Головна

Типи і конструктивні особливості сошників, посадкових апаратів, зашпаровують пристроїв. Привід посадкових апаратів. | Стаціонар та пересувні Дождев установки. установка норм поливу (разового). | Види рубок догляду і приємним ср-ва хутро-ії. | Способи і види розр-ки лісови. площ-їй від ін-ой раст-ти. | Бульдозери, грейдери, скрепери. признач., класіф-я і заг. устр-во і робота. | Екскаватори, кл-ия, ум-я прим-я і раб. органи. | Клас-я машинно-тр-х агрегатів і вимоги до них. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Комплекс маш. для робіт в лісовому розсаднику.

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Створення та ФОРМАТИРОВАНИЕ СКЛАДНИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОКУМЕНТІВ
  3. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. гранична абсолютна і відносна похибки.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Завдання для самостійної роботи
  6. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  7. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.

При освоєнні під розплідники лісових площ після рубки лісу снача. осущ. сплош. расчічтку від пнів, порубкових залишків. ін-ни та ін-ой раст-ти. в зав-ти від діам-ра і породи пнів їх корчуют з примен-м корч-їй ДП-25, МП-2Б, ДП-8А, МП-18, км-1, МРП-2, КСП-20. вивезення пнів і круп. ка. осущ. з пом. автотр-х причіп. 1-ПТС-2,0Н, 2ПТС-4. У кач-ве погруз-х коштів для цього міг. исп-ся грейдерні маніпулято-рние навантажувачі ПЕ-0,8, ПГ-0,2, МПР-374.

Після корчування пнів ями засиплють. бульдоз-ми ДЗ-42 і осущ-ют вичісування залишилися в грунті коріння корч-ой бороною К-1, навішеній на тр-р класу тяги 60кН. згрібання в купи і дост-ку до країв уч-ка кущ-ка і мелколесья, передуватиме -но зріз-го кущоріз-ми ДП-24, кім-2,3 або мотокусторез, здійснення. чагарник-ми граблями К-3. Залишки ін-ой раст-ти з пов-ти згріб. в купи і вали з пом. підбирач. сучків ПС-2.4, ПС-5. в разі необ-ти произв. прибирання ка. з уч-ка перед оранкою. і після неї каменеприбиральну маш. УКП-0,6. закінчать-ю планування уч-ка осущ. бульдозер. лёгк. типу. після розр-ки площ. напад. до ежегод. робіт. в пітомн. в посівних отд. піт-ка грунт обро. плугами загального пр. ПЛН-3-35, ПЛН-4-35, ПКМ-3-35, ПГП-3-40.

92. Технологія і маш. произова лісових к-р на вирубках з різними. лесорастіт. услов. Є кілька. спос. створ-я лісови. к-р. лісомеліоративні, полезахисні та рекреац-е нас-я м. створ-ся як посівом насіння, так і посадки. сіянців, саджанців. із дно. або закр. корн. з-ой, вкорінених живців. також примен. Меропр. по сприянню природ-му Продовж-ю, кот-е заключ. у веденні такого л / г, при кіт. сп-б рубок стиглого лісу провод-ся з макс-м сохр-м наявного підросту, форм-ем з пом. посад. під пологом мощн. ярусу підросту або Мінераліз-їй грунту розпушуванням на вирубках і під пологом лісу. грунт обро-ють смугами з пом. розпушувачів, фрез, покровосдірателей. для посіву насіння порід примен. спец-е сівалки, відповім-ие требов-м: висівати апарати не д. пошкоджувати насіння; при рядковому, рядково-лунковому і груповому посіві необх. рівномірний розподіл-е ??насіння по глибині і довжині рядки; сошники не буд. забиватися бур'янами і волог. грунтом; слід обеспеч. прямолінійність з пост-ой шир. міжряддя. больш-во позов-х ліс. створ-ся шляхом посадки разл-го виду посад-го мат-ла (із дно. або закр. корн. з-ой). одними з причин переважання посадки над посівом явл-ся недостат. лісови. насіння і сложн-ть обеспеч-я исходн. густоти нас-я на поч-х етап. його формують-я.

97. Показники експл якостей МТА.

