На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Методика виконання роботи

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1) Для теоретичного обґрунтування методики виконання лабораторної роботи необхідно опрацювати главу 6, подглави 6.1 і 6.2 (стор. 113-120) в підручнику А. П. Царьова і ін. Селекція і репродукція лісових деревних порід [4] і главу 5, подглаву 5.2 (стор. 133-140) в підручнику М. М. Котова Генетика і селекція. Частина 1 [1].

2) За варіанту завдання в зошиті записуються вихідні дані морфометричних ознак досвідчених рослин - потомства від плюсових материнських дерев (додаток А і Б).

3) Розраховується загальна комбінаційна здатність потомства плюсових дерев - це здатність його давати при схрещуванні з іншими деревами певний середній рівень розвитку ознаки методом полікроса.

Приклад розрахунку ОКС дерев по методу полікроса наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 Розрахунок ОКС материнських дерев плюсовій категорії

 +>  Номери дерев і середнє значення ознаки (х), см
 № 1  № 2  № 3  № 4  № 5
 Суміш пилку дерев  22,3  20,8  28,3  24,2  32,5

При полікроса ОКС відповідає середньому значенню ознаки, наприклад ОКС дерева № 1 - 22,3 см, № 2 - 20,8 см і т. Д.

З метою виділення перспективних материнських дерев обчислюється відносна величина загальної комбінаційної здатності (? ОКС) за формулою:

? ОКС = ОКСср - Хср , (1)

де: ОКСср - Середнє значення загальної комбінаційної здатності всіх дерев;

Хср - Середнє значення ознаки дерева.

Середню величину ОКС розраховують за формулою:

ОКСср = Хср 1 + Хср 2 + ... + Хср n / N, (2)

де: n - число материнських дерев, шт;

Хср 1, Хср 2, Хср 3, ... Хn - - Середні значення досліджуваного ознаки враховуються дерев.

За позитивному розмірі ? ОКС виділяються найбільш перспективні в селекційному відношенні дерева для віднесення їх до категорії елітних з метою закладки лесосеменних плантації II порядку.

4) Для плюсових дерев розраховується загальна (ГКС) і специфічна (СКС) комбінаційні здібності методом топ-кросу. При топ-кросі пилком одного дерева - тестера запилюють використовувані плюсові дерева. За середнім значенням селекційного ознаки серед нащадків першого покоління (F1) Розраховують ОКС дерева - тестера і СКС цього дерева і інших плюсових дерев.

Розрахунки проводяться за схемою (табл. 2).

Таблиця 2 Розрахунок ОКС і СКС материнських дерев плюсовій категорії

 + >  номери дерев  ОКС дерева-тестера (№ 10)
 № 1  № 2  № 3  № 4  № 5
 Середнє значення ознаки (х), см
 Дерево-тестер (№ 10)

ОКС дерева-тестера обчислюється за формулою (2).

Далі визначається величина СКС пари дерев - дерева-тестера з іншими деревами, наприклад, СКС 1х10 = 31; СКС 2х10 = 25 і так далі.

Порівнюють середнє значення СКС батьківських пар (ОКС дерева-тестера) з СКС кожної пари (СКС 1х10, СКС 2х10 і т. Д.) і обчислюють відносну величину (оцінку) специфічної комбінаційної здатності (?ОКС) за виразом: ? ОКС = СКС 1х10 - ОКС10 (31-26) і так далі.

Найбільш перспективні по позитивному розмірі СКС плюсові дерева рекомендуються для створення лесосеменних плантацій II порядку.

5) Скласти схему селекційної роботи зі створення лесосеменних плантацій II порядку, при насіннєвому вирощуванні дерев. Вона повинна включати в себе наступний порядок:

- Відбір плюсових дерев в природних насадженнях в період їх селекційної інвентаризації;

- Закладка випробувальних культур насінням з плюсових дерев (привести схему розміщення рослин - в блоці 100шт.);

- Оцінка плюсових дерев по ОКС і виділення елітних дерев;

- Закладка лесосеменних плантацій II порядку відповідно до діючих нормативних документів (ОСТ 56-74-96 [2], Вказівки ... [3]).

6) За даними розрахунків і літературних джерел оформити письмовий звіт з лабораторної роботи з відповідями на контрольні питання.

Контрольні питання

1. Які цілі генетичної оцінки плюсових дерев?

2. Дайте визначення поняттям ОКС і СКС.

3. Перелічіть види селекційних робіт, що проводяться після виділення плюсових дерев.

4. Перерахуйте основні умови створення лесосеменних плантацій.

5. Наведіть схеми розміщення рослин клонів на лесосеменних плантаціях. Виділіть з них найбільш доцільні для створення ЛСП.

 ВСТУП | БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК