Головна

ЗАВДАННЯ ПО ПРАКТИЦІ | повірки теодоліта | повірки нівеліра | Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, віддалемірних відстаней | Зйомка ситуації і рельєфу полярним способом. складання кроки | Геометричне нівелювання вершин теодолітного ходу | Обробка виміряних горизонтальних кутів | Обчислення горизонтальних прокладання | Обчислення висот точок теодолітного ходу | Обчислення висот рейкових точок і горизонтальних відстаней між станцією і рейкової точкою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО І

  1. E) Порівняння стратегій з фіксованою часткою: ймовірність, що одна стратегія випередить іншу після n спроб.
  2. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  3. II етап Розрахунок фінансових результатів
  4. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  5. Аналіз отриманих результатів
  6. Аналіз надходження страхових платежів, виплат і фінансових результатів страхування

тригонометричного нівелювання

Висоти точок, отримані шляхом геометричного нівелювання, наводяться в таблиці 3.3 (журнал нівелювання точок замкнутого теодолітного ходу).

Висоти точок, знайдені шляхом тригонометричного нівелювання, наводяться в таблиці 4.3 (журнал нівелювання точок замкнутого теодолітного ходу).

Порівняння висот точок, отриманих з геометричного і тригонометричного нівелювання, виконано в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Результати порівняння висот точок

 №точкі  Висота точки з геометричного нівелювання, HГ  Висота точки з тригонометричного нівелювання, НТР HГ - НТР
I      
 II      
 III      
 IV      
V      
 VI      

Дані таблиці 5.1 показують, що максимальне розбіжність в висотах становить ... М.

ВИСНОВОК

Після проходження геодезичної практики члени бригади отримали уявлення про методи контурної (горизонтальної) і вертикальної зйомок і математичної обробки результатів вимірювань, навчилися використовувати технології і методи виконання горизонтальних і вертикальних зйомок, методи оформлення геодезичної документації, а також виконувати зйомки невеликих ділянок земної поверхні і повірки геодезичних приладів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Посильний Ю. В. Методичні вказівки по проведенню навчальної геодезичної практики / Юж.- Рос. держ. техн. ун-т. Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2003. 20 с.

2. Посильний Ю. В. Основи геодезії і топографії: Учеб. посібник / Юж.-Рос. держ. техн. ун-т. - Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2003. - 124 с.

3. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500. М .: Недра, 1989.-285 с.

4. В. В. Єрьомін, А. І. Притчин. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з теодолитной і тахеометрической зйомок. - Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2000. - 28 с.

5. В. Т. Шабельніков, В. В. Шмельов, С. Б. Снітовський і ін. Методичні вказівки з навчальної практики. - Новочеркаськ: НПІ. - 1990.- 62 с.

6. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 і 1: 500. М .: Недра, 1982.-157 с.


Додаток А

ТОПОГРАФІЧНИЙ ПЛАН ДІЛЯНКИ МІСЦЕВОСТІРозрахунок елементів, необхідних для винесення гідрогеологічної свердловини в натуру | Я ланцюг.