Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Розрахунок площі земель, переданих у відання сільської адміністрації, перспективи розвитку поселень

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. G9 Навчання ПСО і методологія розвитку
  7. I. Вступ

Перспективи розвитку поселень, розрахунки по обґрунтуванню виділення додаткових площ для ведення особистого присадибного господарства зробимо з урахуванням перспектив розвитку поселень (кількості дворів, чисельності населення) (див. Табл. 1). Так, знаючи кількість дворів, населення, поголів'я худоби на вихідний рік і знаючи відсоток зростання, визначимо кількість на перспективу.

Розрахунок площі земель для розширення особистого підсобного господарства та граничних норм наділів, встановлених місцевою адміністрацією (див. Табл. 2). Розмір площі особистого підсобного господарства в межах одного сільськогосподарського підприємства може встановлюватися сільською адміністрацією різним в залежності від конкретних місцевих умов (приймемо 0,5 га). Виходячи з розрахунків в таблиці, нам необхідна додаткова площа 5,3 га для розширення особистого підсобного господарства. Виділимо цю площу з резервної в межах поселення за рахунок ріллі - 4,7 га і пасовищ - 0,6 га.

Розрахунок площі для сінокосіння та випасання особистого худоби жителів с. Нікольське зробимо в таблиці 3 виходячи з поголів'я особистого худоби жителів на перспективу, норм годування тварин і врожайності надаються кормових угідь. З таблиці видно, що потрібно сінокосів 50 га, а пасовищ 46,7 га. На підставі цих розрахунків уточнюємо рису сільського поселення і межі ділянок, призначених для використання жителями з метою сінокосіння пасіння особистого худоби.

Фактичні площі угідь, що надаються для сінокосіння та випасання особистого худоби, розрахуємо в таблиці 1.4 з урахуванням кадастрової оцінки окремих контурів сільськогосподарських угідь (кадастрова оцінка (бал) сінокосів - 16, пасовищ - 12, ріллі - 32). Для цілей сінокосіння виділили резервну площу в межах - 9,8 га і додатково за межею - 30,4 га. Для пасіння особистого худоби виділимо ділянку пасовищ на площі 8,23га в межах і 46,7 га за межами міста.

Таблиця 1 Перспективи розвитку сільського поселення

 кількість дворів  Населення, чол  Поголів'я худоби, ум. гол.
 є на 1.01.2012  % зростання  буде  є на 1.01.2012  % зростання  буде  є на 1.01.2012  % зростання  буде

Таблиця 2 Розрахунок площі земель для розширення особистого підсобного господарства

 Колічестводворов наперспектіву  Розмір особистого підсобного господарства, га  Всеготребуется, га  Є, га  Необхідно виділити додатково, га  У тому числі за рахунок ___, га
 0,5  41,0  35,7  5,3  Ріллі-4,7пастбіщ-0,6

Таблиця 3 Розрахунок потреби в сінокосах і пасовищах

 показники  Одиниця виміру  Кількість одиниць виміру
 кількість худоби  ум. гол.
 Потрібно на 1 голову сіна ц
 Всього потрібно сіна ц
 врожайність сінокосів  ц / га
 потрібно сінокосів  га
 Потрібно на 1 голову зеленого корму ц
 Всього потрібно зеленого корму ц
 урожайність пасовищ  ц / га
 потрібно пасовищ  га  46,7

Таблиця 4 Встановлення видів і площ угідь, що надаються для сінокосіння та випасання особистого худоби

 № п / п  види угідь  Всього угідь, що надаються для сінокосіння та випасання особистого худоби
 Площі угідь, га  Кадастрова оцінка, бал  Всього балло-гектарів
 Розрахункові показники
 сінокоси
 пасовища  46,7  560,4
 РАЗОМ    96,7 -  1360,4
 фактично надано
 рілля  9,8  313,6
 сінокоси  30,4  486,4
 пасовища  46,7  560,4
 РАЗОМ      1360,4

 населеного пункту | Підсобного сільського господарства