До експ якостей трактів відносять агролесотехніческік, техніко-економічний, общетехніч.Агролесотехн-пріспособл тр до технологічних умовах а роботи, котор определ прохідністю, покзателямі: тягове зусилля, буксування, дорожній просвіт, габарити, устойч тр на схилі, маневреність, устйчів руху, плавність ходу.Техніко-екон- Виробляє, тягові св-ва, що агрегатуються, паливна економічність, довговічність, термін служби, технологічність, економ ТО, економ роботи.Общетехніч якості-Визначимо зручністю роботи і обслуговування, освітленістю рабоч місця, налич вредн факторів-шум, пил, гази, екологічні-легкістю запуску та управління, безпеки та ін.

95. Тягове сопротивл знарядь і шляхи його зниження.Расчит по ф-ле R = Q * f + k * a * b + e * a * b * v2+ ? * g * a * b, де Q-вага плуга, кн; f-коеф тертя; а-глибина обр; b-шир захоплення; e-коеф пропорц (1,5 ... 2кн * з2/ м4); V-скор руху агрегат; ?-частину площ пласта (0,01 ... 0,05); g-удельн опору переріз древ ростить (1,5 ... 3) * 103 Кн / м2;

96.швидкістьрухуМТА і її визначення. Вибір оптим скорост обусл .: Діапазон скорост трактора, сил тяги тр, агротехн требов, тягові сопратівл машин і знарядь, грунт услов і налич перешкод. различ:тео, робітники, среднетехніч, експ скорост руху.теоретич скор реліз при прямолінійній рух по рівній гориз поверхн шляху без буксування движетеля при определ режимі роботи двігтеля. втрата скор в рез-ті буксування ходової частини та грунту, техн сост тр Среднетехн скор отраж среднеаріфм значен скор в робочому і неодружений напрямках. введена при визначено виробляє агрегату.Експлуатаційні скор позвол при її определ враховувати час змушені простоїв під погр-розвантаженням, маневрує, техніч остан.

98.Виробляє МТА і шляхи її вдосконалення.Произв МТА зв кількість викон роботи за определ переможе часу і повністю отвеч агротехн, лесоводс-им і іншим требов. розрізняють теретіч, техніч и действит виробляє, А в звиси від родолж часу-годинну, змінну, добову, сезонну і річну.теорет произвце произв за 1ч чистої роботи, представл собою символічний прямокутник зі стор: Шир В захоплення агрегат і шляхи Ройда агрегат при теорет скорV. технич произв определ за формулою W = 0,1VBTKKK. дійсновиробляє при правильно скомплектувати агрегаті може збігатися або бути близькою зі знач техніч виробляє. определ действит произв шляхом ділення действит викон обсягу робіт на час його виконання.

94. розрахунок потреб-ти в техніці л / г підприємств.

Потреб-ть в механізмах зав. від ряду факторів. так, посадку лісу зви. виробниц. в течен. світлового дня, що ~ соотв-т полуторасменной раб. поет. необх. вчить. коеф-т змінності КСМ = 1,5. також необх. вчить. коеф-т тех. обслуг-я Кр, кіт.

Установлюються-ся положеннями про тих. обслуг-ії і ремонті машин. для спрощ-х розрахунок. м. исп-ть змінні норми виробок-ки, кіт. в середньому для л / г рівні 0,75 від виробництв-ої норми виробок-ки. це буде соотв-ть Кр = 1.33 до обчисленої потребн-ти мех-ів по вироб-м нормам. також треба прийнятий. у вниман. поправочний. коеф-ти, вчить-е час, необх-е на переміщення хутро-ів до об'єктів робіт. скор. пересувні. тр-у для лісови. дор. упоряд. НЕ бол.6км / ч. Зневаживши-е коеф-ти обчислюють за марками маш. і знарядь. для цього, в соотв-ії з обраної технол-ї устан-ют обсяг раб. для кожн. мех-ма, визна. середовищ. площ. обрабат-го уч-ка і за нормами виробок-ки або норм. часу вирахував. раб. час мех-ма (М). для спрощ-го розр. Кп (к-та перемещ-ий) м. Исп-ть ф-лу п = (T + M) / M, де T-час, необх. на переїзди і транспорт-ку. під компактністю (К) лісових масивів понимю-ся отнош-е загальної площ. лісови. фонду до площ. тер-ії його располож-я. час, необх. на переїзди і тр-ку м. вич-ть по ф-ле: T = (KkQ / Va) v (aF / KQ), де Kk-к-т кріволін-ти лісови. доріг; Q-обсяг робіт, га; V-скор. пересувні., км / год; a-пор. площ. обрабат-го уч-ка, га; F-площ. держлісфонду, га; К компактність,%.Потреб-ть в маш. і хутро-х м. визна. по ф-ле: Nc = (QKpKk) / (WднДрКсм), де Q- обсяг раб., вип-й дан. мех-м, га; Kp-коеф-т, вчить-ий час на тих. обслуг; Кк-коеф., вчить. час на тр-ку машин і знарядь.; Wдн-норма вир-ки, га / дн; Дср-термін провед. раб., дн; Ксм- коеф. змінності.

