Головна

Мета і завдання проекту | Лист 1. Кінематичний синтез кулачкових механізмів. | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Синтез кулачкового механізму з роликовим штовхачем. | Синтез кулачкового механізму з плоским тарілчастим штовхачем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Сили інерції визначаються за формулою

  1. В. Вивчення залежності моменту інерції від відстані мас від осі обертання.
  2. Обчислення ЇХ за формулою (3.3)
  3. Обчислення ЇХ за формулою (3.3а)
  4. Якщо ви будете слідувати моєї формулою,
  5. Якщо обчислене за формулою кри-терия значення дорівнює або більше табліч-ного, то стверджують, що гіпотеза під-
  6. Якщо обчислене за формулою кри-терия значення дорівнює або більше табліч-ного, то стверджують, що гіпотеза підтем-
  7. Витрати визначаються сумою витрат підприємства на оплату купованих ресурсів (сировини, матеріалів, палива, робочої сили)

Рui= miasi Н

Моменти сил інерції визначаються за формулою

Mui= eiJsi нм

5. На плані механізму показати сили і моменти сил від заданої зовнішньої навантаження і від інерційних навантажень всіх ланок. Показати також врівноважує силу Рур, Прикладену перпендикулярно до ланки приведення в точці В. Напрямок прикладеної врівноважує сили необхідно узгодити з невідомим моментом на третьому аркуші.

6. розділити механізм на групу початкових ланок і групу Ассура. Викреслює окремо плани обох груп. На кожній групі зобразити сили і моменти сил, а також реакції в зовнішніх кінематичних парах. При цьому необхідно викреслити три варіанти механізму I-го класу.

Варіант1 - рівномірне обертання (?1= Соnst. Ідеальний закон руху).

Варіант 2 обертання реальне, закон знайдений в третьому аркуші. Маховик відрізаємо, шукаємо Рур між маховиком і кривошипом.

Варіант 3 обертання реальне, закон знайдений в третьому аркуші. Маховик з'єднаний з механізмом I класу, шукаємо Рур до маховика.

7. Написати рівняння рівноваги для кожної групи ланок і побудувати плани сил. Плани сил потрібно будувати для групи ланок, яка приєднана до механізму останньої. План сил для груп початкових ланок можна побудувати тільки після того як побудовані плани сил для всіх груп нульовий рухливості. При розрахунку кожної групи ланок необхідно керуватися методикою силового розрахунку групи відповідного виду. Для групи початкових ланок знайти врівноважуючу тангенціальну силу Рур прикладену до пальця кривошипа АВ, або врівноважує момент Мур, А потім підрахувати врівноважуючу тангенціальну силу Рур.

4.1 Метод Н. е. Жуковского

8. Перевірити правильність визначення врівноважує сили методом Н. е. Жуковского.

Для цього викреслити повернений на 90 град план швидкостей механізму. У точках повернутого плану швидкостей докласти задану зовнішню навантаження і інерційні сили ланок. У точці в докласти врівноважуючу силу Рур . Моменти сил інерції, прикладені до шатуна, кулісі і кривошипа замінюємо парами сил і вже вектора сил прикладаємо до відповідних точки важеля Н. е. Жуковського.

9. Скласти рівняння рівноваги важеля Н. е. Жуковського і визначаємо величину врівноважує сили Рур. При це необхідно розглянути два варіанти на двох повернутих планах

Варіант 1 - з постійною кутовою швидкістю ?1= Const.

Варіант 2 - з кутовим прискоренням ?1, реальний рух без маховика.

Варіант 3 - з кутовим прискоренням ?1, реальний рух з маховиком.

4.2 Зіставлення величин врівноважує сили

11. Величину врівноважує сили, певну за методом кінетостатікі і за методом Н. е. Жуковського, внести в таблицю на аркуші силового розрахунку. Порівняти отримані результати.

   Кутова швидкість ланки приведення
 постійна  Змінюється без маховика  Змінюється з маховиком
 метод розрахунку
 Кінетостатіческій  по. Жуковськ.  Кінетостатіческій  по. Жуковськ.  Кінетостатіческій  по. Жуковськ.
 Урівноважує сила в Н            
 % розбіжності      

12. Порівняти врівноважуючу силу до маховика (варіант з урахуванням маховика) з силою, що виникає від невідомого моменту Мн , Визначеної в третьому аркуші.

13. Зробити висновки за результатами порівняння

ЛІТЕРАТУРА

1. ГОСТ 16530-70. Передачі зубчасті. Терміни, визначення та позначення. -М .: Держкомстандарт, 1970.

2. ГОСТ 16531-70 Передачі зубчасті циліндричні. Терміни, визначення та обозначенія.-М .: Держкомстандарт, 1970.

3. ГОСТ 16532-70. Передачі зубчасті циліндричні евольвентні зовнішнього зачеплення. Розрахунок геометрії на ЕЦОМ.

4. Фролов К. в., Попов С. а. та ін. Теорія механізмів і машин. - М .: Вища. школа, 1998..

5. Артоболевский І. і. Теорія механізмів і машин. - М .: Наука, 1988.

6. Левитський Н. і. Теорія механізмів і машин. -М .: Наука, 1990.

7. Кожевников С. н. Теорія механізмів і машин. -М .: Машинобудування, 1969.

8. Курсове проектування по теорії механізмів і машин / За редакцією А. с. Кореняко, - Київ: Вища школа. 1970.

9. Баранов Г. г. Курс теорії механізмів і машин. - М .: Машинобудування, 1967.

10. Зінов'єв В. а. Курс теорії механізмів і машин. - М .: Физматгиз, 1960.

11. Колчин Н. і., Мовнін М. с. Теорія механізмів і машин. - Л .: Судпромгіз, 1962.

12. Теорія плоских механізмів і динаміка машин. / Под ред. А. в. Желіговського. - М .: Вища школа. 1961.

13. Теорія механізмів і машин. Проектування / Под ред. О. і. Кульбачна. -М: Вища школа, 1970.

14. Попов С. а. Курсове проектування з теорії механізмів і машин: - М .: Вис. шк. 1986.

Рекомендується використовувати конспект лекцій з ТММ і журнал лабораторних робіт.

 Підрахувати радіус основної шайби кулачка, прийнявши мінімальний радіус кривизни профілю кулачка | Вступ