На головну

Макаров Костянтин Миколайович, доктор технічних наук, професор. | ВСТУП | предмет геодезії | Форма і розміри Землі | Системи координат в геодезії | орієнтування | виміряних величин | вимірювань | геодезичні мережі | Основні геодезичні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

арифметичне середнє

  1. арифметичне середнє
  2. Якщо бали в таблиці однакові, то береться середнє
  3. Неравноточних вимірювання. Поняття про вазі виміряних величин. вагове середнє
  4. Поясніть, що таке чинне і середнє значення змінного струму. Записати формули для їх обчислення.
  5. Оцінка точності результатів багаторазових вимірювань. Похибки. вагове середнє

Арифметичне середнє (арифметична середина) визначається формулою:

 (1.8.5)

l1, l2, .... Ln - Результати равноточних вимірювань. Якщо невідомо справжнє (точне) значення вимірюваної величини, що зазвичай і буває на практиці, то виникає питання, яку ж величину приймати вероятнейшее значення. Для відповіді на це питання запишемо результати ряду равноточних вимірювань у вигляді:

?1 = l1 - X

?1 = l1 - X

.................

?n = ln - X

Cложів ліві і праві частини цих рівностей отримаємо

?? = ?l - nX. Розділивши обидві частини цієї рівності на n, матимемо:  де Хср - Х = ? - Справжня похибка арифметичного середнього.

По третьому властивості випадкових помилок  тому при n > ? Хср> Х. Отже, при необмежено великому числі вимірювань і відсутності систематичної помилки, арифметичне середнє прагне до істинного значення вимірюваної величини. Тому його називають можливих значень вимірюваної величини. У практиці число вимірювань природно обмежена, тому арифметичне середнє може помітно відрізнятися від істинного значення.

 Вимірювання та їх помилки | Середня квадратична помилка вимірювань