107.Покзателі использ Машино-тр агрегатів і облік роботи.робота тр парку характериз: Сер виробленням, числом отработ Машино-змін, стоїмо 1га роботи. за умовний еталонний пінім тр, обеспеч вироблення за 1 год змінного часу площі в 1 га. сумарне вироблення определ 2-ма способами: 1-ий по числу змінних норм н (кільк Маш-змін) і зміною (часовий) еталонної вироблення W (V = H * W) .; 2-й за обсягом робіт F в физич одиницях і коефіц перекладу в умовні еталонні гектари ? (V = F * ?). перший спосіб більш зручний, т. к. необхідний тільки облік кількості отрботан, норміровн Машино-змін, при другому потрібні коеф переода на все відитракторних робіт.

102. кінематика руху агрегатів.Кінематика агрегату вивчає геометрію форми його руху.

Способом руху звані порядок циклічно повторюється переміщення агрегату в процесі виконання роботи.

Рух по прямій є головним елементом кінематики агрегату. поворот-це складний рух по кривій зі змінним радіусом кривизни. мінімальний радіус повороту агрегату - називається наименш радіус кола, рух по якій за даних умов допускається без пошкодження машини іокружаящей середовища. цей показник залежить від найменшого радіусаповорота трактора. найменший радіус повороту Rmin залежить від кваліфікації трактаріста-машиніста. знаходимо за формулою Rmin = Lctga+ B / 2; L-поздовжня база трактора; B-відстань між осями поворотних цапф колісного трактора;a-кут повороту керованих коліс. при виконанні більшості видів робіт в лісовому господарстві МТА рухаються циклічно.

105-106.Підготовка ділянки до роботи.Определ шир загону і поворотної смуги.На ділянці свободн від препятст, з 2-х спос-обходу і човникового прим особлива схема. цей спос допуск больш радіуси поворотаі исключ виділення поворотної смуги, котор обработ в останньому чергу. площ имеющ непреод препятст розд на простий ділянки і для кожн вибираючи один із2 х охможн способів. середн знач коефіц рабоч ходу може знаходячи в межах 0,7-0,75, і необхідно прагнути до його збільшення, що забезпечить правильн економічний організацію робіт. ? = L / (L + 6R + 2l); l-довжина виїзду, L-кінематіч довжина МТА. при руху агрегату в сост тр і навісного плуга загальна довжина неодружений ходу залежить від радіуса повороту R і довжини виїзду (в'їзду) l. для навісного агрегату R = Rтр; l = 0,1 * L

104.Маневрові св-ва агрегатів. сущ разл способи руху МТА: Човникові, кругові, діагональні. наиб розпод получ човникові. для викон робіт слід вибираючи наиб економ спосіб руху агрегату. оцінним показат способу руху явл коеф робочих ходів ? визна по ф-ле ? = ?Sp / (?Sp + ?Sx); ?Sp-Сумарний довжин рабоч ходів, м; ?Sx-Сумарний довжина неодружений ходів, м.

110-111.Технич сост і неиспр машин. види зносу. обкатка і приймання машин.Технич сост машин ухудш згодом, сниж рівень їх рботоспособн і виробляє, збільшивши удельн витрати на одиницю роботи. дві категор неиспр: 1-я-слабшають з'єдн, наруш регулювання окремих сполучень, витрачаються мастильні охлажд і робітники рідини.; 2-я-в рез-ті тертя, корозії, розкладання. неиспр 1-ої категор устран при профилактич обслуг машин 2-й при ремонті. Режим обкатки машин устанавл заводи-изготов. в господарстві її проводять по етпам. спочатку Обкатился двигат на холостому ходу н малих обертах. потім тр і гидравл сист на хол ходу на протязі однієї зміни поочер на кожн передачі. на всіх перед осущ обкатку під навантаженням з пост зр її на протязі 30 ... 60ч. при обкатці провер взаємодій деталей, що труться, надійн кріплення складових агрегатів, легкість упрвл механізмами. після закінчено обрботкі очищають і промивши Маслоочисники, слив масло з картерів і промивши їх, а потім заливають свіже.

