Головна

КР1 - 4 Пряма поштова реклама | КР1 - 6 Функції та принципи маркетингу | КР1 - 7 Основні елементи комплексу маркетингу і адресати маркетингових комунікацій | КР1 - 10 Стаття 6, захист неповнолітніх в рекламі | КР1 - 11 Класифікація реклами | | | Каталог | КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ СТВОРЕННЯ друкованої РЕКЛАМИ | ОСОБЛИВОСТІ РАДІО ЯК КАНАЛУ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ОСОБЛИВОСТІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА ЯК КАНАЛУ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ

  1. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  2. I. Особливості процесного підходу до управління
  3. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  4. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  5. II.4. Особливості проходження переддипломної практики в податкових органах
  6. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.
  7. III. Особливості обчислення заробітної плати викладачів освітніх організацій, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти.

Планування і проведення рекламних кампаній в друкованих медіа вимагає від рекламодавця знання окремих особливостей преси, яка виступає в якості рекламного носія. Серед найбільш важливих можна відзначити наступні:

1. Висока лояльність аудиторії до видання. Читачам більшості газет і журналів (за умови незмінності їх напрямки та редакційної політики) притаманний найбільш високий коефіцієнт лояльності до видання серед всіх інших медіа. Як показують дослідження, читачі більшою мірою і набагато довше зберігають відданість обраним ними виданням, ніж телеканалам, радіостанціям або їх програмами: переважна частина аудиторії друкованих видань вважає звичку до певних газетам і журналам позитивним фактом своєму повсякденному житті, а більше половини читають одні й ті ж видання більше п'яти років. Таким чином, публікуючи рекламу в тому чи іншому друкованому виданні, рекламодавець вступає в комунікацію не тільки з певною цільовою аудиторією, але з великим неформальним співтовариством прихильників даного медіа, які читають його протягом ряду років і, відповідно, поділяють погляди редакторів і авторів статей, звикли до певної форми подачі матеріалу, оформлення, стилю та іншими особливостями. Все це необхідно враховувати рекламодавцям при виборі стратегії рекламного повідомлення.

2. Довіра до видання. Лояльність аудиторії до конкретного видання у великій мірі заснована на довірі, яке читачі відчувають як до інформації, що публікується в даному виданні, так і до особливостей її інтерпретації. Рекламодавцям слід враховувати, що деяка частина цієї довіри (хоча, ймовірно, і вельми незначна) при певних обставинах може бути «перенесена» читачами і на рекламу, опубліковану у виданні. Для цього необхідно дотримуватися якусь загальну тональність висловлювання, загальний спосіб конструювання «істинного» повідомлення, характерний для даного медіа.

3. Особливості читання преси. Незважаючи на те, що безліч людей протягом тривалого часу читають одні й ті ж газети і журнали, спосіб читання, модель комунікації між читачем і виданням поступово видозмінюється (як змінюються з часом і видання, і самі люди). Згідно з дослідженнями останніх років, сучасний процес читання періодичних медіа у великій мірі заснований на «перегляді»: переважна більшість читачів вказують, що рідко читають весь журнал або газету від початку до кінця, причому читання статей, як правило, передує загальний перегляд, розгляд ілюстрацій, читання анонсів, виносів і вріз, і лише потім відбувається читання найцікавіших матеріалів. Рекламне оголошення у пресі сприймається читачем в наступному порядку: по-перше - загальний перегляд; по-друге - читання заголовка; по-третє - читання тексту. Тому, щоб контакт реклами з читачем дійшов до третього пункту, оголошення повинно цілком привернути його увагу. Все це необхідно враховувати рекламодавцям при плануванні реклами в друкованих медіа, використовуючи ретельний підхід до місць розміщення і зовнішнім виглядом рекламних оголошень: цілком імовірно, що залучення уваги читача несподіваним зображенням або впадає в очі заголовком виявиться важливіше, ніж повідомлення йому дрібним шрифтом маси корисної інформації про товар або послугу.

4. Лояльність до реклами в пресі. Проведені в останні роки дослідження відносини різних аудиторій до факту присутності реклами в різних медіа показують, що читачі журналів і газет ставляться до реклами з великим ентузіазмом, ніж до реклами в інших медіа. Так, більше половини читачів вважають рекламу в друкованих медіа корисним джерелом інформації, а п'ята частина читачів вважає, що велика смуговий реклама прикрашає будь-який журнал і робить його більш барвистим і привабливим. Таке ставлення дає рекламодавцям друкованих медіа певну перевагу.ФОРМИ радіореклами | СТВОРЕННЯ РЕКЛАМИ В ДРУКОВАНИХ МЕДІА