Головна

ЗАВДАННЯ ПО ПРАКТИЦІ

  1. IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ
  2. VI. Завдання додому.
  3. Аналізатори, їх структура, загальні властивості. Руховий аналізатор, його значення в практиці фізичного виховання.
  4. Атестаційний лист по виробничій практиці
  5. Атестаційний лист по навчальній практиці
  6. Б) Випробуваний відмовляється доробляти завдання
  7. У медичній практиці використовується у вигляді ефедрину гідрохлориду.

УНІВЕРСИТЕТ

(Новочеркаський політехнічний институт) »

 
 


ФАКУЛЬТЕТ Гірничо-геологічний.

КАФЕДРА Маркшейдерська справа та геодезії.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ___.

ЗВІТ

Про навчальної геодезичної практиці бригади №

Склад бригади:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Керівник проф., Д. Т. Н. Посильний Ю. В.

Новочеркаськ 2009р.

ЗАВДАННЯ ПО ПРАКТИЦІ

1. Інструктаж з техніки безпеки при виконанні геодезичних робіт. Формування навчальних бригад. Видача інструментів і польових журналів. Повірки геодезичних приладів.

2. Польові роботи. Рекогносцировка ділянки місцевості, вибір і закріплення вершин замкнутого теодолітного ходу. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, віддалемірних відстаней, запис результатів вимірювань кутів і довжин в журнал. Зйомка ситуації і рельєфу полярним способом. Складання кроки. Геометричне нівелювання вершин теодолітного ходу.

3. Камеральні роботи. Обробка горизонтальних кутів. Обчислення дирекційних кутів полігону, горизонтальних прокладання між точками полігону, румбів і координат вершин полігону. Обчислення вертикальних кутів, горизонтальних прокладання між станцією і рейковими точками, обчислення висот рейкових точок. Побудова рейкових точок і складання топографічного плану ділянки місцевості в заданому масштабі, його оформлення відповідно до прийнятих умовними позначеннями. Розрахунок елементів, необхідних для винесення гідрогеологічної свердловини в натуру.

4. Порівняння результатів геометричного і тригонометричного нівелювання.

5. Підведення підсумків практики. Залік з практики.

ЗМІСТ

 Правила та порядок заповнення розшифровки окремих прибутків і збитків | повірки теодоліта

повірки нівеліра | Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, віддалемірних відстаней | Зйомка ситуації і рельєфу полярним способом. складання кроки | Геометричне нівелювання вершин теодолітного ходу | Обробка виміряних горизонтальних кутів | Обчислення горизонтальних прокладання | Обчислення висот точок теодолітного ходу | Обчислення висот рейкових точок і горизонтальних відстаней між станцією і рейкової точкою | Розрахунок елементів, необхідних для винесення гідрогеологічної свердловини в натуру | ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО І |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати