На головну

Іудейська підготовлених і антііудейскую ЗАСТЕРЕЖЕННЯ | РУКИ ГЕТЬ ВІД ЯПОНІЇ! »З АНГЛІЇ | РУКИ ГЕТЬ ВІД ЯПОНІЇ! »- ІЗ САСШ | ЧИ БУДЕ АМЕРИКА ВОЮВАТИ? | ПІД ДИМОВІЙ ЗАВІСОЮ ГЕРМАНО-РАДЯНСЬКОГО ПАКТА | ПРОТИ ВСІХ ОСЬ АНГЛІЯ-СРСР | ГЕРМАНО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА | ЗА КОГО БОРЕТЬСЯ ЧЕРВОНА АРМІЯ СРСР? | ЄВРЕЙСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО СТАЛІНУ | ЄВРЕЙСЬКІ МОВИ НА II З'ЇЗДІ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ У РАДЯНСЬКОЇ МОСКВІ У 1942 РОЦІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ДОКТОР гольдів МАІ викриває ТАЄМНИЦІ ПОЛІТИКИ

  1. IV. МЕТА І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  2. quot; Основні напрямки державної політики в галузі подолання наслідків радіаційних катастроф
  3. VII. Довгострокові пріоритети бюджетної політики Уряду республіки Карелія
  4. Аналіз кадрової політики
  5. Бесіда четверта: Політики як лобісти часткового резервування
  6. Бюджетування, орієнтоване на результат, як альтернативний метод реалізації бюджетної політики держави.

Однак, повернемося до доповіді доктора Гольдмана на американському конгресі 1940 року, відтворюваного харбінської «Єврейської Життям» ... Він впритул призведе нас до розуміння єврейських цілей останньої кривавої війни.

Гольдман насамперед поспішає декларувати пріоритет американського єврейства, якому, очевидно, переходить керівна роль у всіх наступних світових подіях.

«Які наслідки цього положення в світі взагалі і для найбільшої єврейської громади в світі - для євреїв в США - особливо? Відповідь на це питання буде мати вирішальне значення для майбутнього євреїв, тому що єврейська громада США повинна буде грати головну роль у всякому відновленні нового єврейського майбут- нього. З сім'ю або вісьмома мільйонами євреїв в Європі, не здатними в на- що стоїть час внести їх частку в справу відновлення свого майбутнього, в той час як приблизно п'ять мільйонів євреїв живуть нормальним життям політично, економічно і морально в США, це очевидно і елементарно просто, що світове лідерство в середовищі єврейства повинно перейти до АмеріканскойеЕйвсркой Громаді.

Американське єврейство готово впроваджувати думку, що широкі маси єврейського на- селища САСШ не сміють обмежити своє втручання в світову політику благо- орудному.

Внаслідок цього дозвольте мені підкреслити деякі елементарні принципи щодо ставлення американського єврейства до єврейської проблеми в Європі.

Вищої необхідністю є надання допомоги. Мільйони євреїв повинні бути нагодовані й одягнені; треба рятувати дітей, організувати еміграцію, набагато більші суми, ніж ті, якими досі було можливо розташовувати, доведеться віддати в


розпорядження цієї роботи. Я не бажаю заглиблюватися в якій би то не було момент тієї прекрасної роботи, яку американське єврейство виконало в області ока-пізнання допомоги, і я, звичайно, не має наміру критикувати деякі методи цієї ро- боти. Але я б хотів сказати дві речі, які стосуються надання допомоги.

Перше: допомога должнатбьи організована і заснована на головній ідеї, що вона не

є милостиня, що дається багатими євреями бідних родичів, але робота по влаштуванню соціального благополуччя, організована єврейським народом для тих його складових частин, які її потребують.

Друге: робота з надання допомоги під час війни повинна бути об'єднана і ско- ордінірована.

Надання допомоги вельми важливо, але вона не є вирішальним фактором. Це тому що головна проблема, що стоїть на порядку денному єврейської історії сьогодні, не є життя або смерть євреїв-індивідуумів, але майбутнє і долі єврейського народу.

Багато частин американського єврейства, якщо не більшість, звикли в останні роки розглядати всю єврейську проблему з єдиною точки зору - бежен- ців та надання допомоги. Це дуже небезпечна точка зору. Першим її наслідком є ??те, що весь світ взагалі починає думати про євреїв в цих контурах. Я гово- рив з іншого приводу, що іноді відношення, що проявляється у ставленні нас наші- ми друзями-неєвреями, в останні роки більш образливо для нас, ніж боротьба, організована проти нас нашими ворогами.

Раз проблема живого народу, великої історичної спільності була знижена до рівня проблеми біженців і проблеми благодійності - такий народ загинув. Як можна очікувати, щоб неєвреї зрозуміли історичну важливість єврейської пробле- ми, якщо євреї самі думають про неї і діють виключно в умовах оказа- ня допомоги та благодійності! Відділення допомоги від політичної роботи ви- штучно і несправедливо! Ніяка допомога не може бути організована без по- літичної боротьби і роботи, яка створює умови, на яких організоване надання допомоги уможливлюється.

