Головна

Типи і конструктивні особливості сошників, посадкових апаратів, зашпаровують пристроїв. Привід посадкових апаратів. | Стаціонар та пересувні Дождев установки. установка норм поливу (разового). | Види рубок догляду і приємним ср-ва хутро-ії. | Способи і види розр-ки лісови. площ-їй від ін-ой раст-ти. | Бульдозери, грейдери, скрепери. признач., класіф-я і заг. устр-во і робота. | Екскаватори, кл-ия, ум-я прим-я і раб. органи. | Клас-я машинно-тр-х агрегатів і вимоги до них. | Порядок комплект-я МТА. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Виробляє МТА і шляхи її вдосконалення.

  1. Hyundai Elantra Black & White> бортжурнал> 13. Список хороших виробників автозапчастин
  2. IV.5. Повторні покупки випробовуваних товарів і формування репутації товаровиробника
  3. Аналіз динаміки ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
  4. Аналіз динаміки співвідношення продуктивності праці та заробітної плати.
  5. Аналіз продуктивності праці
  6. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції

Произв МТА зв кількість викон роботи за определ переможе часу і повністю отвеч агротехн, лесоводс-им і іншим требов. розрізняють теретіч, техніч и действит виробляє, А в звиси від родолж часу-годинну, змінну, добову, сезонну і річну.теорет произвце произв за 1ч чистої роботи, представл собою символічний прямокутник зі стор: Шир В захоплення агрегат і шляхи Ройда агрегат при теорет скорV. технич произв определ за формулою W = 0,1VBTKKK. дійсновиробляє при правильно скомплектувати агрегаті може збігатися або бути близькою зі знач техніч виробляє. определ действит произв шляхом ділення действит викон обсягу робіт на час його виконання.

108. оцінка роботи машин і механізмів в л. х.До показників, позвол оцінити ефективну роботу і ступеня использ машин і механізмів відносять: Рівень механізації лх робіт і рівень виконання робіт в оптим агротехн терміни; вироблення на тр або списочную машину в господарстві; коефіц-технічна готовність, техніч надійності, использ парку машин і змінності ; прижилися лісових посадок і схожості посівів насіння в%; вихід посад матер з одиниці площ та ін. рівень механізації для кожн виду лх робіт у определ по ф-ле у = Ам * 100% / Азаг; Ам-обсяг механизир робіт дан виду; Азаг-заг обсяг робіт пов виду. Рівень виконання робіт за видами в оптим агротехн терміни У определ У = Аф * 100 / Ап; Аф-фактич викон V робіт; Ап-запланованої V робіт з соотв термін. норма вироблення на тр- це кол-во прод определ якості, котор слід виробити в од робочого вемені в умовах правильно организ поизводства процесу, включно нормальний оргнізації использ МТА. Норма часу-це ремя, устан на викон або виробництво одиниці продукції при правмльно організ виробництв проц. коефіц техніч надійн характериз велич простоїв машин через техніч несправності, указ на своєчасність і правильно з провед меропр планово-попередить сист техніч обслуг машин. коефіц змінності храктеріз ступінь использ часу доби.Комплекс маш. для робіт в лісовому розсаднику. | Класифікація двигунів внутрішнього згоряння. Основні механізми і системи ДВС