Головна

КР1- 1. Основні віхи розвитку реклами в Росії | КР1- 2. Реклама в Західній Європі | КР1 - 3 Реклама в США | КР1 - 10 Стаття 6, захист неповнолітніх в рекламі | КР1 - 11 Класифікація реклами | | | Каталог | КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ СТВОРЕННЯ друкованої РЕКЛАМИ | ОСОБЛИВОСТІ РАДІО ЯК КАНАЛУ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

КР1 - 6 Функції та принципи маркетингу

  1. I Лабораторне дослідження функції нирок
  2. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  3. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  4. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією

Для маркетингу характерні наступні основоположні принципи:

1) необхідність орієнтації всієї науково-дослідної та виробничо-збутової діяльності на ринок, облік вимог ринку;

2) необхідність диференційованого підходу до ринку; (Поділ покупців на групи)

3) орієнтація на нововведення;

4) гнучке реагування на зміни вимог ринку;

5) постійне і цілеспрямоване вплив на ринок;

6) орієнтація на тривалий період;

7) ефективне управління, необхідність творчого, новаторського підходу до управління з боку керівництва;

8) необхідність маркетингового мислення для всіх співробітників фірми. (Стимулювання до вдосконалення)

Аналітична функція маркетингу:

комплексне дослідження ринку; (Дослідження і прогнози)

¦ аналіз виробничо-збутових можливостей фірми (ревізії можливостей і продуктів)

¦ розробка маркетингової стратегії.

Функція планування:

¦ планування комплексу маркетингу; (Плани товарної, цінової, збутової, комунікаційної і кадрової політики;)

¦ розробка маркетингової програми.

Виробничо-збутова функція -здійснення політики

Контроль маркетингової діяльності та оцінка її ефективності.КР1 - 4 Пряма поштова реклама | КР1 - 7 Основні елементи комплексу маркетингу і адресати маркетингових комунікацій