На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Утримання кладовищ

  1. Утримання заробітної плати

- всього кладовищ 4 , з них:

- мають огорожу - 3;

- її протяжність - 230 (м);

- наявність ритуального майданчика ______;

- наявність туалетів - 2

14. Протипожежний захист населених пунктів

Наявність МПО, фінансування__-______;

Кількість робочих місць __-____;

Наявність пожежного автомобіля

Забезпечення вогнегасниками закладів соціальної сфери - так;

Наявність під'їзду до водойми (крана у башті) для забирання води пожежними машинами у випадку пожежі ________________

15. Засоби масової інформації, найбільш популярні в громаді

№ з/п Назва періодичного видання Кількість передплатників у 2010 році
1. Подільські вісті
2. 3. Сімейна Прибузька

16. Історичні відомості про населені пункти

Село Миколаїв /колишнє містечко/ виникло в 1555 році і назване іменем

його засновника воєводи Миколи Синівського. Розташоване воно в південно- західній частині лісостепової смуги Правобережної України і межує з прилеглими до нього землями, на півночі-з селом Котюрженці Красилівського району, на сході-з селом Везденьки, на півдні і південному сході- з селом Черепівка, на південному заході- з селом Манилівка і на заході

-з селом Польові Гриніві.

Знаходиться село Миколаїв у межах центральної частини Волино-Подільської височини.

Через Миколаїв проходить шлях до Чорного Острова. в період Визвольної війни українського народу проти польської шляхти по цьому шляху проходили війська Богдана Хмельницького , очолювані його соратником Іваном Богуном. по цьому ж шляху відступали війська Симона Петлюри під натиском Червоної армії у 1919 році.

В період заснування Миколаєва на землі Галичини і Поділля здійснювали часті напади турецькі загарбники. разом з турками робили напади і кримські татари. ховаючись від цих спустошливих нападів, населення змушене було будувати замки, підземні сховища. такі підземні сховища були збудовані і в селі Миколаїв, які збереглись і до сьогоднішнього дня.

У 1699 році турків вигнали з Поділля, і Миколаїв був звільнений від чужоземців. але незабаром Поділля захопила шляхетська Польща. ще до захоплення Поділля турками. у другій половині ХУІ ст. воно належало Польщі. село Миколаїв у той час було власністю польських магнатів- князів Вишневецьких.

У 1672 році турецький султан Магомет ІУ здійснив похід на Поділля, розгромив польське військо і захопив усе Поділля.

Після визволення Поділля від турецьких загарбників воно знов було загарбане Польщею у 1683 році. село Миколаїв захопили князі Чарторийські. У 1793 році Поділля, як і вся Правобережна Україна , було визволене від польського панування. з 1795 року всі українські землі включені до складу Російської імперії.

Прагнучи зміцнити свою владу на Україні, царизм у 1796 році поділив Правобережжя на три губернії. так виникла Подільська губернія, в складі якої було і село Миколаїв.

Згідно купчої від 1816 року, село Миколаїв належало шляхтичу Костянтину Пшездецькому. це вже був великий населений пункт , що нараховував 2884 чоловік населення. з цієї кількості українців було 1039,євреїв-1735 чоловік і поляків 110 чоловік.

Основними видами заняття населення були ремесло, торгівля і землеробство. ремісники об'єднались в цехи , головними з яких були кушнірський і шевський. цехи керувалися цеховими правилами і статутами, які виробив Адам Чарторийський.

Кушнірські і шевські вироби збувалися не тільки в Миколаєві і навколишніх селах, а й вивозились далеко за межі Подільської губернії. купців з Миколаєва можна було зустріти на ярмарках Волинської, київської, одеської і Херсонської губерній. землеробство у Миколаєві розвивалося слабо.

В результаті буржуазних реформ 60-х років ХІХ століття цехова система була ліквідована. були знищені цехи і в Миколаєві, але ремесло і далі залишилось головним видом заняття населення.

В 1872 році в селі вперше відкрито церковно-приходську школу. контингент учнів був мінімальний - всього 42 учні, які навчалися в трьох класах . всіх учнів навчав один учитель. Першими вчителями були дячки Чапіжинський, драгочинський та інші.

На дуже низькому рівні був розвиток культури села. в Миколаєві знаходилися церква, корчма. Зате про бібліотеку, клуб не могло бути й мови. Передова частина жителів села прагнула відкрити народну бібліотеку. проте ці намагання були марними . начальник жандармського управління губернії в доповідній губернатору про відкриття бібліотеки в с. миколаїв повідомляв: «При цьому додаю, що селище Миколаїв за своїм малочисленним населенням і за відсутністю в ньому привілейованих осіб в бібліотеці не нуждається... тим більше, що в селі Миколаїв на місці чинів поліції немає,і догляд за згаданою бібліотекою дуже утруднюється».

