Головна

II.3.3) Сила і простір дії законів. | II.3.4) Тлумачення закону. | II.4.1) Історичні форми одноосібної влади. | II.4.2) Державний статус монарха. | II.4.3) Повноваження монарха. | II.5.1) Поняття і система магістратур. | II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури. | II.5.3) Повноваження і посадова влада магістрату. | II.6.1) Поняття юридичних осіб. | II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

III.1.1) Форми кримінального процесу.

  1. HTML-форми (GET і POST)
  2. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання
  3. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  4. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  5. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.
  6. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок

Загальна організація кримінальної юстиції в рамках римської юридичної культури визначалася двома обставинами, що представляють як підсумок історичного розвитку римського права, так і початкові особливості ставлення римського правопорядку до предмету кримінального переслідування. Кримінальному переслідуванню (тобто правовому осуду з передбачуваним подальшим кримінальним же покаранням *) підлягали тільки правопорушення, які розглядалися як тих, хто вагається порядок «публічних справ». Значний ряд безумовно небезпечних за своїми наслідками правопорушень (які сучасне право однозначно відносить до числа кримінальних злочинів - крадіжка особистого майна, образи словом або дією особистості, заподіяння тілесних ушкоджень тощо) розглядався в римській юстиції як питання приватного права і тому підлягають розгляду не в порядку кримінального, а чисто цивільного судочинства, утворюючи спеціальну сферу делікгного права (див. VII.3). В результаті склалося так, що власне факт кримінального судового розгляду і тим більше його правова форма визначалися сукупністю обставин: і правовим змістом передбачуваного справи, і якістю суб'єкта злочину, і наявністю особливої ??підсудності, і передбачуваним можливим покаранням, і іншими умовами. Єдиної і всеобщеобязательной форми кримінального судочинства римська юстиція не виробила і не припускала. .

 * Питання про критерії-що вважати як кримінальне покарання, що немає, відповідно, що є за своєю природою кримінальний злочин, а що ні, чи є в цьому правові підстави або тільки конкретна воля законодавця - належить до числа найбільш глобальних і невирішених в загальній формі питань юриспруденції, і не тільки римської.

Залежно від різного роду обставин склалися п'ять більш-менш типових і загальнопоширених, що спираються на відповідні вказівки римських законів форм кримінальної судового розгляду:

1) Чисто магістратський публічний процес - Який вівся одноосібно уповноваженою посадовою особою (курульним магістратом) у разі спеціальних звинувачень проти особливих категорій осіб. У правовому сенсі судова влада магістрату спиралася на повноваження в рамках imperium. У цій формі велися справи по військовим злочинам, тобто досконалим римськими громадянами як спеціальними суб'єктами і в особливих обставинах, розглядалися звинувачення проти жінок-римлянок (якщо це не знаходилося в межах адміністративно-поліцейських повноважень едила), проти іноземців і взагалі нерімского громадян, в цій же формі йшов процес у кримінальних звинуваченнях рабів і взагалі (в феодальну епоху) стан неповноправних осіб. При розгляді справ одноосібно магістратом допускалася тільки самозахист обвинуваченого, порядок розбору справи регулювався ніякими формальними поцедури. Зберігалися також відмінності в юрисдикції магістрату поза і всередині міських стін (виражають відмінності в обсязі повноважень imperium - см. II.5.3).

2) магістратного-коміціальний процес - Який вівся вищим магістратом (на основі повноважень imperium) за участю народних зборів в якості обов'язкової апеляційної інстанції. У правовому відношенні судове рішення, прийняте в ході такого розгляду, спиралося на верховні публічно-правові повноваження римського народу. У цій формі велися справи по найбільш важливим злочинів, скоєних римськими громадянами, особливо тим, які могли спричинити в якості покарання смертну кару. Ця форма розгляду передбачала кілька обов'язкових стадій судового ходу справи: запрошення до суду, вишукування обставин скоєного, вирок магістрату, звернення до громадського суду за твердженням вироку, рішення народних зборів; всі стадії проходили в точно регламентованих формальних процедурах. Пізніше апеляцію до народу замінило право оскарження магістратського (суддівського) вироку монарху як главі держави.

3) Приватний процес по приватним правопорушенням (В рамках деліктного права) в суді претора - який вирізнявся від розгляду інших справ на основі приватного права речового або зобов'язального змісту (див. Нижче, розділ IV).

4) Процес колегії присяжних - Який проводився спеціально організованими колегіями присяжних суддів під головуванням магістрату (як правило, претора). У правовому відношенні судове рішення спиралося на делеговані повноваження представникам народу, в основному вищого стану. У цій формі велися розгляду посадових звинувачень, тяжких кримінальних злочинів, злочинів проти публічного правопорядку, скоєних римськими громадянами. У класичний період ця форма процесу стала найбільш поширеною, а згодом з неї розвинувся взагалі суд за участю присяжних засідателів з числа рівноправних громадян. Римська юриспруденція розробила також деякі загальні норми розгляду за участю присяжних: суд повинен відбуватися там, де присяжні можуть отримати краще зведення про справу, тобто за місцем скоєння злочину, а не за місцем походження або проживання обвинуваченого; суд вирішує питання права, присяжні - питання факту, тобто подія злочину і винність в ньому обвинуваченого вирішуються присяжними на основі розказаного в суді, закон же (за допомогою судді) тільки визначає правові наслідки рішення присяжних.

5) Муніципальний процес - Який вівся одноосібно магістратом в провінції на основі його спеціальних там повноважень як стосовно римських громадян, так щодо взагалі всіх жителів провінції і зводився, як правило, до затвердження рішень і вироків існували там своїх органів общинної юстиції.II.6.3) Особливості категорії юридичної особи. | III.1.2) Порядок кримінального судочинства.