112-113.Сист техніч обслуг і ремонту машин та знарядь. зберігання техніки. техніч обслуг за лесохоз машинами підрозділ на Щоденні, периодич і сезонне і викон у відповідності із првіла і технологічних картами по кждой марці машини. щод техн обслуг провід в перерві між робочими змін і заключ в наружн очищенні, зовнішньому огляді вузлів і зовнішніх кріплень, мастилі, регулюванню і усунутий виявлених неіспавн. периодич техніч обслуг провід через 60ч роботи. включ в себе операц щод техн обслуг, мастило узло, перевірку і регулир механізмів. послесезон техн обслуг викон по окончн сезону. провід загальна без розбирання перевірка техн сост Маш і підготовка її до зберігання, викон мастила оперции щод і периодич техніч обслужив. обслужив проводять на пунктах ТО лісгоспу. машини ставши на зберігання: кратковрем в період межпроизводственную пауз і тривалий по закінчено виробничого сезону, а також, коли перерва в использов машин може тривати бол 2 місяців. здач маш на довгих зберігання оформл актом, в котор вказують техніч сост і комплектність машини. Докум подпис механізаторм, який здає машину, і особою, яка прийняла її. агрегати, вузли і деталі, особливо схильні до корозії, сним з машини і здаються на склад за актом, до котор прилаг опис. Различ 3 здатний зберігати: Відкритий, закритий, комбінов. наиб лучш комбінований. механізаторм, який здає машину, і особою, яка прийняла її. агрегати, вузли і деталі, особливо схильні до корозії, сним з машини і здаються на склад за актом, до котор прилаг опис. Различ 3 здатний зберігати: Відкритий, закритий, комбінов. наиб лучш комбінований.

10. У завис від спос обро пч маш і знаряддя підрозділ на маш для основн обро пч и для доповнить. Маш основн обро пч-плуги, фрези, розпушувачі осущ обро з оборот або без обор пласта на глиб до 40см. Маш доп обро-борони, культиватори, лущильники, фрези, катки, мотики осущ вирівнюється пов-ти, розпушування пч, уничтож трав раст-ти і закладення удобрений (12-14см). Почвообраб Маш і знарядь підрозділ на маш для суцільно (маш заг признач) і чистячі (спец маш) обро пч. Очвообраб маш можуть бути навісними, полунавес і причіпними. Необх, щоб плуги отвеч слід осн агролесотехніч требован. Відхилений від заданий глибини оранки не повинно перевищений 2см. відхилений захоплення плуга від розрахункової велич допуск не> 10%. При оранці малосвязн пч плуги повинні обеспеч хор крошение пч при наим розпорошено, а при оранці задернелих пч-повний обор пласта, зберігаючи при цьому його цілісність.

26. Часто міжрядь обро осущ универсальн культіват. Раб органи культ можуть бути пасивного (полольнимі і розпушує перші лапи, голчасті диски і підкормові ножі) або активного (фрезерні органи) типів. Наїб застосований получ одностор полольнимі лапи вони устанавл для проходу близько рядка росли при міжряддях обработ лезом в стор рядка, щоб не підрізати корн сист раст і не засипаючи їх пч. Культ универс "Egedal" пасивного типу, забезпечений знімним сидінням і сист керм управлен, кіт викл пошкоджений росли. У сост вхід набір насіннєвих органів: рихлящімі лап зі змінними наконечн на пружинних стійках, полольнимі лап, лап-гребёно для закладення добрив. Культ универс КУН-4-для догляду в міжряддях. Має раб орг: ротаційні зубові-для догляду за культ вис до 20см, лопатеві-20 до 100см, понад 100см-автоматичним управляємо видвіж секції

29. Викопоч маш ісп для викопують вирощеного матеріалу в розсадниках. Навісні обладнаний. Навісна викопоч скоба НВС-1,2-для викопують сіянці хвойн та листя порід. Упоряд з рами з навісн пристрої му, робітники органу (прямоку скоба сост з 2 вертик ножів-стійок і гориз ножа-лемха) і 2-х опорних коліс. Може викапив сіянці, размещ як на рів пов-ти, так і на грядках. Скоба РK / WK-1,2 (Польща) -для підрізав (РK) коренів і викапив (WK) посадоч матер в розплідник. Викопочная маш ВМ-1,25-для викопують сіянців будь-яких порід і саджанців кустарного і ягідник в лісови і декорат розплідник. Упоряд: рама, викопочн скоба, прутковий елеватор, 2 отряхівателя, 2 опорних колеса. При руху, скоба підріз на заданий глибині грунту пласт, кіт поступ на оберт лопостние отряхівателі, де очищ від пч. Викопаний раст собир-ся вручну.

