На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1 Введення

В даному розділі необхідно відобразити актуальність теми контрольної роботи, дати загальні теоретичні уявлення про сутність, завдання організаційного поведінки і позначити мета роботи, предмет дослідження, об'єкт дослідження, завдання контрольної роботи, а також джерело інформації і основна література.

2.2 Опис об'єкта дослідження

При описі об'єкта дослідження необхідно акцентувати увагу на:

- Правовий статус

- Місії та цілі організації

- Напрямки діяльності та її фінансові результати (прибутки, рентабельності)

- Організаційну структуру управління

- Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

2.3 Розробка анкет- опитувальників для проведення діагностики моделей організаційної поведінки

Діагностика моделей організаційної поведінки повинна проводитися на основі кількісної оцінки тих критеріїв, які закладені в тій чи іншій моделі організаційної поведінки, наприклад, в «Альтернативної моделі організаційної поведінки» такими критеріями є: взаємодія, протидія, відчуженість працівників від організації і прилучення працівників до організації, а в моделі «Мотиваційні переваги організаційної поведінки» - кар'єрний інтерес, творчий інтерес, службовий обов'язок і грошовий інтерес.

Анкети- опитувальники можуть бути розроблені окремо за кожним критерієм, або загальні на всі критерії діагностичної моделі організаційного поведінки-в цьому випадку необхідно в оціночною шкалою виділяти якісь питання відносяться до того чи іншого критерію.

У кожній анкете- опитувальнику повинен бути розроблений «ключ» для проведення кількісної діагностики моделей організаційної поведінки.

2.4 Діагностика моделей організаційної поведінки

На основі розроблених анкет- опитувальників необхідно провести діагностику всіх моделей організаційної поведінки відповідно до обраного варіанту, і уявити в табличній формі результати опитування з подальшою їх обробкою і описом.

2.5. Проектування і коригування моделей організаційної поведінки

Після обробки анкет- опитувальників, на основі отриманих результатів, необхідно спроектувати реальні моделі організаційної поведінки працівників, які слід проаналізувати на предмет виявлення позитивних і негативних тенденцій в організаційному поведінці і розробити рекомендації, що дозволяють скорегувати негативні тенденції в організаційному поведінці діагностованих працівників підприємства по кожній розглянутій моделі організаційної поведінки.

2.6. висновок

В даному розділі систематизуються отримані результати проведеної діагностики моделей організаційної поведінки, а також зроблені висновки і рекомендації щодо вдосконалення організаційної поведінки працівників досліджуваного об'єкта.

2.7. Список використаної літератури

Бібліографічний список оформляється в алфавітному порядку. Порядок опису кожного літературного джерела повинен відповідати вимогам ГОСТу.

В бібліографічний список курсової роботи необхідно включити тільки ті джерела, які були використані при написанні роботи.

2.8. додаток

В додаток включаються:

1) анкети- опитувальники до кожної моделі організаційної поведінки

2) Результати опитування.

 Новосибірський державний технічний університет, 2011р. | МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОВЕДІНКИ, ПІДЛЯГАЮТЬ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