       33,5    
         
         
         
   
   
 
       
   
   

Методика рішення задач 3,4, 5

Розрахунки, пов'язані з визначенням дій. людей на зараженій місцевості, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень, що не допускають радіаційних втрат і переопромінення людей при веденні ними робіт.

Завдання 3. Визначення допустимої тривалості роботи в цехах заводу на зараженій місцевості.

Для вирішення завдання необхідно мати наступні дані:

час, прешедшая з моменту вибуху до початку опромінення;

рівень радіації в момент входу на заражену ділянку (в момент початку опромінення) (Рвх);

задану (встановлену) дозу опромінення (Дзад);

 
 

 коефіцієнт ослаблення будівлями, спорудами, транспортними засобами та ін. (Косл).

Використовуючи зазначені вихідні дані, розраховують відношення

Позначення цього отношеніяі часу, що пройшов з моменту вибуху, по табл.1.7 визначають допустимий час перебування людей на місцевості, зараженій РР.

Рішення

I. Визначаємо рівень радіації в момент початку опромінення:

Рвх = Р: К,

де Р - рівень радіації на 1 год після вибуху;

К - поправочний коефіцієнт, який визначається але табл.1. 2.

Можливі радіаційні втрати при одноразовому (до 4 діб) опроміненні

Таблиця 1.8

 Сумарна доза радіації (ДS ), Р  Вихід з ладу, % до всіх опроміненим протягом часу, який починається від кінця опромінення (непрацездатних)  Смертель-ний результат променевої хвороби від усієї кількості вражений-них,%
 двох діб  другий і третій тижнів  третьої і четвертої тижнів  всього пора-дені
 
   поодинокі випадки    Едінічниеслучаі  Едінічниеслучаі  
   те ж    
   те ж        
 те ж        
   те ж      
   те ж        
           
     б      
           
           
           
           
           
           поодинокі випадки

Продовження табл. 1.8

           
         
       
           
           
           
       

 

Час після вибуху см. Ум. завдання №2.

 2. Розраховуємо, ставлення

Косл знаходимо по табл.1.6.

 3. по табл.1.7 перетині вертикальної колонки «Значення відносини»

і горизонтальної колонки "Час, що минув після вибуху до

початку опромінення "знаходимо допустимий час роботи на зараженій території.

Якщо у вертикальній колонці табл.1.7 немає необхідного значення, то знаходимо його

по інтерполяції. Наприклад, в результаті розрахунку відносини

 
 


отримали значеніе4,6, а час, що минув після вибуху до

початку опромінення, становить 8 годин. Різниця в часі між значеннями відносин 4 і 6 буде:

I4ч43мін- 6ч57мін = 7ч46мін = 466 хв.

Визначаємо 1/20 частина від 466мін, оскільки між цифрами 4 і 6 20 частин (між 4 і 5 - 10 частин + між 5 і 6 - 10 частин):

466: 20 = 23 хв.

Тоді 0,6 значення відносини складе:

23х6 = 138мін = 2ч18мін.

Значення відношення 4,0 на 5 годин по табл. 1.7 - 6 год 57хв. Отже, значення відносини 4,6 відповідатиме:

6ч57мін + 2ч18мін = 9ч15мін допустимая час роботи в цехах заводу.

Завдання 4. Визначення можливих радіаційних втрат робітників і службовців першої зміни на відкритій місцевості.Необхідні вихідні дані для вирішення завдання:

кількість робочих і службовців першої зміни (N чол);

доза радіації, отримана людьми (Д);

умови захищеності (Косл);

раніше отримана доза (ДРП);

час, що минув після попереднього опромінення;

залишкова доза (Дост).

,

де ДРП -ісходние дані табл.1.6

Дост% - вихідні дані табл.1.9

Наприклад, якщо на заводі в першій зміні буде работатьNчел,які чотири тижні тому вже отримали дозу (ДРП), то які радіаційні втрати можуть бути при виполненііімі робіт на відкритій місцевості (Косл = 1)?

Рішення

1. За табл. 1.9 визначаємо залишкову дозу. На перетині рядка "Залишкова доза радіації" з колонкою "Час, що минув після опромінення" - 4 тижні-знаходимо 50%, тоді

 
 


2. Визначаємо сумарну дозу

 
 


де Д- доза на відкритій місцевості з завдання 2.

3. потабл.1.8 знаходимо % виходу з ладу людей до всіх опроміненим ( N чол) протягом двох діб, другий і третій тижнів, третьої і четвертої тижнів і вражених, а також смертельні наслідки від усієї кількості уражених.

Розраховуємо кількість людей, які втратили працездатність (уражених):

 
 


де% ВП - відсоток всіх уражених.

4. Аналогічним способом визначаємо кількість людей зі смертельними наслідками (від всіх уражених).

При необхідності визначити радіаційні втрати при роботі робочих і службовців в цехах, треба ДS розділити на Косл цеху і потім розрахуватися за наведеною вище методикою.

Щоб. уникнути втрат, потрібно визначити режими захисту paбочіх, службовців і виробничої діяльності заводу и неукоснітельноіх дотримуватися.

Таблиця 1.9

Значення залишкових доз радіації в залежності від часу

   Час, що минув після випромінювання, тижні
 Залишкова доза (Дост) радіації (частка від раніше отриманої%)

Залишкова доз а (Дост) - це доза в процентах від отриманої дози в результаті опромінення, які не відновлена ??організмом до даного терміну.

Примітки:

1. У перші чотири доби після опромінення відновлення організму не відбувається.

2. Всі можливе відновлення організму відбувається приблизно за три місяці. Близько 10% радіаційного ураження не відновлюється (необоротна частину).

3. При повторному опроміненні залишкова доза підсумовується з знову отриманої.Коефіцієнт перерахунку (К) рівнів радіації | Адачі 5. Визначення режимів захисту робітників, службовців і виробничої діяльності промислового підприємства.