Головна

Вопрос 5 | Вопрос 6 | Вопрос 8 | Вопрос 9 | Вопрос 10 | Вопрос 12 | Вопрос 14 | Вопрос 15 | Вопрос 16 | Вопрос 17 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вопрос 2

Отзыв

Правильный ответ:

надзвичайно небезпечні

- бензапірен, свінець, барій, сполуки ртуті.,

високо небезпечні

- сірчана кислота, сірководень, кофеїн, феноли, хлор,

помірно небезпечні

- діоксид сірки, тютюн, бутиловий спирт, пил, жара,

мало небезпечні

- оксид вуглецю, етиловий спирт, аміак, ацетон, скипидар

Вопрос 2

Всі території і об'єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) України поділяються за:

категоріями Ответ 1 Выберите... загальнодержавне і місцеве ботанічний, зоологічний, лісовий, гідрологічний природні заповідники, пам'ятки природи та ін.
значенням Ответ 2 Выберите... загальнодержавне і місцеве ботанічний, зоологічний, лісовий, гідрологічний природні заповідники, пам'ятки природи та ін.
типами Ответ 3 Выберите... загальнодержавне і місцеве ботанічний, зоологічний, лісовий, гідрологічний природні заповідники, пам'ятки природи та ін.

Отзыв

Правильный ответ:

категоріями

- природні заповідники, пам'ятки природи та ін.,

значенням

- загальнодержавне і місцеве,

типами

- ботанічний, зоологічний, лісовий, гідрологічнийП О Д А Н Н Я | Вопрос 4