30. Догляд за растен-це створений наиб благопр ум для росту сіянців та саджанців шляхом знищений бур'янів, рихлити пч, підгодівлі раст добривами. Для догляду примен просапні культ; культ, пітающе росли (КРН-2,8МО; ГС "Egedal"); і фрезерні культ (КФП-1,5). КРН-2,8МО-для міжрядь обро посівів в пітомн. Кількість секцій на культ змінюється. Є хутро-м управлен, кіт позвол обро міжряддя з мінімальними захисними зонами. Культ "Egedal" забезпечений знімним сидінням і сист керм управлен, кіт викл пошкоджений росли. У сост вхід набір насіннєвих органів: рихлящімі лап зі змінними наконечн на пружинних стійках, полольнимі лап, лап-гребёно для закладення добрив. При суцільний обро пч расчит необхід кількість пропольних лап для культ: n = (B-c) / (b-c), де В-макс шир захоплення культ, з-перекриття між лапами, b-шир захоплення лапи. Правильність підрахунку необх кол-ва лап провер по ф-ле: B = b * n-c (n-1). Необх кількість рихлящ лап рассчит: nP = (L-e) / (t + 1), де L-заг довжина брусів для креплен власників, е-наиб шир держателя, t-расст між борозенками сусід лап. При міжрядної обро пч висчіт кол-во раб орган на кожне суміжне міжрядді культур: n = (T-2y-c) / (bc), де T-шир між смер рядками культ, у-шир захисної зони, з-перекриття між лапами , b-шир захоплення 1 лапи. Велич захистів зони на культ з полольнимі лапами від 10 до 25 см, що завис від ф-ми Корнєв сист, располож росли. Для першої культивації беруть меньш межа захистів зони, при послід культів захистів зону збільшити. При ісп рихлящімі лап защ зона ще більше зр-ся, т. К. Ці лапи кришать пч на больш шир, ніж з захоплення.

45ПОСАДКОВІ АПАРАТИ: раціональні; важільні; конвеєрні (пасової, ланцюгової, гусеничний).

ПРИВІД посадкової АГРЕГАТУ: від опорних коліс, від приводних ковзанок, від ходів опрно коліс за допомогою ланцюгової передачі;

50. Лісопосадка. Технолог процес посадки. Закрита, відкрита коренева система. Сіянці, саджанці. Умови местопроізростанія і категорія лісокультурної площі. Сіянці вирощують в посівному відділенні розсадника в перебігу 1 - 2 (3) років. Висота 10 - 60 см. Саджанці в шкільному відділенні на протязі 2 - 10 років. Технологічних процес посадки: составл схеми посадки і смуг, устанавл вр посадки, опр необх кількість сіянців, опр склад лісосадивних агрегатів, проводять необх обробку грунту, безпосередньо посадка, догляд за лісопосадки і доповнення лісови культур.

57. Ранцева, автотракторна і авіаційна апаратура захисту лісу. Загальний пристрій і робота. Умови застосування.Обприскувач ранцевай ручної ОРР-1. Прим в невеликих осередках. Упоряд з резервуара, насоса, шланга, фільтра, розпилювач, рукоятка, тяга. Тракторний лісової обприскувач ТОЛ-1. На Ланжерон ТДТ-55 або ЛХТ-55. Кправому Ланж-ну прикріплений Віхров насос для подачі раб рі. Є два бака для рідини. На задніх стінки прикріплена задні раб органи. На рамі баків закрепл синхронизатор у вигляді плунж насоса, кіт прив в дію ланцюг передачею від вихідного валу редуктора трактора. Обприскувач на літаку АН-2. Осн частини: бак для отрутохімікатів. Заправний трубопровід, насосний агрегат, підкрильних штанга, с-ма управл. У підкрильних штангу подається рідина насосни агрегатом і повітря водяний помпою.Порядок комплект-я МТА. | Виробляє МТА і шляхи її вдосконалення.