На головну

I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА | I.1. Римське право у сучасній правовій культурі | I.2.1) Поняття права. | I.2.2) Класифікація юридичних норм. | I.2.3) Система римського права. | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.4.2) Закони. | I.4.3) Jus civile. | I.4.4) Магістратське право. | I.4.5) Діяльність юристів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I.4. Джерела римського права

  1. B - права на страхову виплату переходять до нового власника автоматично;
  2. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  6. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.

Загальна концепція римської правової культури передбачала, що вимоги права визначаються, по-перше, власними для даного народу встановленнями, чи правом цивільним в широкому сенсі, по-друге - узгодженістю з природним розумом гуртожитку, едінообщім для всіх народів, або правом загальнонародним (Jus gentium). Якщо перше вважається головним джерелом політичних і сімейних установлень, то другим «введені майже всі договори», воно є основою для організації комерції, обороту і т.д. Власне даного народу право може складатися з писаного права і із неписаного; до останнього переважно відноситься звичай. Природне право вважається незмінним, бо воно встановлено Божественним провидінням, виражає неминущу спільність умов гуртожитку. На відміну від нього право цивільне, або встановлене народом, може змінюватися «або безмовним згодою народу, чи іншим пізнішим законом». Це писане і змінюване право і може вважатися джерелом норм права у власному розумінні. Внутрішнє підрозділ, прийняте в римській юриспруденції, відображало далі вже розходження за формою утворення цих норм: закони і постанови римського народу, визначення Сенату, укази посадових осіб, постанови государя, відповіді або консультації правознавців.I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4.1) Звичайне право.