Головна

ЗАВДАННЯ ПО ПРАКТИЦІ | повірки теодоліта | повірки нівеліра | Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, віддалемірних відстаней | Зйомка ситуації і рельєфу полярним способом. складання кроки | Геометричне нівелювання вершин теодолітного ходу | Обробка виміряних горизонтальних кутів | Обчислення горизонтальних прокладання | Обчислення висот точок теодолітного ходу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Розрахунок елементів, необхідних для винесення гідрогеологічної свердловини в натуру

  1. II етап Розрахунок фінансових результатів
  2. IV. Умови і порядок обробки персональних даних, необхідних у зв'язку з наданням державних послуг і виконанням державних функцій
  3. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  4. А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості
  5. Акредитивна форма розрахунків.
  6. Актуарні розрахунки в страхуванні.

Винос свердловини проводиться полярним способом, т. Е. В точці I (рисунок 3.4) встановлюється теодоліт, поєднуються нулі лімба і алідади і гвинтами лімба труба наводиться на точку II. Відкріплюється алідада і труба повертається на відлік по горизонтальному колу, що відповідає куту ?. По лінії візування відкладається похиле відстань S і забивається кілочок. Таким чином, для вирішення питання про винесення свердловини з проекту в натуру необхідно на місцевості:

а) розрахувати і побудувати горизонтальний кут ?;

б) розрахувати і відкласти похиле відстань S.

На плані вказується місце розташування свердловини C і визначаються її координати xC и yC.

Горизонтальний кут ? (див. Рисунок 4.1) обчислюється за формулою

? = 360? - ?I-II + ?I-C,

де ?I-II - Дирекційний кут лінії I - II;

?I-C - Дирекційний кут лінії I - С.

Малюнок 4.1 - Аналітична підготовка даних для виносу розвідувальної свердловини C в натуру: C - точка з відомими координатами xC и yC

Кути дирекцій ліній I-С і I-II знаходяться за формулами:

Горизонтальне прокладання s обчислюється за такими формулами:

На практиці рішення зворотної геодезичної задачі виконується з використанням румбів.

Для знаходження похилого відстані S необхідний кут нахилу ?:

,

де НС и НI- Висоти точок С і I відповідно;

s - горизонтальне прокладання лінії S.

Тоді похиле відстань визначиться за формулоюОбчислення висот рейкових точок і горизонтальних відстаней між станцією і рейкової точкою | ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО І