Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Прослухайте текст.

 1. Лабораторна робота № 3. Автозаміна. Автотекст. Використання коштів пошуку і заміни. Виноски. Гіперпосилання. Рецензування документів. Перевірка орфографії і граматики. Статистика
 2. Переведіть текст.
 3. Прослухавши РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО слухань.
 4. Прочитай текст.
 5. Прочитайте і переведіть наступний текст. Письмово переведіть 1,4,5 абзаци.
 6. Сьогодні моя сестра не гуляє, вона повторює дієслова. А потім вона хоче ще повторити текст.

Після першого читання тексту виконайте наступні кроки:

 1. Визначте тему тексту (про що текст?).
 2. Сформулюйте основну думку (чому вчить текст?).
 3. Визначте стиль тексту і тип мовлення.
 4. Особливості побудови тексту (в оповіданні - початок події, хід його, найгостріший момент сюжету, кінець; в описі - предмет мовлення і його значущі, суттєві ознаки; в міркуванні - загальне положення, аргументи, докази, висновок).
 5. Складіть докладний план тексту, виділяючи мікротеми кожної частини і озаглавлівая їх.
 6. Пишіть назви пунктів плану, залишаючи місце для запису ключових слів.

Після другого прочитання тексту виконайте наступні кроки:

 1. Працюючи з докладним планом тексту, з'ясуйте, де основна інформація, а де другорядна, яку можна опустити. Визначте спосіб скорочення тексту (Основні способи компресії тексту: виключення, узагальнення, злиття).
 2. Складіть стислий план тексту, враховуючи смислові зв'язки між епізодами (тимчасові, просторові і т.п.). Слідкуйте за тим, щоб в плані не було помилок, і не порушувалася послідовність микротем.

Напишіть стислий виклад кожної частини, зв'яжіть їх між собою, щоб вийшов текст.

Після складання остаточного плану і його перевірки приступайте до написання стислого викладу.

Пам'ятайтепро головну умову: ви повинні передати зміст як кожної мікротеми, так і всього тексту в цілому.

Питання для самоперевірки до лекції:

 1. Що необхідно виконати після першого прочитання тексту?
 2. Що необхідно виконати школяреві після другого прочитання тексту?


Методика роботи над стислим викладом | Документування прийому на роботу за контрактом