Головна

КР1- 1. Основні віхи розвитку реклами в Росії | КР1- 2. Реклама в Західній Європі | КР1 - 3 Реклама в США | КР1 - 4 Пряма поштова реклама | КР1 - 11 Класифікація реклами | | | Каталог | КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ СТВОРЕННЯ друкованої РЕКЛАМИ | ОСОБЛИВОСТІ РАДІО ЯК КАНАЛУ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

КР1 - 7 Основні елементи комплексу маркетингу і адресати маркетингових комунікацій

  1. D-елементи
  2. D2 - ступеня точності 2, 3; основні відхилення n, p, r
  3. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. II. Основні критерії інвалідності

Основні елементи комплексу маркетингу:

1) Система виробництва товару

2) Цінова політика

3) Система збуту

4) Система маркетингових комунікацій

адресати

КР1 - 8 Стаття 3, Основні поняття, використовувані в законі про рекламу

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) реклама - інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку;

2) об'єкт рекламування - товар, засоби індивідуалізації юридичної особи та (або) товару, виробник або продавець товару, результати інтелектуальної діяльності або захід (в тому числі спортивне змагання, концерт, конкурс, фестиваль, засновані на ризику гри, парі), на залучення уваги до яких спрямована реклама;

(В ред. Федерального закону від 07.05.2009 N 89-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

3) товар - продукт діяльності (в тому числі робота, послуга), призначений для продажу, обміну або іншого введення в оборот;

4) неналежна реклама - реклама, яка не відповідає вимогам законодавства Російської Федерації;

5) рекламодавець - виробник або продавець товару або інше визначило об'єкт рекламування і (або) зміст реклами особа;

6) виробників реклами - особа, яка здійснює повністю або частково приведення інформації в готову для розповсюдження у вигляді реклами форму;

7) реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів;

8) споживачі реклами - особи, на привернення уваги яких до об'єкта рекламування спрямована реклама;

9) спонсор - особа, яка надала кошти або яке забезпечило надання коштів для організації та (або) проведення спортивного, культурного або будь-якого іншого заходу, створення і (або) трансляції теле- або радіопередачі або створення і (або) використання іншого результату творчої діяльності;

10) спонсорська реклама - реклама, яка розповсюджується на умови обов'язкового згадування в ній про певну особу як про спонсора;

11) соціальна реклама - інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на досягнення благодійних та інших суспільно корисних цілей, а також забезпечення інтересів держави;

12) антимонопольний орган - федеральний антимонопольний орган і його територіальні органи.КР1 - 6 Функції та принципи маркетингу | КР1 - 10 Стаття 6, захист неповнолітніх в рекламі