Населення села швидко зростало,і в 1897 році становило 2904 чоловіка. напередодні світової імперіалістичної війни 1914-1918рр. кількість населення зменшилась через виїзд значної частини жителів села до Америки. в 1913 році населення Миколаєва становило 2718 чоловік .

Світова імперіалістична війна призвела до зменшення кількості населення села . особливо різко зменшилося чоловіче населення . за переписом 1920 року кількість населення в Миколаєві становила 2462.

В 1921 році на Україні,і особливо на Поділлі, панував голод. а також чума, тиф, віспа, холера та інші інфекційні захворювання. це призвело до різкого зменшення кількості населення. яке за переписом 1926 року становило 1424 чоловіка. розвиток торгово-ремісничих відносин став знову сприяти збільшенню населення. напередодні Вітчизняної війни в селі проживало багато єврейського населення. за переписом 1939 року в Миколаєві проживали 1688 селян. внаслідок війни, звірств гітлерівців над єврейським і українським населенням число жителів села різко зменшилося і становило за переписом 1959 року 1176 чоловік . на сьогодні населення села Миколаєва становить 350 чоловік.

В 1920 році с. Миколаїв захопили поляки, які чинили звірства над населенням. на боротьбу за визволення Батьківщини від іноземних загарбників піднявся весь український народ. в ряди Червоної армії вступили і жителі Миколаєва . в результаті героїчної боротьби Червоної армії польські загарбники були вигнані з нашої місцевості.

В 1944 році створений виконком Миколаївської сільської Ради, куди ввійшло с. Миколаїв.

В 1950 році почалося укрупнення сільських Рад.

В 1951 році до складу виконкому Миколаївської сільської Ради ввійшли села: Миколаїв і Манилівка, які залишилися і на теперішній час.

Станом на 01.01.2010 року на території Миколаївської сільської ради розташовані слідуючі організації та підприємства:

1. ФП с. Миколаїв

2. ФП с. Манилівка

3. Миколаївська ЗОШ 1-111 ст.

4. Миколаївський сільський клуб

5. Манілівський сільський клуб

6. Миколаївська сільська бібліотека

7. Відділення зв, язку с. миколаїв

8. Аптечний пункт с. миколаїв

9. Миколаївська ДДЛ ветеринарної медицини

10. Свято-покровська церква с. миколаїв

11. магазин продуктових товарів с. манилівка

12. магазин продуктових товарів с. миколаїв

13. продовольчі кіоски - 3

14. Кіоск

15. фГ «Лідія»

16. тОВ «МИКПА»

На даний період на території сільської ради проживає 312 чоловік.

16.1. Шановані ветерани та ініціативні люди, що проживають в громаді, відомі люди, вихідці з територіальної громади

№ з/п П.І. п. Рік народження Де працював (працює) Освіта, фах Громадська (партійна, релігійна) діяльність
           
           

16.2. Основні історичні та історико-архітектурні пам'ятки

Обелісків - 3, братських могил - 1.

17. Колективи художньої самодіяльності

18. Футбольні, волейбольні команди, спортивні досягнення сільської молоді, школярів

19. Місцеві осередки політичних партій

№ з/п Назви політичних партій Кількість членів П І П керівника Посада та місце роботи керівника, телефон
1. УНП Ніколаєва Н. ф. пенсіонер
2. НУ-НС Цісар Н. л. Вчитель Миколаївської ЗОШ 1-111 ст.

20. Релігійні громади

№ з/п Назва церкви Дата Храмовго празника До якої конфесії належить П І П священика Кількість прихожан Активісти церковної громади
1. Свято-покров ська 9 серпня УПЦ Московсь- кого патріархату Вараниця А. о.  
             

21. Громадські організації

№ з/п Назва, дата створення Кількість членів П І П керівника Посада та місце роботи керівника, телефон
1. Жіноча рада Передерій Алла В. Вчитель Миколаївської ЗОШ 1-111ст.
2. Рада ветеранів війни та праці Банас Лука М. пенсіонер

22. Участь сільської (селищної) ради в проекті ЄС/ПРОООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», інших проектах

Назва мікропроекту _____________________________________

Загальна вартість _______________________________________

Стадія впровадження ____________________________________

23. Пріоритетні напрямки розвитку території

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

Миколаївський сільський голова ___________ Шелест юк В.І.

(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

 Апарат ради | ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОТВЁРДОСТИ МНОГОСЛОЙНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА