На головну

КР1- 1. Основні віхи розвитку реклами в Росії | КР1- 2. Реклама в Західній Європі | КР1 - 3 Реклама в США | КР1 - 4 Пряма поштова реклама | КР1 - 6 Функції та принципи маркетингу | | | Каталог | КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ СТВОРЕННЯ друкованої РЕКЛАМИ | ОСОБЛИВОСТІ РАДІО ЯК КАНАЛУ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

КР1 - 10 Стаття 6, захист неповнолітніх в рекламі

  1. IV.1.1) позасудового захисту приватних прав.
  2. VI. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  3. VII.2.4) Втрата права власності; захист права власності.
  4. VII.3.2) Захист і давність володіння.
  5. Антимонопольний орган'вправе направити рекламі-розповсюджувачу припис про припинення реклами ліцензованої діяльності без вказівки номера ліцензії та органу, що її видав.
  6. Бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх

Захист неповнолітніх в рекламі

З метою захисту неповнолітніх від зловживань їх довірою і браком досвіду в рекламі не допускаються:

1) дискредитація батьків і вихователів, підрив довіри до них у неповнолітніх;

2) спонукання неповнолітніх до того, щоб вони переконали батьків або інших осіб придбати рекламований товар;

3) створення у неповнолітніх спотвореного уявлення про доступність продуктів для сім'ї з будь-яким рівнем достатку;

4) створення у неповнолітніх враження про те, що володіння рекламованим товаром ставить їх в переважне становище перед їхніми однолітками;

5) формування комплексу неповноцінності у неповнолітніх, що не володіють рекламованим товаром;

6) показ неповнолітніх в небезпечних ситуаціях, включаючи ситуації, які спонукають до вчинення дій, що становлять загрозу їхньому життю та (або) здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

(П. 6 ст ред. Федерального закону від 21.07.2011 N 252-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

7) применшення рівня необхідних для використання рекламованого товару навичок у неповнолітніх тієї вікової групи, для якої цей товар призначений;

8) формування у неповнолітніх комплексу неповноцінності, пов'язаного з їх зовнішньою непривабливістю.КР1 - 7 Основні елементи комплексу маркетингу і адресати маркетингових комунікацій | КР1 - 11 Класифікація реклами