Візьміть проблему німецьких біженців Франції, інтернованих на початку вой- ни та звільнених в значній мірі завдяки втручанню Світового Єв- рейского Конгресу. Заступати на їхню користь - чи є це надання допомоги або по- літична робота? Боротьба за статус десятків тисяч біженців в різних країнах, клопотання перед урядом, коли їх виганяють, клопотання перед прави-будівництві для отримання лімітів на роботу для них - чи є це робота по оказа- ню допомоги або політична робота? Обидві пов'язані разом. І що ще більш важливо, надання допомоги завжди є крайній і останній ресурс допомоги євреям, і все повинно бути зроблено перед тим, як ви дозволите виникнути такого стану, яке викликає необхідність надання допомоги. У багатьох випадках ви могли передбачити це положення шляхом втручання в належний час і шляхом полі- тичної роботи ».

Єврейський лідер спеціально зупинився на багатозначному прикладі еврейско- го втручання в чужі справи. На цьому прикладі слід зупинитися і нам.

«Деякі з нас знають, наприклад, історію боротьби, яку Світовий єврей ський Конгрес організував два роки тому проти уряду Румунії, ж- Лавше ввести в Румунії протівоеврейское законодавство за зразком Ні- меччини, що означало негайне розорення одного мільйона євреїв. Якби єврей ські організації в світі обмежилися б у своїй діяльності тільки наданням допомоги, то уряд зробив би те, що воно збиралося зробити: один мільйон

євреїв був би зруйнований протягом одного дня, а й тоді до американського єврейства


звернулися б із закликом зібрати мільйони доларів для допомоги румунським ївши- реям. Організувавши в усьому світі боротьбу проти уряду Гога, відкрито, пуб- особисто, шляхом отримання підтримки з боку урядів Англії і Франції по ставив питання на розгляд Ліги Націй, шляхом надання цього питання до уваги світової громадської думки Всесвітнього Єврейського Конгресу удалося перемогти уряд Гога .

Ви, може бути, чули про знаменитій сцені, яка розігралася, коли король Румунії закликав Гога і запропонував йому піти у відставку внаслідок цієї всесвітньої кампанії, і коли Гога, зломлений і оскаженілий, покинув палац і сказав журна- листам, стояли при ньому: «Ти переміг, Ізраїль!»Цим втручанням разоре-

ня евреевіРумині було попереджено - і з набагато меншою витратою де-

грошових коштів,ніж вимагало б надання допомоги; румунське єврейство б-ло врятовано, і йому було дозволено продовжити жити власним життям і не залежало мережу від благодійності та надання допомоги.

Цей приклад повторюється щодня,тому що в багатьох інших країнах політи чна робота і втручання допомагають і необхідні і повинні вестися ежеднев- але ».

Зауважте ці повторення: «щодня».

Невже «випадок з Гога» дійсно щодняповторюється в міжнародній політиці?

Припустимо, що доктор Гольдман тут перебрав міру, але не проговорився він тут про тисячі впливів, яким піддається життя народів і держав з боку наддержавної сили внутрішньої єврейської интернац, международ- ного Єврейського інтергосударства?

Як євреї впливали на Румунію і щодня,якщо вірити Гольдману, вме- Шива в життя інших держав? Частково відповідь на це питання дають дві теле- грами, опубліковані в «Нашому Шляхи» 4. січня 1938 року, коли Гога ще стояв при владі в Румунії.

«Нахабна відвертість іудейскоготеірннаціонала» -озаглавлена ??одна з них:

«Створюється фонд в 500.000.000 фунтів для боротьби з національними державами.

«Поки» починають військові дії проти Німеччини, Польщі, Угорщини, Румунії та Австрії.

ЛОНДОН, 2.01. «Ньюс Кроникл» повідомляє, що група міжнародних євреїв-фінансистів створила спеціальний фонд у п'ятсот мільйонів фунтів стерлінгів для біржових операцій, спрямованих проти антисемітських держав.

Деталі цієї фінансової кампанії, яка буде проводитися на головних біржах світу, будуть, за твердженням газети, узгоджені на конференції, яка відбу- деться в «одному місці поблизу Женеви» наступного тижня.

Біржові операції єврейської групи будуть в першу чергу спрямовані проти Німеччини, Польщі, Румунії, Угорщини та Австрії.

Коментуючи це повідомлення, «Ньюс Кроникл» висказиваетемніне, що Британія, Франція та інші держави, співчутливо відносяться до євреїв, виграють в ре-док цієї біржової кампанії ».


«Через« свою »Лігу» -свідчить заголовок інший:

«БАЗЕЛЬ. 2.01. Женевський кореспондент «Базелер Національ Цайтунг» повідомляє, що Всесвітній єврейський конгрес має намір заявити протест проти антиєврейських заходів, прийнятих новим румунським урядом, генеральному секретарю Ліги Націй, а також урядам Британії та Франції, які 9 листопада 1919 року підписали пакт, який гарантує права національних меншин, які проживають в Румунії.

У зв'язку з цим можна очікувати, що між Румунією і Лігою Націй відбудеться серйоз- езний конфлікт, тим більше що в нього, цілком ймовірно, постарається втрутитися СРСР.

Єврейські кола в Женеві докладають зусиль, щоб домогтися обговорення питання про становище євреїв в Румунії на майбутній сесії Ради Ліги ».

 ІУДЕЇ У ВІЙНІ ЗА Юдею | Іудейська ЦІЛІ ВІЙНИ