На головну

Вопрос 2 | Вопрос 4 | Вопрос 5 | Вопрос 6 | Вопрос 8 | Вопрос 9 | Вопрос 10 | Вопрос 12 | Вопрос 17 | Вопрос 18 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вопрос 15

Цінність природної біоти в наступному:

Выберите один или несколько ответов:

a. комерційні можливості

b. ресурси для медицини

c. основа для сільського і лісового господарств

d. можливість для відпочинку, задоволення естетичних і наукових потреб

e. пряма користь (попередження ерозії, запилення, деревина та ін.)

Отзыв

Правильный ответ: основа для сільського і лісового господарств, ресурси для медицини, пряма користь (попередження ерозії, запилення, деревина та ін.), можливість для відпочинку, задоволення естетичних і наукових потреб, комерційні можливостіВопрос 14 | Вопрос 16